• Artykuł

  Kryzys uderza również w pracowników sektora kultury. Podejmujemy działania, by wpierać ludzi, którzy stracili dochody oraz zachować stabilność instytucji kultury i organizacji pozarządowych. To kolejny pakiet wsparcia, jaki przygotowała Warszawa w trudnym czasie epidemii koronawirusa. - Załamanie inwestycji w kulturę to straty dla społeczeństwa w perspektywie lat, a nawet dekad. Nie możemy do tego dopuścić, musimy zadbać o warszawską kulturę, dlatego przygotowaliśmy pakiet wsparcia....

 • Artykuł

  Obniżenie nastroju, negatywne myśli, obawy o przyszłość własną i najbliższych, napięcie doświadczane w kontakcie z domownikami – to tylko niektóre z negatywnych skutków psychologicznych pandemii koronawirusa.Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Warszawy mierzących się z tą kryzysową sytuacją, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer uruchomiliła zdalną pomoc psychologiczną w postaci rozmów telefonicznychi wideopołączeń przy użyciu komunikatora Skype.W ten sposób możecie Państwo...

 • Artykuł

  ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość...

 • Artykuł

  Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Kogo dotyczy?Osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID - 19. Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?Świadczenie postojowe w wysokości 2 080...

 • Artykuł

  Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów. Kogo dotyczy?Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o...

 • Artykuł

  Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Kogo dotyczy?osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki...

 • Artykuł

  Wciąż zachęcamy Was do pomocy sąsiadom, którzy w szczególności powinni pozostać w domach. Osoby starsze nie zawsze mogą liczyć na swoich najbliższych w tym trudnym dla wszystkich czasie.Sprawdź, komu możesz pomóc w:zakupachwyprowadzeniu psawyniesieniu śmieciSytuacja pokazała nam, jak ważna jest pomoc sąsiedzka, więc przyłącz się do akcji #PomagamwWawrze! Choć sam budynek urzędu Dzielnica Wawer jest ograniczony w dostępie - wewnątrz nie zwalniamy tempa. W Wawrze prace rozpoczął Dzielnicowy...

 • Artykuł

  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wawer otwiera możliwość konsultacji on-line dla osób:będących w kryzysie;uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;członków rodzin osób uzależnionych;doświadczających przemocy. Wsparcia w Punkcie udzielają: prawnik, psycholog oraz instruktor terapii uzależnień.Punkt tymczasowo udziela wsparcie tylko elektronicznie za pośrednictwem poczty: waw.pik@um.warszawa.plWszystkie konsultacje udzielane są anonimowo, prosimy w przesyłanych...

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 01.04.2020 14:04 Numer 6/20 Termin składania ofert 20.04.2020 10:00 Tryb Zamówienie poniżej 30 tysięcy euro Rodzaj usługi

 • Artykuł

  Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUSOchrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za...

 • Artykuł

  Od 1 kwietnia rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19. Ich celem jest maksymalne ograniczenie liczby osób, przebywających w jednym miejscu. Zmieniają się m.in. zasady przemieszczania się i robienia zakupów.Zasady dokonywania zakupów• Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płaceniaDo każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby...

 • Artykuł

  Informujemy, że została wydłużona rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym została ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00 pod adresem https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl.Do...

 • Artykuł

  Drogi Przedsiębiorco!Pamiętaj ze wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej możesz złożyć elektronicznie korzystając z E-usługePUAP. Wniosek o wpis złożysz w serwisie ceidg.gov.pl podpisany:bankowością elektronicznaprofilem zaufanymlub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ważne! Wniosek o zawieszenie lub wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej w CEiDG możesz złożyć w DOWOLNYM TERMINIE, wskazując datę rozpoczęcia, zawieszenia lub...

 • Artykuł

  W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu zaufanego: pobierz wzór deklaracji elektronicznej zapisz go na komputerze otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader wypełnij aktywny dokument deklaracji zapisz plik na komputerze w formacie pdf -> należy to uczynić zgodnie z komunikatem...

 • Artykuł

  Około tysiąca warszawskich rodzin nie złożyło wniosków rekrutacyjnych o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Warszawa podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji. Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru, będą mogli to zrobić do 23 kwietnia br.Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona w poniedziałek, 30...

 • Artykuł

  W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu zaufanego lub za pomocą kreatora online. Jak złozyć deklarcje w formie elektronicznej? Wejdź na stronę stronę kreatora - tutaj i krok po kroku wprowadź odpowiednie dane lub: pobierz wzór deklaracji elektronicznej: https://warszawa19115.pl/-/deklaracje ...

 • Artykuł

  W celu uzyskania nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail) należy przesłać skan podpisanego oświadczenia (format:.pdf lub.jpg) na adres mailowy wybranego punktu.

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Z uwagi na ograniczony wstęp do Wydziału Obsługi Mieszkańców zachęcamy do składania dokumentów do pojemnika przed głównym wejściem do urzędu.

 • Artykuł

  Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer zaprasza do skorzystania z oferty pomocy psychologicznej.

 • Artykuł

  Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych pozostaną zawieszone do 10 kwietnia. W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek nauka będzie realizowana na odległość. Nowe przepisy określają jak ma wyglądać takie kształcenie oraz jakie obowiązki spoczywają na dyrektorach, nauczycielach, uczniach i pracownikach administracji i obsługi:https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 • Artykuł

  Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym od 23 marca (poniedziałek) bezpośrednia obsługa klientów w urzędzie dzielnicy w poniedziałki będzie realizowana w godzinach 8:00-16:00, a nie jak dotychczas 8:00-18:00.

 • Artykuł

  Szkoły są zamknięte z powodu koronawirusa, ale rok szkolny trwa – nauczyciele są w stałym kontakcie z uczniami i starają się prowadzić zdalnie zajęcia edukacyjne. Materiałów dydaktycznych nie brakuje.Zgodnie z decyzją MEN, w związku z sytuacją epidemiczną, od poniedziałku, 16 marca zamknięte są stołeczne szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe. Resort edukacji uruchomił platformę epodreczniki.pl gdzie dostępne są materiały do wykorzystania przy zdalnym nauczaniu. MEN rekomenduje...

 • Artykuł

  W związku ze zmianami w funkcjonowaniu urzędów, Warszawa wprowadza możliwość zdalnego składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy. Nabór wniosków na wymianę „kopciuchów” jest otwarty mimo ograniczeń w pracy urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic. Obecnie wniosek można przesłać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby: • mailowo - wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać...

 • Artykuł

  W związku z obecną sytuacją kryzysową, istnieje możliwość odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości lub rozłożenia jej na raty. Decyzje ustalające wysokość podatku na 2020 r. będą wydawane sukcesywnie i doręczane drogą pocztową.Możliwość odroczenia płatności lub rozłożenia jej na ratyJeśli po otrzymaniu decyzji nie będziemy w stanie uregulować podatku od nieruchomości, możemy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na dogodne raty.Decyzje podatkowe...

 • Artykuł

  Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o kolejnych ważnych decyzjach dla warszawiaków.Pakiet wsparcia dla przedsiębiorcówW mieście mamy 8 600 lokali użytkowych, które są wynajmowane przez przedsiębiorców. Są to sklepy, lokale gastronomiczne i usługowe oraz żłobki i przedszkola.Miasto proponuje ich najemcom wsparcie, poprzez:- czasowe obniżenie czynszu;- odroczenie płatności czynszu;- rozłożenie należności w czasie.Odroczone zostaną również spłaty zadłużenia, które przedsiębiorcy...

 • Artykuł

  Od 23 marca zmianie ulega rozkład jazdy warszawskiej komunikacji. Autobusy i tramwaje będą kursować według sobotnich rozkładów jazdy.

 • Artykuł
 • Artykuł

  Szanowni Państwo,W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, Zarząd ElektroEko podjął decyzję o wstrzymaniu, od dnia 14.03 br. - do odwołania, realizacji zleceń odbioru ZSEE z gospodarstw domowych, oraz obsługi sobotnich punktów zbierania na terenie Warszawy.W przypadku poprawy sytuacji, która umożliwi przywrócenie funkcjonowania systemu w dotychczasowym zakresie, zostaną Państwo o tym poinformowani w oddzielnej korespondencji.