• Artykuł

  Z okazji trzydziestolecia samorządności Główny Urząd Statystyczny opublikował podsumowanie dla województwa mazowieckiego. Według tych danych Wawer jest liderem dialogu społecznego! Nasza dzielnica jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o ilość zgłoszonych projektów z Budżetu obywatelskiego w Warszawie (przypadających na 10 tys. mieszkańców). Średnia wartość projektów to 26,9 zł, co oznacza że mamy dużo projektów, ale mniej kosztownych niż w innych dzielnicach.

 • Artykuł

  Informujemy o planowanym, w dniu 03.06.2020 r., wdrożeniu czasowej organizacji ruchu (oddanie do użytkowania ulicy Zabawnej oraz zamknięcie ulicy Patriotów Wschód od ulicy Dusznickiej do ulicy Arniki), zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu nr 2658/19 z dnia 20.06.2019 r. etap 4. Jednocześnie likwidacji ulegnie tymczasowy by-pass wykonany z płyt betonowych zlokalizowany w ulicy Żwanowieckiej. Powyższa organizacja będzie obowiązywać w okresie ok. dwóch miesięcy.

 • Artykuł

  Natura okazała się największym wytchnieniem podczas tygodni społecznej izolacji. Wiele osób w tym czasie zaczęło otaczać się roślinami, wysiało pierwsze nasiona, postawiło swoje pierwsze kroki w roli ogrodników. Dla nich wszystkich oraz tych, którzy ogrodniczą pasję realizują od lat organizowany jest Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”. W tym roku odbędzie się on w zmienionej formule i z nowymi kategoriami. W stworzeniu wymarzonego ogrodu pomogą: wyjątkowa Ogrodnicza Ekipa Pomocnicza,...

 • Artykuł

  27 maja, w rocznicę wyborów roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Wybory 27 maja 1990 były pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w powojennej historii Polski – nie ograniczały ich żadne dodatkowe warunki, jak w przypadku kluczowych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Miały też miejsce jeszcze przed pierwszymi powszechnymi wyborami prezydenckimi. Były więc nie tylko ważnym wydarzeniem w historii polskich...

 • Artykuł

  Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca.O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których...

 • Artykuł

  Zapraszamy autorów prac magisterskich i doktorskich obronionych na stołecznych uczelniach w 2019 r. do udziału w konkursie o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy na najlepszą pracę dyplomową o rozwoju miasta. W związku z epidemią wydłużamy termin zgłoszeń, a prace można wysyłać elektronicznie. Ze względów bezpieczeństwa zmieniliśmy zasady tegorocznej edycji konkursu:- termin zgłaszania prac został wydłużony do 19 czerwca br.,- poza drogą pocztową (na adres Centrum Komunikacji Społecznej, ul. L....

 • Artykuł

  Jak wiecie w Wawrze Mamy są dla nas wyjątkowo ważne, więc życzymy Wam drogie Mamy dużo uśmiechu, satysfakcji i odpoczynku! Niech każdy dzień będzie dla Was spokojny i radosny.Przy tej okazji przypominamy, że w naszym urzędzie możecie odebrać segregator ciążowy, spersonalizowany specjalnie dla wawerskich przyszłych Mam.W ramach programu Dbamy o Mamy w 2020 roku kobiety w ciąży z Wawra mogą bezpłatnie odebrać segregator medyczny stworzony przez Nicole Sochacki-Wójcicką znaną jako Mamaginekolog,...

 • Artykuł

  Uczniowie klas I-III wrócili na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do stołecznych szkół podstawowych.Zgodnie z deklaracjami rodziców od dziś do szkół podstawowych ma wrócić 4892 uczniów (10,74 proc.).W Wawrze zostało zgłoszonych 251 dzieci, które od dziś mają uczęszczać na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Jakie zajęcia? O formule zajęć - zgodnie z wytycznymi MEN - decyduje dyrektor szkoły, w zależności od sytuacji w placówce. Od niego zależy czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy też...

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 22.05.2020 15:34 Numer 9/20 Termin składania ofert 28.05.2020 12:00 Tryb Zamówienie poniżej 30 tysięcy euro Rodzaj roboty budowlane

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 22.05.2020 14:16 Numer 8/20 Termin składania ofert 04.06.2020 11:00 Tryb Zamówienie poniżej 30 tysięcy euro Rodzaj usługi

 • Artykuł

  Harmonogram dotyczy zapisów dzieci do lat 3 do placówek miejskich oraz dofinansowanych przez Warszawę w ramach programu zwiększania liczby miejsc w żłobkach. Proces rekrutacji odbywa się elektronicznie, a wyniki zostaną ogłoszone 10 czerwca.– Program bezpłatnych żłobków wprowadzono w Warszawie we wrześniu 2019 r. Od tego czasu sukcesywnie wzrasta liczba miejsc w placówkach opieki nad dziećmi. Było to możliwe m.in. dzięki wykupieniu wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych oraz pozyskaniu do...

 • Artykuł

  Ułatwiony proces udzielania miejskich dotacji do likwidacji tzw. kopciuchów przynosi efekty – na dofinansowanie wymiany starego kotła w 2020 r. złożono blisko 800 wniosków. Dzielnice, mimo stanu epidemicznego, również modernizują instalacje grzewcze.– Pomagamy warszawiakom, którzy mają obowiązek zlikwidować tzw. kopciuchy do końca 2022 r. Wiemy, że jest to inwestycja, dlatego dofinansowujemy instalację ekologicznych źródeł ogrzewania. Teraz mieszkańcy mogą uzyskać nawet do 100 procent...

 • Artykuł

  Inforujemy, iż na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na:"Przebudowie, rozbudowie i budowie linii kolejowej nr 7 na odcinku ST Warszawa Wschodnia - ST Otwock i linii kolejowej nr 506 - PODG Warszawa Antoninów - PO Warszawa Gocławek wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 21.05.2020 16:06 Powyżej 30 tys. Euro 1 Numer 19/20 Termin składania ofert 04.06.2020 11:00 Tryb Przetarg nieograniczony Rodzaj dostawy

 • Artykuł

  O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.Rolnicy, którzy chcą ubiegać...

 • Artykuł

  W dniu 26 maja 2020r o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Porządek obrad: Otwarcie obrad.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok (druk nr 114).Zamknięcie obrad.Transmisja z obrad Komisji dostępna będzie...

 • Artykuł

  Zmieniają się zasady korzystania podczas epidemii z nieodpłatnych porad obywatelskich i prawnych, udzielanych zdalnie przez adwokatów, radców oraz doradców obywatelskich. Nie trzeba już składać oświadczeń, a z pomocy mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Od 18 maja, w związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o...

 • Artykuł

  Unieważnienie postępowania Część 2 Wybór oferty Część 1 Data zamieszczenia postępowania 21.05.2020 10:45 Powyżej 30 tys. Euro 1 Numer 18/20 Termin składania ofert 03.06.2020 10:00 Tryb Przetarg nieograniczony Rodzaj dostawy

 • Artykuł

  Mała retencja to zestaw wielu różnorodnych działań, mających na celu zatrzymanie lub spowolnnienie spływu wód, dbając przy tym o rozwój środowiska naturalnego.To zestaw wielu różnorodnych działań, które przynoszą wymierne korzyści zarówno dla ludzi, jak i przyrody. Budowa niewielkich zbiorników, oczek wodnych i stawów, zadrzewianie, łąki kwietne- to tylko niektóre z działań pomagających zachować zasoby wodne. "Czy można zwiększyć retencję krajobrazową już na etapie inwestycji? Jak ją...

 • Artykuł

  W dniu 20.05.2020 o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyPorządek obrad:Otwarcie obrad.Remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w 2020r.Organizacja roku szkolnego 2020/2021.Raport z podejmowanych działań w oświacie w okresie pandemii oraz informacje o dalszych planach.Sprawy różne zgłoszone przez członków Komisji.Zamknięcie obrad.Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2,...

 • Artykuł

  27 maja (środa) o godz. 16:00 odbędzie się sesja Rady Dzielnicy Wawer. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Transmisja live, będzie dostępna TUTAJ.Porządek obrad: Otwarcie obrad.Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok. (druk nr 114)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania z...

 • Artykuł

  Wybór ofert Komunikaty, zmiany 20.05.2020Wymagane jest wpłacenie wadium.Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem podanym poniżej.Dokumentacja zamówienia (SIWZ z załącznikami) dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/14566/details03.06.2020Komunikat o zmianach treści SIWZ (KOMUNIKAT 1) oraz ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia DUUE udostępniono na platformie zakupowej Zamawiającego pod...

 • Artykuł

  W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania i zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległ harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021.Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.Próby sprawności fizycznej do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniach 1-7 czerwca br.Szczegóły znajdują się w załączonym harmonogramie.W...

 • Artykuł

  Rozpoczynaja się konsultacje społeczne projektu "Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st Warszawy". Już niedługo w Warszawie rozbudowana zostanie infrastruktura dostosowana do niskoemisyjnych środków transportu. Zgłoś uwagi do planu ich lokalizacji. Po co stacje ładowania samochodów elektrycznych? Jednym z najważniejszych zadań Warszawy jest rozwój transportu publicznego, przekonywanie mieszkańców do przesiadania się do pojazdów transportu...

 • Artykuł

  Wybrano ofertę Data zamieszczenia postępowania 19.05.2020 12:46 Powyżej 30 tys. Euro 1 Numer 16/20 Termin składania ofert 01.06.2020 12:00 Tryb Przetarg nieograniczony Rodzaj usługi

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 19.05.2020 12:10 Powyżej 30 tys. Euro 1 Numer 14/20 Termin składania ofert 01.06.2020 11:00 Tryb Przetarg nieograniczony Rodzaj dostawy

 • Artykuł

  Od 18 maja znów otwarte są następujące obiekty sportowe OSiR Wawer. Wrotkowisko - ul. V Poprzeczna 22 (9.00-21.00) Squash - ul. V Poprzeczna 22 ( 9.00-21.00 ) Boisko piłkarskie - ul. Starego Doktora 1 (8.00-20.00) Boisko do koszykówki - ul. Starego Doktora 1 (8.00-20.00) Bieżnia lekkoatletyczna - ul. Starego Doktora 1 (8.00-20.00) Boisko Wielofunkcyjne - ul. Trakt Lubelski 67 (8.00-20.00) Boisko piłkarskie - ul. Łasaka 44 ( Tylko dla grup zorganizowanych ) ...

 • Artykuł

  Od 18 maja znów otwarte są następujące obiekty sportowe OSiR Wawer.Wrotkowisko - ul. V Poprzeczna 22 (9.00-21.00)Squash - ul. V Poprzeczna 22 ( 9.00-21.00 )Boisko piłkarskie - ul. Starego Doktora 1 (8.00-20.00)Boisko do koszykówki - ul. Starego Doktora 1 (8.00-20.00)Bieżnia lekkoatletyczna - ul. Starego Doktora 1 (8.00-20.00)Boisko Wielofunkcyjne - ul. Trakt Lubelski 67 (8.00-20.00)Boisko piłkarskie - ul. Łasaka 44 ( Tylko dla grup zorganizowanych )Pływalnia Anin oraz Fitness & Siłownia Anin...

 • Artykuł

  Ministerstwo Edukacji opublikowało planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach. Od poniedziałku, 18 maja br. przywrócona zostaje możliwość, (za zgodą rodziców), prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w...

 • Artykuł

  Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Portret wiosny". Wiosna rozgościła się już na dobre, zatem warto zatrzymać te niepowtarzalne obrazy w kadrze. Zadaniem uczestników jest utrwalenie tego co jest interesujące i daje radość. Wystarczy zrobić zdjęcie, zatytułować je i przesłać na adres mailowy: Otworzy się w nowym okniezastow@wck-wawer.pl do dnia 31 maja 2020 r. Do zdjęcia należy dołączyć imię i nazwisko oraz wiek autora.W konkursie...

 • Artykuł

  Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Portret wiosny". Wiosna rozgościła się już na dobre, zatem warto zatrzymać te niepowtarzalne obrazy w kadrze. Zadaniem uczestników jest utrwalenie tego co jest interesujące i daje radość. Wystarczy zrobić zdjęcie, zatytułować je i przesłać na adres mailowy: zastow@wck-wawer.pl do dnia 31 maja 2020 r. Do zdjęcia należy dołączyć imię i nazwisko oraz wiek autora.W konkursie mogą wziąć udział zarówno...

 • Artykuł

  Dziś 100-lecie urodzin Jana Pawła II, Papieża przełomów, myśliciela i filozofa, człowieka kultury i sztuki, poety i aktora, miłośnika gór, człowieka pokoju i dialogu, niestrudzonego pielgrzyma, inspiratora przemian na świecie, mistyka, człowieka wiary. Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach (niedaleko Krakowa) jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich.Miał starszego o 14 lat brata Edmunda, a jego siostra Olga zmarła tuż po urodzeniu. Karol został...

 • Artykuł

  Od dziś (18 maja) w urzędzie załatwisz więcej spraw:Obsługa mieszkańców na sali obsługi bezpośredniej odbywa się w pełnym zakresie spraw.Istnieje możliwość spotkania z pracownikami wydziałów merytorycznych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Na sali obsługi bezpośredniej jednocześnie może przebywać tyle osób, ile jest aktywnych stanowisk.Kasy urzędu są czynne - prosimy o dokonywanie płatności w sposób bezgotówkowyOczekujących przed budynkiem prosimy o zachowanie odległości 1,5 od...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Informujemy, że od 18 maja zmieniają się zasady korzystania z obiektów sportowych. Zwiększa się maksymalna liczba osób, które mogą przebywać na boiskach otwartych i półotwartych. Zostaną otwarte także sale i hale sportowe.

 • Artykuł

  18 maja otwarte zostaną żłobki i przedszkola w Warszawie. Przed planowanym otwarciem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, odbył się szereg przygotowań do ponownego przyjęcia dzieci:- placówki zostały posprzątane;- usuwanięto zabawki i wszystkie sprzęty, których nie da się zdezynfekować; - zdezynfekowano wodą wysokoozonowaną wszystkie place zabaw przy przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi- przygotowano instrukcje postępowania, wynikające z...

 • Artykuł

  Radni m. st. Warszawy podjęli decyzję o chwilowym wstrzymaniu planowanych zmian w sposobie rozliczania opłat za odbiór odpadów. Miasto ponownie przystąpi do analiz wysokości opłat za gospodarkę odpadami, aby mieszkańcy mogli rozliczać się według metody od ilości zużytej wody. Szacunki będą przygotowane na prośbę miejskich radnych – kalkulacje zajmą około dwóch-trzech miesięcy. Najnowsze zmiany dotyczące odbioru odpadów dotyczą właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.Właściciele...

 • Artykuł

  Informujemy, że od 18 maja zmieniają się zasady korzystania z obiektów sportowych.Zwiększa się maksymalna liczba osób, które mogą przebywać na boiskach otwartych i półotwartych.Zostaną otwarte także sale i hale sportowe.

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 14.05.2020 15:15 Powyżej 30 tys. Euro 1 Numer 15/20 Termin składania ofert 22.05.2020 11:00 Tryb Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Rodzaj usługi

 • Artykuł

  Drodzy Czytelnicy Kuriera Wawerskiego! Najbliższe numery będą ukazywały się wyłącznie online. Wrócimy do wersji papierowej najszybciej, jak będzie to możliwe.A tymczasem dostępny jest już najnowszy numer, w którym przeczytacie między innymi o:leśnych szlakach pieszych i rowerowych w Wawrzedisc golfieedukacji alternatywnej dostępnej w naszej dzielnicy które liceum wybrać? kim jest mieszkaniec Wawra? ciekawa sylwetka mieszkańca I wiele innych tematów.

 • Artykuł

  Od 14 maja zostaną otwarte obiekty sportowe, m.in. boiska, korty tenisowe, skateparki i bieżnie.

 • Artykuł

  Uprzejmie Informujemy, że zakończona została budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ulicy Północnej w dzielnicy Wawer. W celu uruchomienia nowej sieci niezbędne jest jej włączenie do miejskiego systemu wodociągowego.W związku z powyższym w okresie od godziny 23:00 w dniu 13 maja 2020 roku do godziny 5:00 w dniu 14 maja 2020 roku wyłączona zostanie dostawa wody w celu wykonania wcinki nowego wodociągu do sieci.Ograniczenia w dostawie wody obejmują następujące adresy:ul. Północna od nr 17 do...

 • Artykuł

  Informujemy iż w nocy z 12 na 13 maja część ulic Wawra będzie dezynfekowana wodą wysokoozonowaną.Plan przejazdu znajdą Państwo w załączniku do artykułu. Jednocześnie informujemy, że w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu) dezynfekcja będzie odwołana.Kontakty w sprawie ozonowania: Zarząd Oczyszczania Miasta:Dyspozytor ZOM – tel. (22) 277 04 40, 696 087 520,e-mail: Otworzy się w nowym okniedyspozytor@zom.waw.pl MPWiK (dyspozytornia oczyszczalni...

 • Artykuł

  Informujemy, że od najbliższej soboty 16 maja zostaje przywrócone funkcjonowanie sobotnich punktów zbierania ElektroEko w Warszawie (odbiory domowe nadal zostają wstrzymane).Elektro odpady będą przyjmowane w godz. 10:00-14:00, na parkingu przed Urzędem Dzielnicy, przy ul. Żegańskiej 1.

 • Artykuł

  Dziś (11.05.2020) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Posiedzenie odbędzie się online na platformie Cisco Webex.Istnieje możliwość wzięcia udziału w spotkaniu jako uczestnik. Aby to zrobić należy zarejestrować się TUTAJ.Porządek obrad:Otwarcie posiedzenia.Omówienie realizacji targowiska w Falenicy.Omówienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami za 2019 rok.Realizacja inwestycji dzielnicowych.Sprawy...

 • Artykuł

  W ramach cyklu "Salon dobrej książki", realizowanego przez Muzeum Niepodległości, odbyło się spotkanie wokół publikacji "O Polskę, o Warszawę, o honor, o pamięć", w której znalazł się artykuł naukowy zastępcy burmistrza Dzielnicy Wawer, Leszka Baraniewskiego.Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.

 • Artykuł

  W ramach cyklu "Salon dobrej książki", realizowanego przez Muzeum Niepodległości, odbyło się spotkanie wokół publikacji "O Polskę, o Warszawę, o honor, o pamięć", w której znalazł się artykuł naukowy zastępcy burmistrza Dzielnicy Wawer, Leszka Baraniewskiego.Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 08.05.2020 15:25 Numer 7/20 Termin składania ofert 15.05.2020 10:00 Tryb Zamówienie poniżej 30 tysięcy euro Rodzaj usługi

 • Artykuł

  MPWiK w m. st. Warszawie S.A. informuje, że w związku z trwającą przebudową wodociągu w ulicy Wójcickiej, istnieje konieczność podłączenia nowo wybudowanego odcinka do sieci miejskiej. Wiąże się to z czasowym, nocnym wyłączeniem zasilania w wodę między godziną 23.00 dnia 12 maja a godziną 5.00 dnia 13 maja 2020 roku w budynkach pod adresami: ul. Północna: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 4a, 4b, 6, 6a, 6b, 8, 8a, 8b, 10, 14m1, 14m2ul. Wójcicka: 4a, 6, 8, 10, 12, 12a, 14, 16ul. Arktyczna: 3, 3a, 5, 7,...

 • Artykuł

  Otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę planowane jest na 18 maja.Drodzy rodzice!Decyzja rządu o ponownym otwarciu przedszkoli czy żłobków z dnia 4 maja i z terminem otwarcia 6 maja, była nieprzemyślana, nieskonsultowana i niedopracowana. Dlatego Warszawa w pierwszym kroku zaapelowała o szczegółowe wytyczne sanitarne, na podstawie których miałyby funkcjonować te placówki, w czasie trwającej cały czas epidemii. W związku z tym...

 • Artykuł

  W nocy z 7 na 8 maja część ulic Wawra będzie dezynfekowana wodą wysokoozonowaną.Start o 24:00 z ul. Bartyckiej 175 oraz z oczyszczalni Czajka MPWiK (miejsca poboru wody wysokoozonowanej). Dezynfekcję będzie prowadziła firma SUEZ. Jednocześnie informujemy, że w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu) dezynfekcja będzie odwołana.Kontakty w sprawie ozonowania: Zarząd Oczyszczania Miasta:Dyspozytor ZOM – tel. (22) 277 04 40, 696 087 520,e-mail:...

 • Artykuł

  Decyzją warszawskich radnych, termin płatności rat podatku od nieruchomości, został przesunięty o 90 dni. Zmiany dotyczą płatności za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020. Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości następuje z mocy prawa bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.Kto może skorzystać z tej formy wsparcia?· przedsiębiorcy,· organizacje pozarządowe,· inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (organizacje i stowarzyszenia kościelne,...

 • Artykuł

  W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu odmrażania gospodarki, możliwe jest ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli.W trosce o bezpieczne warunki opieki i pracy w stołecznych placówkach, samorząd warszawski musi wspólnie z dyrektorami przedszkoli opracować procedurę i nową organizację.Jest to m.in. zakup środków ochrony osobistej oraz ustalenie warunków organizacji pracy przedszkoli (w tym naboru do grup o zmniejszonej o połowę liczebności).Otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w...

 • Artykuł

  Dziś w siedzibie Muzeum Niepodległości odbyło się spotkanie dotyczące publikacji "O Polskę, o Warszawę, o honor, o pamięć". W spotkaniu wziął udział zastępca burmistrza Leszek Baraniewski, który jest również autorem artykułu naukowego o Zbrodni Wawerskiej. W czasie spotkania Leszek Baraniewski opowiedział o tym niezwykle ważnym dla mieszkańców wydarzeniu i pamięci pomordowanych, którą pielęgnujemy przez coroczne obchody 27 grudnia. Artykuł­ przybliża­ przyczyny,­ opisuje,­ na­ podstawie­...

 • Artykuł

  Dziś w siedzibie Muzeum Niepodległości odbyło się spotkanie dotyczące publikacji "O Polskę, o Warszawę, o honor, o pamięć". W spotkaniu wziął udział zastępca burmistrza Leszek Baraniewski, który jest również autorem artykułu naukowego o Zbrodni Wawerskiej. W czasie spotkania Leszek Baraniewski opowiedział o tym niezwykle ważnym dla mieszkańców wydarzeniu i pamięci pomordowanych, którą pielęgnujemy przez coroczne obchody 27 grudnia. Artykuł­ przybliża­ przyczyny,­ opisuje,­ na­ podstawie­...

 • Artykuł

  Dziś Burmistrz Norbert Szczepański wspólnie z Naczelnik Wydziału Oświaty - Renatą Potrzebowską sprawdzali gotowość wawerskich przedszkoli na ponowne przyjęcie dzieci.Przed otwarciem po kilkutygodniowej przerwie, przedszkola muszą spełnić szereg wymogów sanitarnych. W przedszkolu nr 338 „Sosnowa Stacyjka” sprawdziliśmy między innymi możliwość zachowania odległości na korytarzach, drogi przejścia dla dzieci i rodziców oraz inne techniczne wytyczne sanepidu.[mg_picker:11168]

 • Artykuł

  Warszawa, 30 kwietnia 2020 r. Szanowni Państwo, Rodzice warszawskich maluchów 29 kwietnia br. na konferencji prasowej Pan Premier Mateusz Morawiecki poinformował o otwarciu z dniem 6 maja żłobków oraz przedszkoli. Jednak, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi podczas konferencji ostateczną decyzję o otwarciu placówek powinien podjąć samorząd, uwzględniając rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych ministerstw.Decyzja o otwarciu żłobków zapadła nagle, bez konsultacji z...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Zapraszamy do oglądania Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy online.Transmisja dostępna tutaj.Porządek obrad:Otwarcie obrad.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy za 2019 rok. (druk nr 108)Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy za 2019...

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  W ramach ośrodka utworzonego w budynku Przychodni przy ul. Korkowej 87 działa Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. Pracują w nim wykwalifikowani i doświadczeni lekarze psychiatrzy oraz psycholodzy. W ośrodku prowadzona będzie terapia dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia z następującymi jednostkami chorobowymi:Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe,Zaburzenia nastroju,Zaburzenia...

 • Artykuł

  W czwartek, 23 kwietnia, warszawscy radni zadecydowali o zmianie harmonogramu obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Przedłużono czas na ocenę projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a głosowanie zostało przeniesione na wrzesień.– Mamy sytuację wyjątkową i musimy reagować. Liczę, że ten dodatkowy czas pozwoli dokładniej zweryfikować zgłoszone projekty - mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej. – Mam również nadzieję, że przeniesienie terminu...

 • Artykuł

  W nocy z 25 na 26 kwietnia odbędzie się ozonowanie kolejnej części ulic Wawra.Trasa:/Start/ Kajki przy Czecha – Kajki - Pożaryskiego(w prawo) Żegańska / nawrót przy Szpotańskiego/ Żegańska (w prawo) Bursztynowa / nawrót przy Świebodzińskiej/ Bursztynowa (w prawo) Żegańska – Al. Dzieci Polskich –Graniczna (prosto) Jana Pawła II /nawrót przy Gościniec/ Jana Pawła II (w prawo)Jana Pawła II do (W) Trakt Brzeski – BEZ POLEWANIA: (W) 1 Praskiego Pułku WP do Mickiewicza - 1 Praskiego Pułku WP (w...

 • Artykuł

  Utrzymująca się susza zwiększa groźbę pożarów. Potrzebna jest szczególna ostrożność w czasie spacerów po lesie.Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.W lasach sytuacja zbliża się do stanu, przy którym można się spodziewać ich zamknięcia dla miłośników przyrody, spacerowiczów oraz rowerzystów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi...

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk...

 • Artykuł

  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Od 16 marca zawieszona została działalność stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.Chcesz skorzystać ze zdalnej porady adwokata, radcy prawnego lub doradcy obywatelskiego i nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego?Prześlij skan wypełnionego wniosku na adres wybranego punktu (wykaz znajdujesz tutaj). Jeśli w Twoim...

 • Artykuł

  Obecna sytuacja jest ciężka również dla dzieci, które dotychczas korzystały z finansowania ciepłych posiłków w szkołach.Dlatego w Wawrze rusza akcja, w ramach której od dziś w trzech szkołach podstawowych będą wydawane paczki żywnościowe dla dzieci.Pomocą są objęci również uczniowie z kilku innych okolicznych szkół. Paczki żywnościowe zawierają produkty potrzebne do zrobienia gorących posiłków i są wydawane raz w tygodniu.Dyrektorzy szkół mogą też kierować potrzebujące rodziny do wsparcia...

 • Artykuł

  29 kwietnia (środa) o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Dzielnicy Wawer. W związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do uczestnictwa online. Transmisja live, tak jak dotychczas będzie dostępna na naszej stronie w zakładce Sesje Rady Dzielnicy Live.Porządek obrad:Otwarcie obrad.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Podjęcie uchwały w sprawie...

 • Artykuł

  Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do udziału w webinarium dot. Tarczy Antykryzysowej. Termin: 22.04.2020, środa, godz. 15:00Temat: Tarcza antykryzysowa instrumentem wsparcia przedsiębiorców (zadania ZUS i PUP)Prelegenci:Pani Magdalena Wojtyra - Z-ca dyrektora ds. dochodowych II Oddziału ZUS w WarszawiePani Renata Gorzelak, specjalista ds. programów, Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie) Zagadnienia:ogólne rozwiązania przewidziane w tzw. Tarczy antykryzysowejzadania ZUS i PUP wynikające z...

 • Artykuł

  W związku z działaniami mającymi na celu zmniejszenie się rozprzestrzeniania epidemii COVID19, w nocy z 21 na 22 kwietnia odbędzie się ozonowanie ulic w Dzielnicy Wawer. Trasa –WAWER, REMBERTÓW, WESOŁA /start/ Okularowa przy Marsa – Okularowa – Stepowa (w lewo) Korkowa (w prawo) Kościuszkowców -/nawrót przy Czecha/ - Kościuszkowców na odc. od Czecha do Korkowej BEZ POLEWANIA (w prawo) Korkowa odcinek leśny BEZ POLEWANIA) – Wspólna (W) – Niemcewicza (W) /nawrót przy 1 Praskiego Pułku WP (W)/ -...

 • Artykuł

  Zdajemy sobie sprawę, że epidemia nie zakończyła zjawiska przemocy domowej. Co więcej, konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny. Stolica nieprzerwanie świadczy pomoc ofiarom przemocy. Trudną sytuację potwierdzają organizacje i stowarzyszenia, działające na rzecz praw kobiet i osób doświadczających przemocy domowej. Zauważalnie wzrosła liczba zgłoszeń telefonicznych i mailowych od osób potrzebujących pomocy. Tylko jedna...

 • Artykuł

  Wybrano ofertę Data zamieszczenia postępowania 21.04.2020 13:34 Powyżej 30 tys. Euro 1 Numer 11/20 Termin składania ofert 08.05.2020 12:00 Tryb Przetarg nieograniczony Rodzaj roboty budowlane