Wykaz placówek oświatowych

Plan sieci szkół podstawowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy znajduje się pod linkiem wraz z instrukcją obsługi: 

Mapa

 

Przedszkola publiczne i szkoły prowadzone przez m. st. Warszawa  

Wykaz placówek

 

Przedszkola, punkty przedszkolne oraz szkoły podstawowe i licea prowadzone przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne 

Wykaz placówek