Wsparcie psychologiczne w dzielnicy

kobieta z zamkniętymi oczami

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia w 2001 roku, przypada na 23 lutego. W tym dniu najważniejszym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy (gov.pl).

Jako dzielnica kładziemy duży nacisk na tematykę związaną ze zdrowiem psychicznym.


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzimy 10-ego października. Co roku staramy się uświadamiać, edukować i wskazywać miejsca, gdzie można otrzymać pomoc. Oswajamy też z myślą, że problemy mogą spotkać każdego z nas, że nie można się tego wstydzić i że zawsze warto porozmawiać. Poniżej przedstawiamy ośrodki na terenie dzielnicy Wawer, które specjalizują się w leczeniu i pomocy psychologicznej.


Punkt Informacyjno-konsultacyjny

Porady dla osób będących w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających i stosujących przemoc.

tel. 515 911 857pik.wawer@op.pl.

Godziny pracy:

 • Prawnik - konsultacje w zakresie prawa rodzinnego:
  • środa w godz. 13.00 - 18.00.
 • Psycholog - wsparcie dla osób i rodzin w kryzysie, uzależnionych
  • poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00,
  • piątek w godz. 13.00 - 18.00.
 • Psycholog dla osób posługujących się językiem ukraińskim - wsparcie dla osób i rodzin w kryzysie, uzależnionych:
  • poniedziałek w godz. 14.00 - 18.00.
 • Specjalista ds. uzależnień - motywowanie do podjęcia leczenia, pomoc w rozwiązywaniu problemów uzależnień wśród dorosłych i młodzieży:
  • wtorek w godz. 10.00 - 14.00,
  • czwartek w godz. 15.00 - 19.00.

Adres: ul. Żegańska 2c, 04-713 Warszawa


Wawerski telefon STOP PRZEMOCY

Jeżeli:

 • jesteś mieszkańcem dzielnicy Wawer,
 • jesteś uwikłany w przemoc - doświadczasz przemocy lub ją stosujesz, lub podejrzewasz, że w jakiejś rodzinie dochodzi do przemocy,

zadzwoń: 504 538 761
lub napisz: zi.wawer@um.warszawa.pl

Co możemy Ci zaoferować:

 • gdy doświadczasz przemocy – otrzymasz wsparcie i wskazówki gdzie i w jaki sposób uzyskać skuteczną pomoc,
 • gdy jesteś świadkiem przemocy – otrzymasz wsparcie i informacje o możliwych do podjęcia działaniach i miejscach gdzie przemoc można zgłosić,
 • gdy stosujesz przemoc i chcesz zmienić swoje postępowanie – uzyskasz informacje, gdzie się zgłosić.

Nie czekaj! Zadzwoń lub napisz!


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Wawer, jest częścią Centrum Wsperania Rodzin. Zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i działa od 2002 r. Celem jej działalności jest wspieranie mieszkańców Warszawy poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego realizowanego przez zespół profesjonalistów posiadających specjalistyczne certyfikaty, gwarantujących komfort, bezpieczeństwo, dyskrecję i anonimowość wszystkim osobom korzystającym ze świadczonych usług. To miejsce, w którym osoby i rodziny zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy otrzymują nieodpłatną pomoc dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb bez konieczności posiadania skierowania z innych instytucji.

W Poradni uzyskać można pomoc psychologiczną, w tym: psychoterapię osób dorosłych, psychoterapię par i rodzin oraz psychoterapię dzieci i młodzieży. Ważnym zadaniem placówki jest również realizacja działań psychoedukacyjnych m.in. poprzez publikowanie artykułów o treści psychologicznej, prowadzenie profilu na Facebook czy też organizację warsztatów i spotkań tematycznych. Osoby będące w trakcie procesu kształcenia się do zawodu psychoterapeuty mają możliwość odbycia stażu pod opieką doświadczonych psychoterapeutów.

Poradnia współpracuje również z placówkami edukacyjnymi, wychowawczymi oraz w zależności od potrzeb i możliwości, z innymi instytucjami, które proponują realizację wspólnych działań.

Zdrowie psychiczne - gdzie udać się po pomoc?

Dla kogo?

Poradnia działa na rzecz mieszkańców Warszawy. W Poradni prowadzona jest:
• psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, 
• psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży,
• psychoterapia dla par i rodzin.

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00; 
tel. 22 277 11 98

Godziny pracy:  poniedziałek - piątek, w godz. 8.00-20.00

Adres: ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

Strona internetowa poradni

Dla kogo?

Poradnia Zdrowia Psychicznego kieruje swoją ofertę dla osób dorosłych wymagających opieki w zakresie zdrowia psychicznego z wyjątkiem osób uzależnionych. Oferta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ.

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15:30;
tel. 22 590 09 70

Godziny pracy:  wtorek  - czwartek, w godz. 8:00-20:00

Adres: ul. Patriotów 46, 04-839 Warszawa

Strona internetowa poradni

Dla kogo?

Poradnia Specjalistyczna MOP udziela nieodpłatnej pomocy psychologicznej młodzieży w wieku 15-19 lat, uczącej się w warszawskich szkołach oraz ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. 

Zapisy: w godzinach 8.00-19.00 i w soboty 9.00-13.00. Zgłoszenia na konsultację pierwszorazową dla młodzieży pod nr tel. 515 103 831

Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-20.00, w soboty w godzinach 9.00-13.00.

Adres: ul. Boryszewska 4, 00-781 Warszawa

Strona internetowa poradni

Dla kogo?

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, mających siedzibę na terenie dzielnicy Wawer, oraz ich rodzicom i nauczycielom, a także dzieciom w wieku 0-5 lat zamieszkałym na terenie dzielnicy Wawer.

Zapisy: osobiście lub telefonicznie, tel.  22 27 72 000

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz.: 8.00-19.00, sobota w godz.: 9.00-13.00 

Adres: ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa

Strona internetowa poradni, e-mail

Dla kogo?

Dzieci i młodzież od 6 do 21 roku życia (pierwsze spotkanie z psychologiem musi być przed 18-stymi urodzinami) wraz z rodzicami. Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie w Dzielnicy Wawer.

Zapisy: tel. 515 911 857, 22 277 36 40

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 – 15.30

Adres: ul. Żegańska 2c, 04-713 Warszawa

Strona internetowa poradni

Dla kogo?

Wawerskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zapewnia wsparcie psychiatry, psychologa, w tym psychoterapeutów, oddziaływania terapeutyczne (w tym terapię indywidualną, rodzinną, zajęciową, opiekę psychiatryczną). W placówce można również skorzystać z pomocy pedagoga specjalnego, neurologopedy oraz fizjoterapeuty.

Zapisy: Wizyty w ośrodku są bezpłatne i nie wymagają skierowania, tel 22 439-93-80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 20.00

Adres: ul. Błękitna 36, 04-649 Warszawa

Strona internetowa poradni

Dla kogo?

Wspiera rodziny w różnych obszarach jej życia. 

 • grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia.
 • konsultacje i warsztaty wychowawcze,
 • pomoc rodzinie w kryzysie

Zapisy: Kontakt telefoniczny - tel. 22 277 36 40

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 – 19.00

Adres: ul. Żegańska 2c, 04-713 Warszawa

Strona internetowa poradni

Dla kogo?

W Poradni Psychologicznej psycholodzy i psychoterapeuci wykonują zadania diagnostyczne i terapeutyczne, kontynuują opiekę psychologiczną pacjentów po  zakończonej hospitalizacji a także otaczają nią dzieci i młodzież oraz ich rodziców kierowanych z instytucji środowiskowych takich jak POZ, szkoły, przedszkola.

Zapisy: Nie jest wymagane skierowanie, bezpośrednio w sekretariacie, tel  22 815 12 60, bądź drogą elektroniczną poradnia.psychologia@ipczd.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek,

Adres: Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa

Strona internetowa poradni

Dla kogo?

Pracownia diagnozuje: 

 • problemy psychologiczne związane z wystąpieniem choroby, jej przebiegiem i leczeniem.
 • funkcjonowanie dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą somatyczną: objawy psychiczne specyficzne dla danej choroby, wtórne psychologiczne skutki choroby, problemy psychologiczne wpływające na przebieg i efekty leczenia.
 • zagrożenia zdrowotne u dzieci zdrowych i przewlekle chorych (m.in. nieprawidłowe zachowania żywieniowe, psychologiczne czynniki ryzyka choroby).
 • Diagnoza psychologiczna w procesie kwalifikacji do transplantacji rodzinnych nerki i wątroby. 

Zapisy: Sekretariat tel: +48 22 815 12 60, adres e-mail: psychologia@ipczd.pl

 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek,

Adres: Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa

Strona internetowa poradni

Dla kogo?

Innowacyjny Program stworzony przez Instytut Edukacji Pozytywnej. Nastawiony jest na wspieranie działań wychowawczo-profilaktycznych placówek oświatowych w Wawrze w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w dzielnicy mają zapewniony szereg dedykowanych działań edukacyjnych i konsultacyjnych, aby lepiej odpowiadać na realne potrzeby poszczególnych środowisk rodzinnych. Placówka przyjmuje zgłoszenia do programów międzyszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. 

Informacje+48 667 886 380

Adres: ul. Korkowa 119/123, Warszawa

Strona internetowa poradni

Mapa Zdrowia Psychicznego w Wawrze – gdzie szukać pomocy?

Sprawdź lokalizację na mapie