• Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Znakiem promocyjnym jest uproszczony herb m.st. Warszawy z napisem „Warszawa”. Występuje w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz w wersji poziomej i pionowej. Element graficzny znaku (symbol herbowy), nawiązuje do historycznych odwzorowań herbu stolicy. Profil twarzy syreny opiera się na rysach słynnej warszawianki Marii Skłodowskiej-Curie. Znak służy do celów promocyjnych i informacyjnych m.st. Warszawy. Nie zastępuje herbu stolicy.

 • Artykuł

  Jeśli chcecie przeczytać archiwalne numery Kuriera Wawerskiego, skontaktujcie się z redakcją: kurierwawerski@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Lista znajduje się w załączniku poniżej.

 • Artykuł

  Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

 • Artykuł

  Bezpieczeństwo

 • Artykuł

  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać z oficjalnego konta (fanpage) Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na platformie społecznościowej Facebook. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje moimi danymi? Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. Na pytania...

 • Artykuł

  Zarządzanie Kryzysowe w Urzędzie m.st. Warszawy realizowane jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskie Stanowisko Kierowania Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

 • Artykuł

  Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer od dwudziestu lat oferuje mieszkańcom Warszawy pomoc psychologiczną przede wszystkim w postaci nieodpłatnej psychoterapii oraz psychoedukacji. Ograniczenia związane z pandemią COVID – 19 przyniosły nowe potrzeby, które wpłynęły na intensywny rozwój działalności informacyjno – edukacyjnej Poradni z wykorzystaniem kanałów komunikacji zdalnej, obejmujący m.in. utworzenie fanpage’a na portalu Facebook oraz publikowanie artykułów na stronie...

 • Artykuł

  Na terenie naszej dzielnicy mieszka około 16 tysięcy seniorów, czyli niemal 20 procent całej populacji Wawra. Z myślą o Was, postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu wszystkie potrzebne informacje. Stworzyliśmy dedykowaną Wam stronę, a poniżej znajdziecie krótki spis najważniejszych aktualności i wydarzeń w dzielnicy, które dotyczą bezpośrednio Was.

 • Artykuł

  Kurier Wawerski, mapa dystrybucji

 • Artykuł

  Biblioteka – filie

 • Artykuł

  Wawerskie Centrum Kultury – filie

 • Artykuł

  Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia w 2001 roku, przypada na 23 lutego. W tym dniu najważniejszym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy (gov.pl). Jako dzielnica kładziemy duży nacisk na tematykę związaną ze zdrowiem psychicznym. ...

 • Artykuł

  Remont północnej jezdni ciągu ulic Czecha i Trakt Brzeski (więcej informacji na stronie) Budowa rond na ul. Kadetów (więcej informacji na stronie) Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej ul. Trzykrotki o długości 1150 mb. na odc. od Alei Dzieci Polskich do ul. Hafciarskiej wraz z wykonaniem skrzyżowania ul. Bylicowa o długości 550 mb na odc. od ul. Trzykrotki do ul. Perzowej. Powstały: nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,5 m chodnik jednostronny z płyt betonowych o...

 • Artykuł

  Powstał nowy, 3-kondygnacyjny budynek o powierzchni 812 m kw., połączony łącznikiem z obecnym.

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa Nr 128 w ZSP9 jest rozbudowana w nowoczesnej zabudowie modułowej.

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa nr 218 przy ul. Kajki zyskała nową przestrzeń do nauki. W nowoczesnej zabudowie modułowej, na dwóch kondygnacjach, powstało 11 nowych sal lekcyjnych. W ramach inwestycji dostarczono moduły o łącznej powierzchni 1333 m2.

 • Artykuł

  W Falenickiej Kulturotece znajduje się filia Wawerskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. PowstałaTo już trzecia Kulturoteka w dzielnicy Wawer. Oprócz pomieszczeń bibliotecznych znajduje się w niej sala widowiskowa otwierana również na zewnątrz budynku, sala multimedialna, pomieszczenia pracowni plastycznych, sala muzyczna i techniczna. Usytuowana na parterze kawiarnia będzie miała także bezpośrednie wejście z zew na rogu ul. Patriotów i Walcowniczej.

 • Artykuł

  Tężnia solankowa stanęła okolicach pływalni w Aninie przy ul. V Poprzecznej 22. To już druga tężnia w dzielnicy, pierwszą mogą się cieszyć mieszkańcy Marysina. Zlokalizowana jest na stadionie Syrenki przy ul. Starego Doktora 1.

 • Artykuł

  Plaża Romantyczna w Wawrze cieszy się dużą popularnością. Mieszkańcy korzystają ze ścieżek spacerowych, ławek i stołów piknikowych. Znajduje się tu również duża polana rekreacyjna i malowniczy punkt widokowy nad samą Wisłą. Inwestycję zrealizował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Podstawowym założeniem przy budowie Miasteczka Ruchu Drogowego było odzwierciedlenie sytuacji drogowych, z jakimi mogą się zmierzyć młodzi rowerzyści w stolicy. Stąd właśnie powstało Miasteczko, w którym znajdują się jezdnie asfaltowe, ścieżki rowerowe, chodniki oraz oznakowania poziome i pionowe.

 • Artykuł

  Atrakcja dla fanów sporów rowerowych i to w wyczynowej odsłonie powstał dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Projekt zgłosił pan Andrzej Małczyński.

 • Artykuł

  Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, którego budowę rozpoczęły władze Miasta w 2009 roku, jest jednym z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.

 • Artykuł

  Czasowe utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, wynikają z przeprowadzanej inwestycji projektu POIiŚ 5.1-11.1 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I”. Kolejnym etapem zaplanowanym na lata 2024-2026 jest linia Wawer - Otwock. Poniżej znajdziecie najnowsze informacje dla mieszkańców. W ramach obecnie prowadzonych prac podróżni zyskają: Nowy przystanek Warszawa...

 • Artykuł

  Wydania Kurier Wawerskiego z 2020

 • Artykuł

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Wawer (um.warszawa.pl) Polityka prywatności: Konta na profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) są oficjalnymi profilami Urzędu Dzielnicy Wawer. Powyższe konta są administrowane przez pracowników Urzędu Dzielnicy Wawer. Regulaminami obowiązującymi na wyżej wymienionych profilach, są oficjalne regulaminy powyższych serwisów (Facebook, Instagram, YouTube). Urząd Dzielnicy Wawer nie weryfikuje oraz nie...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Wawer jest jednostką pomocniczą Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Najważniejszym zadaniem Urzędu jest dbanie o Mieszkańców i jak najlepsze funkcjonowanie Dzielnicy. W Urzędzie zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin m.in.: od nieruchomości, architektury, kadr, oświaty, promocji, czy infrastruktury. Wiele różnorodnych specjalności w jednym miejscu daje szerokie możliwości rozwoju. Zachęcamy do aplikowania na poniższe stanowiska w Urzędzie Dzielnicy Wawer oraz w...

 • Artykuł

  Struktura Organizacyjna Wydziału Oświaty i Wychowania, pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania:

 • Artykuł

  Nie musisz przychodzić do urzędu w godzinach otwarcia placówki. Skorzystaj ze skrzynki podawczej i z opłatomatu, które są dostępne całą dobę przy głównym wejściu do budynku. Urząd nie ma obowiązku weryfikowania rzeczywistego terminu składnia pisma za pośrednictwem urny podawczej wobec czego nie ma zastosowania z art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000; dalej jako: „kpa”) stanowiący o sposobie obliczania term. urzędowych.

 • Artykuł

  Wszystkimi kwestiami związanymi z ustalaniem wysokości podatku i terminem wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłatą skarbową zajmuje się Centrum Obsługi Podatnika.

 • Artykuł

  Architektura i planowanie przestrzenne Cudzoziemcy w Polsce Działalność gospodarcza Geodezja i kataster Gospodarka nieruchomościami Gospodarka odpadami komunalnymi Ochrona środowiska Oświata Podatki i opłaty lokalne Polityka lokalowa Polityka społeczna i świadczenia rodzinne Sprawy komunikacyjne Sprawy obywatelskie: meldunki, dowody osobiste, pesel i inne Inne tematy Informacja Publiczna – w przypadku wniosków składanych elektronicznie, prosimy o przesyłanie ich na adres:...

 • Artykuł

  "Dialog społeczny zaczyna się pośród sąsiadów. Można powiedzieć, że sąsiedztwo to pierwszy krąg społeczeństwa obywatelskiego; tu obdarzamy się wzajemną troską, ale równiez często rozwiązujemy sąsiedzkie spory i razem racujemy dla wspólnego dobra. Trudno jest budować dobre relacje w osiedlach i dzielnicy bez doświadczenia dobrej sąsiedzkości".

 • Artykuł

  Oddajemy w Państwa ręce „Wawerski Przewodnik Sportowy” - publikację, w której znajdą Państwo wiele informacji o tym, jak aktywnie odpoczywać i dbać o dobrą kondycję na terenie dzielnicy. Wawer jest największą i najbardziej zieloną dzielnicą Warszawy. Jej granice opierają się o brzeg rzeki Wisły oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy – tereny o wielkim znaczeniu przyrodniczym, ale też mające ogromny potencjał do wykorzystania przez osoby lubiące aktywny wypoczynek. Dzięki dogodnej...

 • Artykuł

  Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów podczas planowania przejażdżek rowerowych.

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Wawer kontynuuje wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców Rozwój oraz wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców pełni ważną funkcję w rozwoju naszej dzielnicy, strefa darmowej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do rozwoju własnych biznesów w 2022 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin (Ośrodek Sportu i Rekreacji – OSiR Wawer) tel. 22 443 70 79 e-mail: awolska@um.warszawa.pl Godziny otwarcia W okresie wiosenno-jesiennym Skatepark jest dostępny codziennie w godz. 9:00-21:00. Skatepark OSiR Wawer w Aninie, jest usytuowany na powietrzu. Obiekt jest zadaszony i odpowiednio oświetlony. Powierzchnia skateparku wynosi 600 m2. To specjalne miejsce dla miłośników jazdy na rolkach, wrotkach, desce oraz hulajnodze....

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin (Ośrodek Sportu i Rekreacji – OSiR Wawer) tel. 22 443 70 79, 785 990 093 e-mail: awolska@um.warszawa.pl Godziny otwarcia: w okresie zimowym codziennie w godz. 9:00-20:45 W okresie letnim, wiosennym i jesiennym w miejscu lodowiska funkcjonuje nowocześnie zorganizowany Skatepark. Lodowisko przylega do głównego budynku OSiR Wawer. Znajduje się na dworze, ale jest zadaszone. Z 600-metrowej płyty lodowiska jednocześnie może korzystać...

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin (Ośrodek Sportu i Rekreacji – OSiR Wawer) tel. 22 443 00 91 e-mail: lgrzybowski@um.warszawa.pl Godziny otwarcia: codziennie od 6:05 do 21:45 Squash jest dyscypliną sportową polegającą na odbijaniu piłki o ścianę w sposób, który w maksymalnym stopniu utrudni ponowne odbicie piłki przez przeciwnika o ścianę, w wyznaczonym polu. Squash to sport znacznie łatwiejszy do opanowania i jednocześnie dużo bardziej dynamiczny niż tenis...

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin (Ośrodek Sportu i Rekreacji – OSiR Wawer) tel. 22 443 00 91 e-mail: lgrzybowski@um.warszawa.pl Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 22:00 w soboty i niedziele od 10:00 do 20:00 Sala fitness Klimatyzowana sala ze ścianą z lustrami wyposażona w: profesjonalny sprzęt nagłaśniający; rowery do power bika; hantelki; obciążniki na kończyny; maty gimnastyczne; piłki do pilates; gimstick; taśmy gumowe; ...

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin (Ośrodek Sportu i Rekreacji – OSiR Wawer) tel. 22 443 00 93 (pływalnia – kasy), 22 443 00 90 e-mail: korzechowski@um.warszawa.pl Godziny otwarcia: codziennie w godz. 6:05-21:45 W skład kompleksu wchodzą: basen sportowy, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia, część relaksacyjna. Basen sportowy Jesteś miłośnikiem aktywności fizycznej w wodzie i czerpiesz przyjemność z pływania lub dopiero chcesz rozpocząć swoją przygodę z...

 • Artykuł

  Z wielką radością informujemy, że 29 lipca 2021 r. Kompleks Sportowy przy ul. Lokalnej 33 w Falenicy został przekazany w administrowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer (OSiR Wawer). W skład kompleksu wchodzą: 3 korty ziemne 3 hale (dwie ze sztuczną trawą, jedna z dywanem) Godziny otwarcia kompleksu: poniedziałek-piątek 7:00-23:00 soboty 7:00-21:00 niedziele 7:00-20:00 W przypadku rezerwacji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 872 93 31. Regulamin oraz...

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. Łasaka 44, 03-984 Warszawa (osiedle Las) tel. 785 990 103 e-mail: wozawadzki@um.warszawa.pl Wygrodzone boisko do piłki nożnej, przeznaczone dla grup zorganizowanych. Długość boiska wynosi 68 metrów, a szerokość - 36 metrów. Boisko jest doświetlone, posiada sztuczną nawierzchnię. Czynne przez cały tydzień w godz. 9:00-21:00. Cennik znajdą Państwo na stronie internetowej OSiR Wawer. Istnieje możliwość rezerwacji boiska na wyłączność dla grup zorganizowanych....

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. Starego Doktora 1, 04-551 Warszawa (osiedle Marysin Wawerski) tel. 785 990 103 e-mail: wozawadzki@um.warszawa.pl Godziny otwarcia Syrenka jest obiektem ogólnodostępnym, z którego można korzystać we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00-21:00. W skład obiektu wchodzą: boiska do: piłki nożnej ze sztuczną trawiastą nawierzchnią o wymiarach 65 x 36 m koszykówki o wymiarach 26 x 14 m piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m badmintona o wymiarach 13,40 x...

 • Artykuł

  I kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy rozpoczęła się 18 października 2019 roku i trwała do 14 czerwca 2021 roku.

 • Artykuł

  Plan sieci szkół podstawowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy znajduje się pod linkiem wraz z instrukcją obsługi: Mapa Przedszkola publiczne i szkoły prowadzone przez m. st. Warszawa Wykaz placówek Przedszkola, punkty przedszkolne oraz szkoły podstawowe i licea prowadzone przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne Wykaz placówek

 • Artykuł

  Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021-2022 (dotyczy szkół ponadpodstawowych).

 • Artykuł

  Jeśli organizujesz wydarzenie o charakterze kulturalnym, sportowym, naukowym lub lokalnym na terenie dzielnicy Wawer, możesz ubiegać się o patronat honorowy Burmistrza. Zapoznaj się z Regulaminem. Wypełnij formularz (komputerowo lub w formie papierowej). Prześlij formularz wraz z załącznikami na adres: wawer.urzad@um.warszawa.pl lub nadaj listem na adres Urzędu: Urząd Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa Wniosek o patronat powinien zostać przesłany minimum 6 tygodni przed...

 • Artykuł

  III kadencja

 • Artykuł

  W związku z procedurą przetargową, wnioski o zapewnienie dowozu zorganizowanego w kolejnym roku szkolnym należy składać do 31 marca 2023 r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 lub drogą elektroniczną przez ePUAP.

 • Artykuł

  Skład komisji: Mikołaj Mulik (przewodniczący) Maja Buczkowska Mirosława Cybulska Antoni Giera Jakub Pszczel Kacper Składanek Konrad Szymański Zadania komisji: kontakt i współpraca z Wydziałem Oświaty Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Komisją Oświaty Rady Dzielnicy Wawer, kontakt i współpraca z Samorządami Uczniowskimi, Dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Dzielnicy Wawer oraz innymi środowiskami uczniowskimi, współpraca z delegatami wawerskich szkół, którzy...

 • Artykuł

  „Lato w mieście” 2023 w Wawrze – lista szkół Od 16 maja 2023 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status uczennicy/ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od...

 • Artykuł

  Skład komisji: Piotr Zejer (przewodniczący) Lena Kudriawcew Pola Maciejewska Robert Podlaski Erwin Rabarijoely Oliwia Szturemska Zuzanna Walenta Zadania komisji: kontakt i współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Komisją Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer, promowanie ekologicznego stylu życia i dobrych nawyków, aktywne uczestnictwo w projektach Rady dotyczących ekologii i ochrony środowiska oraz wychodzenie z własnymi...

 • Artykuł

  Skład komisji: Antoni Giera (przewodniczący) Gabriela Buczko Maja Buczkowska Helena Kuźmicz Mikołaj Mulik Erwin Rabarijoely Konrad Szymański Oliwia Trześniewska Zadania komisji: kontakt i współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Komisją Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wawer, promowanie zdrowego trybu życia oraz życia kulturalnego, aktywne uczestnictwo w projektach Rady dotyczących sportu i kultury oraz wychodzenie z własnymi inicjatywami.

 • Artykuł

  Skład komisji: Damian Chmielewski (przewodniczący) Mirosława Cybulska Stanisław Dobroczek Judyta Rewińska Kacper Składanek Zuzanna Walenta Oliver Zdanowicz Zadania komisji: prowadzenie profilu Rady w mediach społecznościowych i zakładki Rady na stronie Urzędu Dzielnicy Wawer, kontakt i współpraca z Wydziałem Rozwoju i Komunikacji Urzędu Dzielnicy Wawer, promocja działalności Rady na forum dzielnicy, współpraca z mediami i innymi podmiotami.

 • Artykuł

  Skład komisji: Szymon Baprawski Wiktoria Golenia Julian Truszczyński Zadania komisji: kontrola zgodności działania Rady i poszczególnych radnych ze Statutem i Regulaminem, kontrola wykonania uchwał przez Prezydium oraz opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka lub członków Prezydium.

 • Artykuł

  Najważniejsze telefony i informacje:

 • Artykuł

  Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania: Renata Potrzebowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Kontakt: 22 443 68 88 zarządzanie zespołem Wydziału Oświaty i Wychowania. Joanna Kucharska - Główny Specjalista Kontakt: 22 443 68 93 prowadzenie spraw z związanych z uroczystościami szkolnymi, koordynowanie wydatków Wydziału Oświaty i Wychowania, współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego. Joanna Pobudkiewicz – Inspektor Kontakt: 22 443 68 90 ...

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Jadłodzielnie to specjalnie oznaczone lodówki i szafki, w których można zostawić niepotrzebne jedzenie lub skorzystać z tego, co zostawili inni. Jadłodzielnia jest dla wszystkich. Każdy może śmiało wziąć z niej to, na co ma akurat ochotę i to bezpłatnie. Dzięki jadłodzielniom wspólnie ratujemy żywność przed zmarnowaniem.

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer prowadzi obsługę klienta w poniedziałki w godzinach: 8:00-18:00 i od wtorku do piątku w godzinach: 8:00-16:00.

 • Artykuł

  Projekty sportowe to nie tylko wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju, ale też takie, które mają na celu kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość. To wspieranie edukacji prozdrowotnej, ale też i uzupełnianie lokalnych potrzeb w potrzebny sprzęt.

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy - udogodnienia Tłumaczenie na polski język migowy dostępne na miejscu i online. Na miejscu dostępny asystent dla osób niewidomych/słabowidzących. Urząd Dzielnicy Wawer Warszawa ma osiemnaście dzielnic. Każda dzielnica ma swój urząd. Urząd Dzielnicy Wawer jest częścią Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Urzędem Dzielnicy kieruje burmistrz oraz jego współpracownicy. Urząd Dzielnicy jest podzielony na części. Te części to wydziały. Każdy wydział...

 • Artykuł

  Miasto uruchamia dodatkowy nabór wniosków o dotacje na OZE w 2024 r. Dokumenty można składać od 1 marca do 30 kwietnia br.

 • Artykuł

  Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Żareckiej 6, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 55/3 o pow. 3268 m2 w obrębie 3-12-08. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie mapa.um.warszawa.pl. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer...

 • Artykuł

  Pandemia koronawirusa znacząco ograniczyła możliwość działania naszej Rady. Mimo to, robiliśmy wszystko, aby wciąż działać jak najaktywniej. Działaliśmy w wielu dziedzinach: doradczej, konsultacyjnej, edukacyjnej i inicjatywnej.

 • Artykuł

  Do zadań Rzecznika prasowego należy kompleksowa obsługa medialna, wydawanie oświadczeń w imieniu urzędu dzielnicy i członków zarządu, koordynacja komunikacji z mieszkańcami poprzez media społecznościowe oraz realizacja zadań w zakresie utrzymywania bezpośrednich kontaktów z organami, komórkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w celu realizacji działań informacyjnych m.st. Warszawy. Rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Wawer Marcin Jakubik tel. 695 552 696...