• Artykuł

  Informujemy, że 26 stycznia br., domu parafialnym w Zerzniu odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta stołecznego Warszawy i wykonawców inwystycji z mieszkańcami osiedla, dotyczące przebiegu prac nad kolektorem „W”. Ze strony miasta w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Wiesław Witek i Zastępca dyrektora Paweł Wyrzykowski z Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, Pan Waldemar Szymanek Główny Specjalista Wydziału Koordynacji, Pan Marcin Zylc Naczelnik Wydziału...

 • Artykuł

  Informujemy, że Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Jolanta Koczorowska ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych. Oferty prosimy składać w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1, 04-753 Warszawa, w Wydziale Zasobów Lokalowych, pok. 301, (piętro III). Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2012 r., o godz. 15.00.

 • Artykuł

  Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie dobrych manier i etykiety, który odbędzie się w Klubie Kultury „Aleksandrów” w terminie 3 i 4 oraz 17 i 18 marca 2012 r. Zajęcia poprowadzą profesjonaliści ze "Szkoły Dobrych Manier", którzy współpracowali m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz wieloma przedstawicielami administracji publicznej i środowiskiem biznesowym. Zapisy na kurs są przyjmowane w siedzibie Klubu Kultury „Aleksandrów”, przy ul. Samorządowej 10, tel. (22) 612-63-85, w godz....

 • Artykuł

  Klub Kultury "Zastów" zaprasza do udziału w XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “Rozśpiewany Wawer”.Kto chce spróbować swoich sił na deskach naszej sceny i ma skończone 4 lata już dziś może rozpocząć przygotowania. Profesjonalne jury będzie oceniać dobór repertuaru, indywidualne podejście do interpretacji utworu, muzykalność, wyczucie rytmu, dykcję i ogólny wyraz artystyczny.Karty zgłoszenia wypełnione pismem drukowanym prosimy przesłać na adres klubu do 29 lutego...

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Tym razem Profesor Jarosław Drzewiecki zaprasza na prawdziwy muzyczny prezent noworoczny Wystąpi jeden z najlepszych trębaczy amerykańskich – legendarny Gary Guthman. Usłyszymy brzmienia, które są dostępne niewielu muzykom na świecie. Muzykowi towrzyszyć będzie polska elita jazzowa: Tomasz Gogolewski na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie i Cezary Konrad na perkusji. Gościem honorowym będzie dyrektor SZPZLO z ul. Strusiej - dr Maria Kąkol. Koncert poprowadzi Dominika Matuszak.8 stycznia,...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Już po raz drugi Dzielnica Wawer gościła Festiwal Filmów Edukacyjnych - EDUKINO, zrealizowany w oparciu o dotację Miasta Stołecznego Warszawy. Projekcje festiwalowe trwały przez kolejne trzy dni w KINOkawiarni Stacja Falenica - od 30 listopada do 2 grudnia. Młoda publiczność, - łącznie ponad 1000 osób - obejrzało 25 filmów edukacyjnych. Nagrody II Festiwalu Filmów dla edukacji EDUKINO trafiły do filmów „Giga”, „Romantyzm” i „O Miłoszu w rok Miłosza”.Niektóre projekcje połączone były z...

 • Artykuł

  26 grudnia 1939 r, w wawerskiej restauracji Antoniego Bartoszka, poszukiwani przez ówczesną policję kryminaliści, zabili dwóch niemieckich żołnierzy. Niemcy w odwecie za śmierć 2 podoficerów z niemieckiego batalionu budowlanego, aresztowali tejże nocy 120 mieszkańców Wawra i Anina.Wywleczonych z domów mężczyzn, postawiono przed tzw. sądem doraźnym, będącym parodią prawa, spisano ich personalia, a następnie, bez żadnych uzasadnień 114 mężczyzn skazano na śmierć.Antoni Bartoszek, właściciel...

 • Artykuł

  Adres: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wawer 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1, pok. 513 Pracownicy: p.o. Naczelnika Marek Rutkowski - e-mail: mrutkowski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-69-71Lidia Cichocka – e-mail: lcichocka@um.warszawa.pl, tel. 22 443-69-72 Aneta Ryniec – e-mail: aryniec@um.warszawa.pl, tel. 22 443-69-73 Faks: 22 443-70-45Godziny przyjęć interesantów:poniedziałek-piątek 8.00-16.00

 • Artykuł

  Prezentujemy wyjaśnienia opracowane przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A, dotyczące rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Wawer, w odpowiedzi na pytania mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, skierowane do przedstawicieli Spółki na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej w dniu 14.09.2011 r.

 • Artykuł

  Zapraszamy na jedyne i niepowtarzalne grudniowe koncerty rodzinnych zespołów, które zagrają dla nas kolędy w rockowym lecz i świątecznym wydaniu.

 • Artykuł

  W imieniu Klubu Kultury "Anin" zapraszamy na Kiermasz Świąteczny 2011, który odbędzie się 17 grudnia w godzinach 17.30-20.30, w pomieszczeniach Klubu, przy ul. V Poprzecznej 13. Podczas kiermaszu odbędzie się aukcja i loteria prac ceramiki artystycznej wykonanej przez uczestników zajęć Pracowni Rzeźbiarskiej "Droga" i Pracowni Ceramiki Artystycznej znajdujących się w Klubie Kultury "Anin". Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzicami i przyjaciółmi. Wstęp wolny!Ponadto w programie...

 • Artykuł

  Informujemy, że Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2012 roku.

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Studium ekofizjograficzne dla obszaru położonego w rejonie Zakola Wawerskiego wraz z układem hydrograficznym rowu i kanału Zerzeńskiego jest opracowaniem wykonanym w 2008 r. na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy.

 • Artykuł

  Reprint książki Jana Tyszkiewicza "Egzekucja Ludności Cywilnej w Wawrze 27 Grudnia 1939",

 • Artykuł
 • Artykuł

  Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA oraz Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu na temat ekonomii społecznej, a w szczególności zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.

 • Artykuł

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia br., z uwagi na ograniczenia w ruchu ciężkich pojazdów przed nie będzie prowadzona zbiórka zużytego sprzętu i elektrycznego i elektronicznego w żadnej dzielnicy m.st. Warszawy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 • Artykuł

  Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Wawer zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych nt. projektowanych statutów Rad Osiedli.

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Bezpieczeństwo

 • Artykuł

  Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy stanowi Wydział Centrum Zarządzania Kryzysowego Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego.

 • Artykuł

  Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, którego budowę rozpoczęły władze Miasta w 2009 roku, jest jednym z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Wawer jest jednostką pomocniczą Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Najważniejszym zadaniem Urzędu jest dbanie o Mieszkańców i jak najlepsze funkcjonowanie Dzielnicy. W Urzędzie zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin m.in.: od nieruchomości, architektury, kadr, oświaty, promocji, czy infrastruktury. Wiele różnorodnych specjalności w jednym miejscu daje szerokie możliwości rozwoju. Zachęcamy do aplikowania na poniższe stanowiska w Urzędzie Dzielnicy Wawer oraz w...

 • Artykuł

  Struktura Organizacyjna Wydziału Oświaty i Wychowania, pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania:

 • Artykuł

  Wydziały świadczące usługi na potrzeby urzędu: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Wydział Informatyki Wydział Kadr

 • Artykuł

  Nie musisz przychodzić do urzędu w godzinach otwarcia placówki. Skorzystaj ze skrzynki podawczej i z opłatomatu, które są dostępne całą dobę przy głównym wejściu do budynku.

 • Artykuł

  Wszystkimi kwestiami związanymi z ustalaniem wysokości podatku i terminem wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłatą skarbową zajmuje się Centrum Obsługi Podatnika.

 • Artykuł

  Architektura i planowanie przestrzenne Cudzoziemcy w Polsce Działalność gospodarcza Geodezja i kataster Gospodarka nieruchomościami Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Publiczna Ochrona środowiska Oświata Podatki i opłaty lokalne Polityka lokalowa Polityka społeczna i świadczenia rodzinne Skargi i wnioski Sprawy komunikacyjne Sprawy obywatelskie: meldunki, dowody osobiste, pesel i inne Inne tematy

 • Artykuł

  "Dialog społeczny zaczyna się pośród sąsiadów. Można powiedzieć, że sąsiedztwo to pierwszy krąg społeczeństwa obywatelskiego; tu obdarzamy się wzajemną troską, ale równiez często rozwiązujemy sąsiedzkie spory i razem racujemy dla wspólnego dobra. Trudno jest budować dobre relacje w osiedlach i dzielnicy bez doświadczenia dobrej sąsiedzkości" Urząd Dzielnicy Wawer jest otwarty na propozyje działań lokalnych lub sąsiedzkich. Jeśli zechcą Państwo zostać liderami aktywności lokalnej to zapraszamy...

 • Artykuł

  Oddajemy w Państwa ręce „Wawerski Przewodnik Sportowy” - publikację, w której znajdą Państwo wiele informacji o tym, jak aktywnie odpoczywać i dbać o dobrą kondycję na terenie dzielnicy. Wawer jest największą i najbardziej zieloną dzielnicą Warszawy. Jej granice opierają się o brzeg rzeki Wisły oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy – tereny o wielkim znaczeniu przyrodniczym, ale też mające ogromny potencjał do wykorzystania przez osoby lubiące aktywny wypoczynek. Dzięki dogodnej...

 • Artykuł

  Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów podczas planowania przejażdżek rowerowych.

 • Artykuł

  Program jest unikalną szansą do rozwinięcia kompetencji przydatnych w prowadzeniu własnej firmy oraz wdrażania pomysłów na biznes, a także do stania się częścią unikalnej społeczności przedsiębiorców!

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin (Ośrodek Sportu i Rekreacji – OSiR Wawer) tel. 22 443 70 79 e-mail: awolska@um.warszawa.pl Godziny otwarcia W okresie wiosenno-jesiennym Skatepark jest dostępny codziennie w godz. 9:00-21:00. Skatepark OSiR Wawer w Aninie, jest usytuowany na powietrzu. Obiekt jest zadaszony i odpowiednio oświetlony. Powierzchnia skateparku wynosi 600 m2. To specjalne miejsce dla miłośników jazdy na rolkach, wrotkach, desce oraz hulajnodze....

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin (Ośrodek Sportu i Rekreacji – OSiR Wawer) tel. 22 443 70 79, 785 990 093 e-mail: awolska@um.warszawa.pl Godziny otwarcia: w okresie zimowym codziennie w godz. 9:00-20:45 W okresie letnim, wiosennym i jesiennym w miejscu lodowiska funkcjonuje nowocześnie zorganizowany Skatepark. Lodowisko przylega do głównego budynku OSiR Wawer. Znajduje się na dworze, ale jest zadaszone. Z 600-metrowej płyty lodowiska jednocześnie może korzystać...

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin (Ośrodek Sportu i Rekreacji – OSiR Wawer) tel. 22 443 00 91 e-mail: lgrzybowski@um.warszawa.pl Godziny otwarcia: codziennie od 6:05 do 21:45 Squash jest dyscypliną sportową polegającą na odbijaniu piłki o ścianę w sposób, który w maksymalnym stopniu utrudni ponowne odbicie piłki przez przeciwnika o ścianę, w wyznaczonym polu. Squash to sport znacznie łatwiejszy do opanowania i jednocześnie dużo bardziej dynamiczny niż tenis...

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin (Ośrodek Sportu i Rekreacji – OSiR Wawer) tel. 22 443 00 91 e-mail: lgrzybowski@um.warszawa.pl Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 22:00 w soboty i niedziele od 10:00 do 20:00 Sala fitness Klimatyzowana sala ze ścianą z lustrami wyposażona w: profesjonalny sprzęt nagłaśniający; rowery do power bika; hantelki; obciążniki na kończyny; maty gimnastyczne; piłki do pilates; gimstick; taśmy gumowe; ...

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin (Ośrodek Sportu i Rekreacji – OSiR Wawer) tel. 22 443 00 93 (pływalnia – kasy), 22 443 00 90 e-mail: korzechowski@um.warszawa.pl Godziny otwarcia: codziennie w godz. 6:05-21:45 W skład kompleksu wchodzą: basen sportowy, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia, część relaksacyjna. Basen sportowy Jesteś miłośnikiem aktywności fizycznej w wodzie i czerpiesz przyjemność z pływania lub dopiero chcesz rozpocząć swoją przygodę z...

 • Artykuł

  Z wielką radością informujemy, że 29 lipca 2021 r. Kompleks Sportowy przy ul. Lokalnej 33 w Falenicy został przekazany w administrowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer (OSiR Wawer). W skład kompleksu wchodzą: 3 korty ziemne 3 hale (dwie ze sztuczną trawą, jedna z dywanem) Godziny otwarcia kompleksu: poniedziałek-piątek 7:00-23:00 soboty 7:00-21:00 niedziele 7:00-20:00 W przypadku rezerwacji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 872 93 31. Regulamin oraz...

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. Łasaka 44, 03-984 Warszawa (osiedle Las) tel. 785 990 103 e-mail: wozawadzki@um.warszawa.pl Wygrodzone boisko do piłki nożnej, przeznaczone dla grup zorganizowanych. Długość boiska wynosi 68 metrów, a szerokość - 36 metrów. Boisko jest doświetlone, posiada sztuczną nawierzchnię. Czynne przez cały tydzień w godz. 9:00-21:00. Cennik znajdą Państwo na stronie internetowej OSiR Wawer. Istnieje możliwość rezerwacji boiska na wyłączność dla grup zorganizowanych....

 • Artykuł

  Dane teleadresowe: ul. Starego Doktora 1, 04-551 Warszawa (osiedle Marysin Wawerski) tel. 785 990 103 e-mail: wozawadzki@um.warszawa.pl Godziny otwarcia Syrenka jest obiektem ogólnodostępnym, z którego można korzystać we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00-21:00. W skład obiektu wchodzą: boiska do: piłki nożnej ze sztuczną trawiastą nawierzchnią o wymiarach 65 x 36 m koszykówki o wymiarach 26 x 14 m piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m badmintona o wymiarach 13,40 x...

 • Artykuł

  I kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy rozpoczęła się 18 października 2019 roku i trwała do 14 czerwca 2021 roku.

 • Artykuł

  Plan sieci szkół podstawowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy znajduje się pod linkiem wraz z instrukcją obsługi: Mapa Przedszkola publiczne i szkoły prowadzone przez m. st. Warszawa Wykaz placówek Przedszkola, punkty przedszkolne oraz szkoły podstawowe i licea prowadzone przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne Wykaz placówek

 • Artykuł

  Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021-2022 (dotyczy szkół ponadpodstawowych).

 • Artykuł

  Jeśli organizujesz wydarzenie o charakterze kulturalnym, sportowym, naukowym lub lokalnym na terenie dzielnicy Wawer, możesz ubiegać się o patronat honorowy Burmistrza. Zapoznaj się z Regulaminem. Wypełnij formularz (komputerowo lub w formie papierowej). Prześlij formularz wraz z załącznikami na adres: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl lub nadaj listem na adres Urzędu: Urząd Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa Wniosek o patronat powinien zostać przesłany minimum 6 tygodni...

 • Artykuł

  1. Kacper Składanek Osiemnastoletni Przewodniczący MRDWawer oraz członek Komisji ds. Promocji i Komisji ds. Kontaktu z Samorządami Uczniowskimi. Kacper Składanek jest uczniem klasy maturalnej w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Miguela de Cervantesa w Warszawie. Mieszka w Aleksandrowie od blisko 15 lat. Lubi angażować się społecznie, dlatego aktywnie włącza się w życie dzielnicy, bo zależy mu na jej równomiernym rozwoju. Interesuje się podróżowaniem, dziennikarstwem, stosunkami...

 • Artykuł

  Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (5-6 lat), szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i ośrodków rewalidacyjno –wychowawczych.

 • Artykuł

  Skład komisji: Mikołaj Mulik (przewodniczący) Maja Buczkowska Mirosława Cybulska Antoni Giera Jakub Pszczel Kacper Składanek Konrad Szymański Zadania komisji: kontakt i współpraca z Wydziałem Oświaty Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Komisją Oświaty Rady Dzielnicy Wawer, kontakt i współpraca z Samorządami Uczniowskimi, Dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Dzielnicy Wawer oraz innymi środowiskami uczniowskimi, współpraca z delegatami wawerskich szkół, którzy...

 • Artykuł

  „Lato w mieście” 2022 w Wawrze – aktualne informacje „Wspólne Warszawskie Lato” – oferta wakacyjna dla dzieci z Ukrainy przebywających w Warszawie Koordynatorem programu „Lato/Zima w Mieście” w naszej dzielnicy jest Pani Małgorzata Pawłowska-Suda. Kontakt: tel. 22 443 70 27 adres e-mail: mpawlowska@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Skład komisji: Piotr Zejer (przewodniczący) Lena Kudriawcew Pola Maciejewska Robert Podlaski Erwin Rabarijoely Oliwia Szturemska Zuzanna Walenta Zadania komisji: kontakt i współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Komisją Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer, promowanie ekologicznego stylu życia i dobrych nawyków, aktywne uczestnictwo w projektach Rady dotyczących ekologii i ochrony środowiska oraz wychodzenie z własnymi...

 • Artykuł

  Skład komisji: Antoni Giera (przewodniczący) Gabriela Buczko Maja Buczkowska Helena Kuźmicz Mikołaj Mulik Erwin Rabarijoely Konrad Szymański Oliwia Trześniewska Zadania komisji: kontakt i współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Komisją Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wawer, promowanie zdrowego trybu życia oraz życia kulturalnego, aktywne uczestnictwo w projektach Rady dotyczących sportu i kultury oraz wychodzenie z własnymi inicjatywami.

 • Artykuł

  Skład komisji: Damian Chmielewski (przewodniczący) Mirosława Cybulska Stanisław Dobroczek Judyta Rewińska Kacper Składanek Zuzanna Walenta Oliver Zdanowicz Zadania komisji: prowadzenie profilu Rady w mediach społecznościowych i zakładki Rady na stronie Urzędu Dzielnicy Wawer, kontakt i współpraca z Wydziałem Rozwoju i Komunikacji Urzędu Dzielnicy Wawer, promocja działalności Rady na forum dzielnicy, współpraca z mediami i innymi podmiotami.

 • Artykuł

  Skład komisji: Alicja Kuśmierz (przewodnicząca) Szymon Baprawski Jan Czarnecki Zadania komisji: kontrola zgodności działania Rady i poszczególnych radnych ze Statutem i Regulaminem, kontrola wykonania uchwał przez Prezydium oraz opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka lub członków Prezydium.

 • Artykuł

  Najważniejsze telefony i informacje: