Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzimy 10-ego października. Co roku staramy się uświadamiać, edukować i wskazywać miejsca, gdzie można otrzymać pomoc. Oswajamy też z myślą, że problemy mogą spotkać każdego z nas, że nie można się tego wstydzić i że zawsze warto porozmawiać. Poniżej przedstawiamy ośrodki na terenie dzielnicy Wawer, które specjalizują się w leczeniu i pomocy psychologicznej.


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer od dwudziestu lat oferuje mieszkańcom Warszawy pomoc psychologiczną przede wszystkim w postaci nieodpłatnej psychoterapii oraz psychoedukacji

Ograniczenia związane z pandemią COVID – 19 przyniosły nowe potrzeby, które wpłynęły na intensywny rozwój działalności informacyjno – edukacyjnej Poradni z wykorzystaniem kanałów komunikacji zdalnej, obejmujący m.in. utworzenie fanpage’a na portalu Facebook oraz publikowanie artykułów na stronie internetowej.

Przypominamy, że ponad 100 tekstów, które powstały na przestrzeni ostatnich dwóch lat jest dostępnych zarówno na  FB, jak i na stronie internetowej w zakładce Czytelnia (skąd można je pobrać w formacie PDF). Cały czas pojawiają się nowe! Dostęp do artykułów uzyskacie również poprzez kliknięcie w baner pod plakatem (po prawej stronie).


 

Zdrowie psychiczne - gdzie udać się po pomoc?

Dla kogo?

Poradnia działa na rzecz mieszkańców Warszawy. W Poradni prowadzona jest:
• psychoterapia indywidulana i grupowa dla osób dorosłych, 
• psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży,
• psychoterapia dla par i rodzin.

Zapisy: osobiście lub telefonicznie  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00; 
tel.  22 277 11 98

Godziny pracy:  poniedziałek  - piątek, w godz. 8.00-20.00

Adres: ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

www

Dla kogo?

Poradnia Zdrowia Psychicznego kieruje swoją ofertę dla osób dorosłych wymagających opieki w zakresie zdrowia psychicznego z wyjątkiem osób uzależnionych. Oferta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ.

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziłaku do piątku w godzinach 8 - 15:30;
tel.  22 590 09 70

Godziny pracy:  wtorek  - czwartek, w godz. 8:00-20:00

Adres: ul. Patriotów 46, 04-839 Warszawa

www

Dla kogo?

Poradnia Specjalistyczna MOP udziela nieodpłatnej pomocy psychologicznej młodzieży w wieku 15-19 lat, uczącej się w warszawskich szkołach oraz ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. 

Zapisy: w godzinach 8.00-19.00 i w soboty 9.00-13.00. Zgłoszenia na konsultację pierwszorazową dla młodzieży pod nr tel. 515 103 831

Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-20.00, w soboty w godzinach 9.00-13.00.

Adres: ul. Boryszewska 4, 00-781 Warszawa

www

Dla kogo?

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, mających siedzibę na terenie dzielnicy Wawer, oraz ich rodzicom i nauczycielom, a także dzieciom w wieku 0-5 lat zamieszkałym na terenie dzielnicy Wawer.

Zapisy: osobiście lub telefonicznie, tel.  22 27 72 000

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz.: 8.00-19.00, sobota w godz.: 9.00-13.00 

Adres: ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa

www

Dla kogo?

Dzieci i młodzież od 6 do 21 roku życia (pierwsze spotkanie z psychologiem musi być przed 18-stymi urodzinami) wraz z rodzicami. Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie w Dzielnicy Wawer.

Zapisy: Zespół Pierwszego Kontaktu Wawer, tel. 512 - 266 - 463

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 – 15.30

Adres: ul. Błękitna 36, 04-649 Warszawa

www

Dla kogo?

Wawerskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zapewnia wsparcie psychiatry, psychologa, w tym psychoterapeutów, oddziaływania terapeutyczne (w tym terapię indywidualną, rodzinną, zajęciową, opiekę psychiatryczną). W placówce można również skorzystać z pomocy pedagoga specjalnego, neurologopedy oraz fizjoterapeuty.

Zapisy: Wizyty w ośrodku są bezpłatne i nie wymagają skierowania, tel 22 439-93-80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 20.00

Adres: ul. Błękitna 36, 04-649 Warszawa

www

Dla kogo?

Wspiera rodziny w różnych obszarach jej życia. 

  • grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia.
  • konsultacje i warsztaty wychowawcze,
  • pomoc rodzinie w kryzysie

Zapisy: Kontakt telefoniczny - tel. 22 277 36 40

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 – 19.00

Adres: ul. Żegańska 2c, 04-713 Warszawa

www

Dla kogo?

W Poradni Psychologicznej psycholodzy i psychoterapeuci wykonują zadania diagnostyczne i terapeutyczne, kontynuują opiekę psychologiczną pacjentów po  zakończonej hospitalizacji a także otaczają nią dzieci i młodzież oraz ich rodziców kierowanych z instytucji środowiskowych takich jak POZ, szkoły, przedszkola.

Zapisy: Nie jest wymagane skierowanie, bezpośrednio w sekretariacie, tel  22 815 12 60, bądź drogą elektroniczną poradnia.psychologia@ipczd.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek,

Adres: Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa

www

Dla kogo?

Pracownia diagnozuje: 

  • problemy psychologiczne związane z wystąpieniem choroby, jej przebiegiem i leczeniem.
  • funkcjonowanie dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą somatyczną: objawy psychiczne specyficzne dla danej choroby, wtórne psychologiczne skutki choroby, problemy psychologiczne wpływające na przebieg i efekty leczenia.
  • zagrożenia zdrowotne u dzieci zdrowych i przewlekle chorych (m.in. nieprawidłowe zachowania żywieniowe, psychologiczne czynniki ryzyka choroby).
  • Diagnoza psychologiczna w procesie kwalifikacji do transplantacji rodzinnych nerki i wątroby. 

Zapisy: Sekretariat tel: +48 22 815 12 60, adres e-mail: psychologia@ipczd.pl

 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek,

Adres: Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa

www

Dla kogo?

Innowacyjny Program stworzony przez Instytut Edukacji Pozytywnej. Nastawiony jest na wspieranie działań wychowawczo-profilaktycznych placówek oświatowych w Wawrze w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w dzielnicy mają zapewniony szereg dedykowanych działań edukacyjnych i konsultacyjnych, aby lepiej odpowiadać na realne potrzeby poszczególnych środowisk rodzinnych. Placówka przyjmuje zgłoszenia do programów międzyszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. 

Informacje+48 667 886 380

Adres: ul. Korkowa 119/123, Warszawa

www