• Artykuł

  Miasto uzyskało decyzję o warunkach zabudowy dla nowego budynku kociarni. Obiekt, którym zarządzać będzie warszawskie Schronisko na Paluchu, ma powstać w Wawrze w ciągu najbliższych 3 lat.

 • Artykuł

  Przyjdź do Mobilnego Punktu Konsultacyjnego i porozmawiaj o tym, jak podłączyć się do planowanej budowy sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zbójna Góra! Spotkania odbędą się 24 i 31 maja o godz. 18:00 w Wawerskim Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a.

 • Artykuł

  Zmiany, będą obowiązywać od 1 czerwca w sprawie realizacji Programu "Warszawska Karta Rodziny" oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka.

 • Artykuł

  Projekt organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody, adresowany jest do mieszkańców otwartych osiedli. Projekt realizowany jest poprzez stronę internetową zielonalaweczka.pl, można znaleźć na niej szczegółowe informacje o...

 • Artykuł

  Od 1 kwietnia 2022 r. m.,st. Warszawa rozpoczęło realizację usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.