Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy