• Artykuł

  Nie musisz przychodzić do urzędu w godzinach otwarcia placówki. Skorzystaj ze skrzynki podawczej i z opłatomatu, które są dostępne całą dobę przy głównym wejściu do budynku. Urząd nie ma obowiązku weryfikowania rzeczywistego terminu składnia pisma za pośrednictwem urny podawczej wobec czego nie ma zastosowania z art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000; dalej jako: „kpa”) stanowiący o sposobie obliczania term. urzędowych.

 • Artykuł

  Wszystkimi kwestiami związanymi z ustalaniem wysokości podatku i terminem wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłatą skarbową zajmuje się Centrum Obsługi Podatnika.

 • Artykuł

  Architektura i planowanie przestrzenne Cudzoziemcy w Polsce Działalność gospodarcza Geodezja i kataster Gospodarka nieruchomościami Gospodarka odpadami komunalnymi Ochrona środowiska Oświata Podatki i opłaty lokalne Polityka lokalowa Polityka społeczna i świadczenia rodzinne Sprawy komunikacyjne Sprawy obywatelskie: meldunki, dowody osobiste, pesel i inne Inne tematy Informacja Publiczna – w przypadku wniosków składanych elektronicznie, prosimy o przesyłanie ich na adres:...

 • Artykuł

  "Dialog społeczny zaczyna się pośród sąsiadów. Można powiedzieć, że sąsiedztwo to pierwszy krąg społeczeństwa obywatelskiego; tu obdarzamy się wzajemną troską, ale równiez często rozwiązujemy sąsiedzkie spory i razem racujemy dla wspólnego dobra. Trudno jest budować dobre relacje w osiedlach i dzielnicy bez doświadczenia dobrej sąsiedzkości".

 • Artykuł

  Oddajemy w Państwa ręce „Wawerski Przewodnik Sportowy” - publikację, w której znajdą Państwo wiele informacji o tym, jak aktywnie odpoczywać i dbać o dobrą kondycję na terenie dzielnicy. Wawer jest największą i najbardziej zieloną dzielnicą Warszawy. Jej granice opierają się o brzeg rzeki Wisły oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy – tereny o wielkim znaczeniu przyrodniczym, ale też mające ogromny potencjał do wykorzystania przez osoby lubiące aktywny wypoczynek. Dzięki dogodnej...