Kontakt

ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa

Obsługa Interesanta odbywa się w:
poniedziałki 13:00-14:00
środy 12:00-14:00
piątki 12:00-14:00

Kierownicy Działów merytorycznych
Przyjęcia interesantów: środy 12:00-14:00
Zapisy telefonicznie: 22 277 35 00

Dyrektor
Piotr Stefański

Przyjęcia interesantów: środy 12:00-14:00
Zapisy telefonicznie: 22 277 35 01

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Bartłomiej Jabłoński

Przyjęcia interesantów: środy 9:00-13:00
Zapisy telefonicznie: 22 277 35 01

Z-ca Dyrektora ds. Lokali Użytkowych
Marcin Zdanowicz

Przyjęcia interesantów: środy 9:00-13:00
Zapisy telefonicznie: 22 277 35 01

Centrala: 22 277 35 00

 

Numery obowiązują w dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy ZGN w godzinach 16:00-7:00.

  

Sprawdź lokalizację na mapie