• Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 3323/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz Uchwały Nr 965/2012 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2012 r., zawiadamia, że z dniem 20...

 • Artykuł

  27 listopada br. o godz. 10.00 w siedzibie Wojewody MazowieckiegoPlac Bankowy 3/5 sala 259 odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów kanadyjskich z Fundacji Polish Orphans Charity. Wśród stypendystów znalazły się dzieci z dzielnicy Wawer: 1. Kuba Bajsicki 2. Dominika Gotowicz 3. Ewa i Jakub Maleszka 4. Karolina Małecka 5. Hubert Niemczyk 6. Sebastian Skarżyński 7. Anna Grabowska

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza na uroczystość upamiętniającą 73. rocznicę pierwszej masowej egzekucji ludności cywilnej w okupowanej Warszawie, która miała miejsce 27 grudnia 1939 roku. Wtedy Niemcy, w odwecie za śmierć dwóch swoich żołnierzy wywlekli w nocy około 120 mężczyzn, mieszkańców Wawra, Anina i okolic, których poddali haniebnemu przesłuchaniu i dziesiątkami rozstrzeliwali, pozbawiając życia 107 mężczyzn. Uroczystość 73. Rocznicy będzie miała następujący...

 • Artykuł

  Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnegood dnia 2 stycznia 2013 roku zostaje przeniesiony:Nowy adres:Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawyul. Żegańska 1.Numery telefonów pozostają bez zmian. Od 2 stycznia 2013 roku wszystkie wnioski będą przyjmowane w Wydziale Obsługi Mieszkańcówul. Żegańska 1 – parter.

 • Artykuł
 • Artykuł

  Już w dwóch osiedlach Wawra – Nadwiślu i Aninie odbyły się spotkania władz dzielnicy z mieszkańcami z cyklu otwartych spotkań informacyjnych pod hasłem „Wawer – dodaj do ulubionych”. W ich trakcie poruszane są kwestie szczególnie ważne dla mieszkańców z punktu widzenia konkretnych osiedli w dzielnicy i dyskutowane ich problemy. Podczas spotkań burmistrz dzielnicy Jolanta Koczorowska i wiceburmistrz Adam Godusławski zaprezentowali najważniejsze, zrealizowane i planowane, inwestycje w Wawrze...

 • Artykuł

  w dniach 22÷23.12.12r (sobota÷niedziela):- autobusy, SKM kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego (w dniu 22.12.12r linie 177,L17,L18,L19 wg rozkładu soboty), tramwaje wg rozkładu soboty, metro w dniu 22.12.12r kursować będzie wg rozkładu jazdy soboty, w dniu 23.12.12r wg rozkładu jazdy dnia świątecznego- linie 1, 17, 35, 158, 180, 181, 190, 409, 517 zasilone zostaną dodatkowym taboremw dniu 24.12.12r (Wigilia - poniedziałek):- autobusy i SKM kursować będą wg rozkładu jazdy dnia...

 • Artykuł

  Mieszkańcy warszawskiego Wawra wypowiedzieli się na temat oferty kulturalnej dzielnicy. We wtorek (11 grudnia) odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne "Wawer. Kierunek Kultura” realizowane przez Urząd Dzielnicy Wawer i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st Warszawy. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki ankiety dotyczącej oferty kulturalnej Wawra, którą w formie zarówno elektronicznej, jak i papierowej wypełniło aż 700 mieszkańców dzielnicy. - Chcieliśmy poznać...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy serdecznie zaprasza do udziału w drugim z cyklu otwartych spotkań informacyjnych z mieszkańcami Dzielnicy pod hasłem „Wawer – dodaj do ulubionych”, które odbędzie się w Osiedlu Anin w dniu 13 grudnia 2012 r. o godzinie 18:00 w budynku Zespołu Szkół nr 114 przy ul. Alpejskiej 16.W trakcie spotkań poruszane będą kwestie szczególnie ważne z punktu widzenia konkretnych osiedli i zbierane informacje o problemach dotychczas...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy serdecznie zaprasza do udziału w drugim z cyklu otwartych spotkań informacyjnych z mieszkańcami Dzielnicy pod hasłem „Wawer – dodaj do ulubionych”, które odbędzie się w Osiedlu Anin w dniu 13 grudnia 2012 r. o godzinie 18:00 w budynku Zespołu Szkół nr 114 przy ul. Alpejskiej 16.W trakcie spotkań poruszane będą kwestie szczególnie ważne z punktu widzenia konkretnych osiedli i zbierane informacje o problemach dotychczas...

 • Artykuł

  UCHWAŁA NR 1018/2012 Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 grudnia 2012 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2013 roku treść uchwały - plik do pobrania

 • Artykuł

  UCHWAŁA NR 1018/2012 Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 grudnia 2012 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2013 roku treść uchwały - plik do pobrania

 • Artykuł

  Mieszkańcy warszawskiego Wawra wypowiedzieli się na temat oferty kulturalnej dzielnicy. We wtorek (11 grudnia) odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne "Wawer. Kierunek Kultura” realizowane przez Urząd Dzielnicy Wawer i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st Warszawy. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki ankiety dotyczącej oferty kulturalnej Wawra, którą w formie zarówno elektronicznej, jak i papierowej wypełniło aż 700 mieszkańców dzielnicy. - Chcieliśmy poznać...

 • Artykuł

  UCHWAŁA NR 1009/2012 Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2013 roku

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy serdecznie zaprasza do udziału w drugim z cyklu otwartych spotkań informacyjnych z mieszkańcami Dzielnicy pod hasłem „Wawer – dodaj do ulubionych”, które odbędzie się w Osiedlu Anin w dniu 13 grudnia 2012 r. o godzinie 18:00 w budynku Zespołu Szkół nr 114 przy ul. Alpejskiej 16.W trakcie spotkań poruszane będą kwestie szczególnie ważne z punktu widzenia konkretnych osiedli i zbierane informacje o problemach dotychczas...

 • Artykuł

  Zakład Remontów i Konserwacji Dróg informuje, że roboty związane z przebudową przedmiotowego skrzyżowania ulegną wydłużeniu tj. do dnia 11 grudnia 2012r. godzina 20:00.Zmiana terminu zamknięcia omawianego skrzyżowania jest podyktowana trudnymi warunkami atmosferycznymi m. in. opadami śniegu. Dodatkowo niska temperatura uniemożliwia realizację prac w nocy.

 • Artykuł
 • Artykuł

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone nowym regulacjom dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi. Spotkanie na terenie dzielnicy Wawer odbędzie się: we wtorek 18 grudnia, w godz. 17.00-19.00 w sali teatralnej w budynku dawnego Gimnazjum nr 103 przy ul.Żegańskiej 1a.Z początkiem lipca 2013 r. miasto przejmie obowiązek organizowania odbioru odpadów komunalnych. Jak przygotować się do tej zmiany, jak będzie wyglądał nowy system i o czym warto pamiętać – odpowiedzi udzielą...

 • Artykuł

  Z początkiem lipca 2013 r. miasto przejmie obowiązek organizowania odbioru odpadów komunalnych. Jak przygotować się do tej zmiany, jak będzie wyglądał nowy system i o czym warto pamiętać – odpowiedzi udzielą przedstawiciele stołecznego ratusza podczas spotkań informacyjnych dla mieszkańców.Nowe przepisy będą regulować kwestię odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z ich postanowieniami, od 1 lipca 2013 r. właścicielem tych odpadów stanie się gmina – tym samym to właśnie samorząd stanie się...

 • Artykuł

  Nadleśnictwo Celestynów zwróciło się z prośbą do tut. Urzędu o zebranie informacji od lokalnych społeczności o lasach o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. W związku z powyższym Wydział Ochrony Środowiska zwraca się do Państwa z prośbą o informację o ww. miejscach wraz z podaniem ich lokalizacji.Nadleśnictwo planuje zaproponować zgłoszone tereny będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych do objęcia szczególną opieką (6...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy serdecznie zaprasza mieszkańców Dzielnicy Wawer na cykl spotkań informacyjnych pod hasłem „Wawer – dodaj do ulubionych”, które odbędą się w każdym z osiedli na terenie dzielnicy. W trakcie spotkań poruszane będą kwestie szczególnie ważne z punktu widzenia konkretnych osiedli i zbierane informacje o problemach dotychczas niezidentyfikowanych. Jednocześnie uczestnicy będą mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji i składania zapytań w ramach 5...

 • Artykuł

  Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dotyczy dróg o łącznej długości ok. 300 km (tj. 541 ulic). W sezonie zimowym 2012 utrzymaniem zostały objęte wszystkie ulice na terenie dzielnicy. Drogi gminne zostały podzielone na kategorie I, II i III w kolejności utrzymania. Pierwszy zakres dotyczy najważniejszych ulic (ok. 70 km) utwardzonych, które tworzą ciągi komunikacyjne do szkół, przedszkoli, szpitali, przychodni itp. Druga kategoria...

 • Artykuł

  W dniu 10 grudnia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 odbędą się pierwsze posiedzenia Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer wybranych w wyborach do rad jednostek niższego rzędu przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012 r.:Posiedzenia Rad Osiedli odbędą się w następujących miejscach:ul. Samorządowa 10, dla Rady osiedla Aleksandrówul. V Poprzeczna 33, dla Rady osiedla Aninul. Kadetów 15 p.32 Szkoła Podstawowa Nr 128 ...

 • Artykuł

  Rozpoczyna się kolejny etap budowy kolektora W. Od 8 grudnia na trasy podstawowe wrócą linie 119, 305 i N72, a dla linii 142, 702, N75 - w związku z otwarciem Traktu Lubelskiego od ul. Bronowskiej do Lucerny – zostaną ograniczone trasy objazdowe. Od 6 grudnia trasę zmieni także linia zastępcza Z19. W związku z kolejnym etapem budowy kolektora W i związanym z tym wyłączeniem z ruchu skrzyżowania ulic Trakt Lubelski/Borków, od 6 grudnia br., od początku kursowania (na ok. 3 tygodnie) linia Z19...

 • Artykuł

  Rok 2012 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Seniora. W program obchodów w Wawerskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku wpisuje się także Wernisaż i Wystawa pt: SENIORA PORTRET WŁASNY. Wernisaż odbędzie się 08 grudnia 2012 roku o godzinie 16.00 na parterze w budynku szkolnym ul. Żegańska 1A (róg Patriotów, w pobliżu dworca Warszawa Międzylesie). Wystawę można będzie oglądać od 9 do 20 grudnia br. od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych. Poza portretami będą prezentowane prace...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Szanowni Państwo, Urząd Dzielnicy Wawer zaprasza wszystkich animatorów, kuratorów, artystów, organizacje pozarządowe do realizowania swojej działalności artystycznej i kulturalnej w budynku dawnej szkoły przy ul. Żegańskiej 1A (Międzylesie) w roku 2013. Przestrzeń pustego budynku to 4300 m2, posiada przestronne sale z dobrym oświetleniem, szkoła jest ogrzewana, objęta ochroną, z podłączeniem wszystkich mediów. Zasada korzystania z przestrzeni opiera się na wymianie świadczeń – w zamian za...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy serdecznie zaprasza Mieszkańców Dzielnicy Wawer do udziału w cyklu otwartych spotkań informacyjnych pod hasłem „Wawer – dodaj do ulubionych”, które odbędą się w każdym z osiedli na terenie Dzielnicy. W trakcie spotkań poruszane będą kwestie szczególnie ważne z punktu widzenia konkretnych Osiedli i zbierane informacje o problemach dotychczas niezidentyfikowanych. Jednocześnie uczestnicy będą mieli możliwość odbycia indywidualnych...

 • Artykuł

  Zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne.11 grudnia 2012r o godzinie 18:00ul. Żegańska 1a (budynek po Gimnazjum 103)W trakcie spotkania:- przedstawimy wyniki konsultacji społecznych dotyczących założeń programu rozwoju kultury dzielnicy Wawer. - poinformujemy o dalszych działaniach Więcej informacji:www.konsultacje.um.warszawa.pl

 • Artykuł

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa informuje, że zrealizowany został projekt konsolidacji Rejonów Energetycznych. W efekcie wprowadzonych zmian organizacyjnych utworzono 7 Regionów Energetycznych, tj. RE Pruszków, Jeziorna, Ostrołęka, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Siedlce i Wyszków. Jednocześnie na terenach dawnych Regionów działa obecnie 6 Posterunków Energetycznych i są to PE Otwock, Wołomin, Garwolin, Łuków, Sokołów Podlaski i Przasnysz. W celu zapewnienia sprawnej obsługi Odbiorcy...

 • Artykuł

  Informujemy, że obecnie prace są prowadzone na odcinku od sklepu „Marcol” do ul. Cylichowskiej. Przy tym jest zachowany dojazd do sklepu „Marcol” z obu stron ul. Trakt Lubelski i przejezdne jest skrzyżowanie z ul. Celichowską.Omawiane prace (łącznie z odtworzeniem nawierzchni) zostaną zakończone 01.12.2012 (czyli w najbliższą sobotę).Około 3 grudnia br., planujemy rozpoczęcie następnego etapu przy skrzyżowaniu z ul. Borków, co spowoduje zamknięcie tego skrzyżowania do 21 grudnia. W związku z...

 • Artykuł

  Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, iż w związku z kolejnym etapem budowy kolektora W zakładającego wyłączenie z ruchu skrzyżowania ulic Trakt Lubelski/Borków, przy jednoczesnym utrzymaniu braku możliwości przejazdu ul. Trakt Lubelski pomiędzy ul. Zwoleńską a Lucerny, planowane jest wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu linii Z19 polegających na skierowaniu w/w na poniższą trasę objazdową: Śnieguliczki (tymczasowa pętla zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Trakt...

 • Artykuł

  W imieniu profesora Jarosława Drzewieckiego zapraszamy na 33. koncert IV edycji Wawer Music Festiwal, którego bohaterem będzie jeden z najwybitniejszych polskich twórców sceny muzycznej, legendarny aranżer, wokalista, pianista, kompozytor i poeta - Grzegorz Turnau.Ponad godzinny program artysty poprzedzony zostanie pokazem japońskiego tańca Nihon Buyo (Hana Umeda, Magdalena Wolff). Koncertowi będzie towarzyszyć wystawa malarska „Pejzaż polski 2012” Andrzeja Skarżyńskiego.Gospodarzem...

 • Artykuł

  Informujemy, że od 1 stycznia 2013 r., zostanie wprowadzone kryterium dochodowe przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r., o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych,...

 • Artykuł

  Przedsięwzięcie, organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa „Razem”, ma na celu wzmocnienie lokalnego patriotyzmu, oraz zapoczątkowanie tworzenia lokalnego archiwum historii mówionej.Pragniemy zachęcić rdzennych mieszkańców Wawra do angażowania się w działania podejmowane w ramach projektu.Przez najbliższe pół roku, łącząc zapisane w pamięci osób starszych historie, z potencjałem i umiejętnościami młodych wawerczyków, będziemy odkrywać na nowo bogatą przeszłość dzielnicy. Młodzi uczestnicy,...

 • Artykuł

  ZMIANA SIEDZIBY DELEGATURY BIURA GEODEZJI I KATASTRUOd dnia 19 listopada 2012 roku Delegatura Biura Geodezji i Katastru dla Dzielnicy Wawerzostała przeniesiona do siedziby przy ulicy Marszałkowskiej 77/79Interesanci mogą składać i odbierać dokumenty w sprawach z zakresu geodezji i katastru w:Ø Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1Ø siedzibie BGiK przy ulicy Marszałkowskiej 77/79 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

 • Artykuł

  UCHWAŁA NR 986/2012 Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2013 roku treść uchwały - plik do pobrania

 • Artykuł

  UCHWAŁA NR 986/2012 Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2013 roku treść uchwały - plik do pobrania

 • Artykuł
 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkie Panie do nowoczesnego Centrum Profilaktyki Nowotworów w Centrum Onkologii, przy ul Roentgena 5 w Warszawie, które od 17 listopada br., będzie pracowało w każdą sobotę, w godzinach 9.00 – 14.00, wykonując profilaktyczne badania cytologiczne i mammograficzne.

 • Artykuł

  Z dniem 1 stycznia 2013 roku, dotychczasowy numer infolinii ZTM ( 194 84 ) przestaje funkcjonować. Aby uzyskać połączenie z konsultantem Zarządu Transportu Miejskiego, należy wybrać numer 801 044 484. Numer 801 044 484 funkcjonuje od 16 lipca 2012r., Należy pamiętać, by wybierając numer infolinii, telefonując zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego, nie poprzedzać numeru cyfrą „0”.

 • Artykuł

  Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o. informuje, że od dnia 9 grudnia 2012r., wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów edycji 2012/2013. NOWY ROZKŁAD JAZDY

 • Artykuł

  Wiemy już, które inicjatywy okazały się zwycięskie w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2011 roku S3KTOR.Podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu S3KTOR 2011, które odbyło się w dniu 6 września 2012 roku w Teatrze Konsekwentym_Koneser na warszawskiej Pradze, uhonorowane zostały inicjatywy w dziewięciu tematycznych kategoriach konkursowych oraz trzech dodatkowych. W wydarzeniu wzięli udział: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, Przewodnicząca Rady...

 • Artykuł

  Informujemy, że najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 roku o godz. 16.30 w budynku szkoły przy ul. Żegańskiej 1 (obok Urzędu).

 • Artykuł

  500 Darmowych Kursów Angielskiegodla Mieszkańców Województwa MazowieckiegoFundacja Human Voice Foundation wraz ze Szkołą Językową www.dobrazuza.pl zaprasza na darmowy 4-tygodniowy Kurs angielskiego - Podstawy.Nabór na kurs odbędzie się w dniach 7-16 listopada 2012. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu 514 510 978 od pn. do pt. w godzinach 9:30-12.30 oraz 13.00-15.30.Aby usprawnić proces rejestracji uczestników, zgłaszające się osoby proszone są o przebywanie przed komputerem z...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Rada Dzielnicy wraz z Zarządem Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w nawiązaniu do zgłaszanych postulatów mieszkańców, zaprasza na zwołane na dzień 13 listopada 2012 r. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1 wysłuchanie publiczne mieszkańców w sprawach związanych z opracowaniem programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Dzielnicy Wawer, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Nr 129/XXV/2012 z dnia 16.10.2012 r.Do udziału zapraszamy wszystkich...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Szczep 145 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych wraz z Burmistrz dzielnicy Wawer Jolantą Koczorowską serdecznie zaprasza mieszkańców Wawra na piknik niepodległościowy „11.11 – czas na niepodległość”, który odbędzie się 11 Listopada o godzinie 11.00 na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Anin przy ulicy V Poprzecznej 22. Przewidziane są liczne atrakcje, w tym:· Gra historyczna (10 - 14 lat),· Zjazd linowy, · Atrakcje dla dzieci (malowanie twarzy, gigantyczne bańki),· Konkurs...

 • Artykuł

  11 listopada odbędzie się Tenisowy Turniej Niepodległościowy dla młodzieży i dorosłych organizowany przez Szkołę Tenisa A.M. Tenis wspólnie z Urzędem Dzielnicy Bielany. To już 11. edycja turnieju organizowanego w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Na uczestników – amatorów i byłych profesjonalistów – czeka mnóstwo atrakcji oraz nagrody dla zwycięzców turnieju. Jak co roku udział w imprezie jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 10 listopada, do godz. 15.00. Turniej skierowany...

 • Artykuł

  Od 22 listopada 2011 r. na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1669/2011 z dnia 25 października 2011 r. z późniejszymi zmianami, w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Z uwagi na obchody dnia Wszystkich Świętych, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie parkingu ul. Żegańska 1 Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w dniu 3 listopada br. zostaje odwołana.

 • Artykuł

  Zastępca burmistrza Dzielnicy Wawer Przemysław Zaboklicki zaprasza do wspólnego wyznaczenia stałej trasy MTB w wawerskich lasach. Spotykamy się w najbliższą niedzielę o godz. 11.00 na rogu ul. M. Kajki i Krawieckiej w Aninie (przy Restauracji Sielanka). Ruszamy z gps-em po najciekawszych zakątkach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 • Artykuł

  Do pobrania jest już mapa z zaznaczonymi szlakami rowerowymi.Na facebook’u profilu Sportowy Wawer, możemy się również zapoznać z każdym ze szlaków z osobna.

 • Artykuł

  Ciurlonis, Karłowicz, Chopin - listopadowy koncert Wawer Music Festival.W imieniu profesora Jarosława Drzewieckiego zapraszamy na kolejny koncert IV. edycji Wawer Music Festiwal. Bohaterami tego nadzwyczajnego muzycznego spotkania będą dwaj prezydenci, Wielcy Artyści, niezwykle zasłużeni dla Świata, Polski i Litwy: Ignacy Jan Paderewski oraz Vytautas Landsbergis.Szczególnie polecamy recital fortepianowy prof. Landsbergisa poświęcony twórczości wybitnego malarza i kompozytora Mikołaja...

 • Artykuł

  Ogólnopolski konkurs edukacyjny „ŚWIADOMY WIE CO ROBIĆ Z ZSEE” Mamy przyjemność zaprosić wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze wszystkich województw w kraju do udziału w ogólnopolskim konkursie na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. „Świadomy wie co robić z ZSEE”. Wystarczy stworzyć Ekozespół z 5 aktywnych uczniów, którzy pod przewodnictwem 1 opiekuna (nauczyciela, wychowawcy) będą...

 • Artykuł

  Uchwała Nr 129/XXV/2012Rady Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawyz dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego Na podstawie § 24 i § 34 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 32, poz. 453 oraz poz. 454 ),Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy...

 • Artykuł

  21 października na polanie za parkingiem przy Kościele Parafialnym w Falenicy, ul. Bartoszycka (przy Narcyzowej) zostanie zaprezentowana wystawa plenerowa „Drzazgi Tradycji…Kapliczki przydrożne”. Zaprezentowane prace to kopie autentycznych, często zniszczonych lub już nieistniejących mazowieckich kapliczek wykonane przez Adama Liszcza - mieszkańca Falenicy. Wystawa będzie dostępna tylko jeden dzień – w niedzielę 21 października w godz. 9.00 – 14.00. Uroczyste otwarcie i spotkanie z autorem o...

 • Artykuł

  VI edycja Konkursu na Najlepszy WOM odbędzie się w dniach 22 października – 5 listopada 2012 r. W tym roku w konkursie weźmie udział 17 WOM-ów i delegatur BAiSO.Wydziały Obsługi Mieszkańców stanowią ważny element wdrażanej przez Urząd m.st. Warszawy strategii mającej na celu podnoszenie standardów obsługi oraz budowanie pozytywnego wizerunku urzędu otwartego i przyjaznego mieszkańcom stolicy.Konkurs na Najlepszy WOM organizowany jest corocznie, jego celem jest wyłonienie najlepszego WOM–u w...

 • Artykuł

  Klub Kultury „Falenica” zaprasza na spotkanie urodzinowe Stowarzyszenia „Akademia Łucznica”, które obchodzi 10 – lecie swojej działalności. Stowarzyszenie znane jest mieszkańcom dzielnicy Wawer, szczególnie Falenicy z wielu zrealizowanych wspólnie z Klubem Kultury „Falenica” projektów – pięknych wystaw, spektakli teatralnych, akcji artystycznych, imprez plenerowych, ale przede wszystkich sesji warsztatów rękodzieła artystycznego, które odbywają się zarówno w Klubie, jak i w...

 • Artykuł

  21 października na polanie za parkingiem przy Kościele Parafialnym w Falenicy, ul. Bartoszycka (przy Narcyzowej), zostanie zaprezentowana wystawa plenerowa „Drzazgi Tradycji…Kapliczki przydrożne”. Zaprezentowane prace to kopie autentycznych, często zniszczonych lub już nieistniejących mazowieckich kapliczek wykonane przez Adama Liszcza - mieszkańca Falenicy. Wystawa będzie dostępna tylko jeden dzień – w niedzielę 21 października w godz. 9.00 – 14.00. Uroczyste otwarcie i spotkanie z autorem o...

 • Artykuł

  Centrum Onkologii-Instytut im. M .Skłodowskiej-Curieul. W.K. Roentgena 502-781 Warszawa

 • Artykuł

  Eliminacje XVIII Konkursu „Wiedzy o Sporcie”odbędą się w dniu 26 października o godz. 14.00w Szkole Podstawowej Nr 138 ul. Pożaryskiego 2W eliminacjach mogą brać udział także mieszkańcy naszej dzielnicy,Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy uczęszczajądo szkół w innych dzielnicach.Prosimy o zgłoszenia do dnia 23 października 202 rokuFax. 22 443-70-41 lub emailem: kwlodarczyk@um.warszawa.plSerdecznie zapraszamy!

 • Artykuł

  Spółka Koleje Mazowieckie oferuje dwa nowe połączenia kolejowedo Międzynarodowego Portu Lotniczego im. F. Chopina oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego w Modlinie.Z myślą o pasażerach korzystających z lotniska została przygotowana oferta specjalna - „Bilet lotniskowy”. Zakup biletu upoważnia do przejazdu pociągiem Kolei Mazowieckichz dowolnej stacji kolejowej w Warszawie do stacji w Modlinie. Dalsza podróż jest kontynuowana autobusem KM w cenie biletu. Koleje Mazowieckie realizują połączeniew...

 • Artykuł

  Rekordowy finał Poland Bike Marathon: 650 osób w Wawrze Poland Bike Marathon 2012 na mecie. W warszawskim Wawrze został rozegrany jedenasty i zarazem ostatni etap czwartego sezonu cyklu wyścigów amatorów jazdy na rowerach górskich, którego organizatorem jest Grzegorz Wajs. Frekwencja znakomita. Rekordowa liczba 650 osób stanęła na starcie zawodów pod hasłem „Życie czeka” na terenie Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu. Podczas finałowej rywalizacji w Poland Bike Marathon...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Rekordowy finał Poland Bike Marathon: 650 osób w Wawrze Poland Bike Marathon 2012 na mecie. W warszawskim Wawrze został rozegrany jedenasty i zarazem ostatni etap czwartego sezonu cyklu wyścigów amatorów jazdy na rowerach górskich, którego organizatorem jest Grzegorz Wajs. Frekwencja znakomita. Rekordowa liczba 650 osób stanęła na starcie zawodów pod hasłem „Życie czeka” na terenie Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu. Podczas finałowej rywalizacji w Poland Bike Marathon...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Ojcowie na start! Pierwszy na Mazowszu wyścig rowerowy ojców i dzieci odbędzie się w sobotę 20 października w Międzylesiu. Organizatorzy zapraszają do udziału ojców z córkami i synami, bez względu na wiek. Siedmiokilometrowa trasa wyścigu przebiega przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Po zakończeniu – rodzinny piknik i debata pod tytułem „Zawód: tata” prowadzona przez Bogdana Rymanowskiego. W Warszawie odbywa się wiele imprez rowerowych dla rodzin, ale ten wyścig jest pierwszym, który stawia...

 • Artykuł

  Budowa kolektora „W”- komunikat Sack Invent Poland oraz ZTM.Uprzejmie informujemy, że w dniach 10 – 25 października 2012 r., zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w ul. Trakt Lubelski, etap I i II budowy kanalizacjiW związku z powyższym i związanym z tym wyłączeniem z ruchu ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borków przy jednoczesnym utrzymaniu braku możliwości przejazdu ul. Trakt Lubelski pomiędzy ul. Bronowską a ul. Lucerny od dnia 10.10 br., od początku...

 • Artykuł

  Przypominamy o toczącym się konkursie fotograficznym.Termin składania prac upływa w dniu 12.10.2012r.

 • Artykuł

  Dzielnica Wawer uruchamia leśne szlaki rowerowe. Oddane do użytku cztery szlaki rowerowe biegnące przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, to ponad 40 km przygotowanych tras o różnym stopniu trudności. Stanowią one unikatową w skali Warszawy ofertę dla rowerzystów chcących w pięknie przyrody i bezpiecznie korzystać ze swoich "dwóch kółek".Uroczyste otwarcie szlaków z udziałem władz dzielnicy, przedstawicieli Lasów Państwowych, Lasów Miejskich, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz mieszkańców...