• Artykuł

  Rozpoczęło się głosowanie w kolejnej edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy. W tym roku, ze względu na epidemię, formuła plebiscytu została zmieniona – kapituła oraz internauci wybiorą najlepszego i najpopularniejszego sportowca Warszawy ostatniego 10- i 20-lecia.

 • Artykuł

  15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 • Artykuł

  W okresie świąt wielkanocnych będą wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego: część autobusów nie wyjedzie na trasy, niektóre zmienią rozkład, a do Cmentarza Północnego dojedzie C40. W sobotę będą otwarte trzy Punkty Obsługi Pasażerów. Pierwsze zmiany już w weekend 27-28 marca. W tych dniach na ulice wyjadą autobusy C40, które z Metra Młociny przez al. gen. M. Wittek, Pułkową, Dzierżoniowską, Żubrową, K. Wóycickiego, Wólczyńską, Estrady i Dziekanowską zawiozą...

 • Artykuł

  Do 31 marca można składać wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych czyli tzw. Małej retencji (skrzynki rozsączające, studnie chłonne, ogrody deszczowe, oczka wodne, zbiorniki retencyjne itp.) na inwestycje które planowane są do realizacji w bieżącym roku. Kolejna edycja przyjmowania wniosków rozpocznie się 1 września 2021 roku na realizację inwestycji planowanych w przyszłym roku. Wnioski mogą...

 • Artykuł

  Do końca 2021 roku dotacja na likwidację „kopciucha” może pokryć nawet 90 proc. kosztów inwestycji. Mieszkańcy uzyskają odpowiedzi na wszystkie pytania, dzwoniąc na specjalną infolinię urzędu. Wniosek o dotację i wszystkie związane z nim formalności można załatwić całkowicie zdalnie, bez wizyty w urzędzie. Warszawski program dotacji na likwidację „kopciuchów”, czyli przestarzałych pieców lub kotłów na paliwo stałe albo olej opałowy, działa od 2017 roku. Liczba wniosków z roku na rok rośnie –...

 • Artykuł

  Uchwałą Zarządu Dzielnicy Wawer zostały przyznane stypendia na rok 2021 dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Lista osób, którym przyznano stypendium na rok 2021: Łukasz Owczynnikow, projekt "Werwa Wawra"- 12 000zł Magdalena Stopa, projekt "Murowanka - historia pierwszej szkoły w Wawrze" - 12 000zł Jarosław Praszczałek, projekt "Kwiaty polskie" - 12 000zł

 • Artykuł

  Wawer to jedna z mniej zurbanizowanych dzielnic Warszawy. Jest tu znacznie więcej naturalnych, dzikich obszarów niż po drugiej stronie Wisły. Bardzo często jednak zielone enklawy zostają otoczone lub poprzecinane miejscami intensywnie użytkowanymi przez ludzi. Jak takie warunki wpływają na faunę i florę? Którym organizmom te kontrastowe warunki sprzyjają? Kto potrafi się do nich zaadaptować, a dla kogo to nieprzekraczalna granica? Odpowiedzi na te pytania poznamy wędrując po Zakolu Wawerskim....

 • Artykuł

  Na terenie dzielnicy Wawer powstało nowe Publiczne Przedszkole Europejskie II, przy ul. Bysławskiej 84. Przedszkole bierze udział w rekrutacji według zasad, kryteriów i w terminach obowiązujących przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy dzieci z roczników 2015-2018. Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji

 • Artykuł

  Od 12 do 26 lutego warunkowo zostaną złagodzone wybrane obostrzenia przy zachowaniu reżimu sanitarnego.W związku z tym zostaną wprowadzone następujące zmiany:Hotele dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego - 50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte.Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz...

 • Artykuł

  29 stycznia Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej na terenie m.st. Warszawy. Wyłożenie zmian studium potrwa do 19 lutego, a uwagi formalne można składać do 12 marca b.r. Zabudowa śródmiejska to możliwość budowy miasta z tradycyjnymi pierzejami i kwartałami. Aby w Warszawie...

 • Artykuł

  Zawiadomienie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 20 lipca 2020r. decyzji 79/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, WI-I.747.2.3.2020.EA(MP)

 • Artykuł

  Mieszkańców, którzy zastanawiają się co zrobić z poświątecznymi drzewkami zachęcamy do pozostawienia choinek w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych (odbiór zgodnie z harmonogramem dla danego budynku) lub dostarczenia jej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u, przy ul. Płytowej 1. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00 oraz w soboty od godz. 9.00-20.00. Przekazywane choinki powinny być...

 • Artykuł

  MISIĘCZNA STAWKA NETTO CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA 1 m² STANOWISKA WYZNACZONEGO DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Z SAMOCHODU I OPŁATY DZIENNE na Targowisku Falenica w Warszawie przy ul. Trocinowej 1Załącznik do uchwały nr 1230 / 2021Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 26.01.2021 r.Lp. Wyszczególnieniestawka w PLNCzynsz dzierżawny1.Minimalna miesięczna stawka netto czynszu dzierżawnego za 1 m2 stanowiska wyznaczonego do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i...

 • Artykuł

  Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.Jak zgłosić uwagi?Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.Cel konsultacji...

 • Artykuł

  WYKAZ nr 2/2021Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z § 2 ust. 1 i 4 Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych , Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.Załącznik do Uchwały Nr 1231/2021Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawyz dnia 26.01.2021.r

 • Artykuł

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Od 1 lutego br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów chętnych do przeprowadzenia spisu. Nabór potrwa do 9 lutego br.Więcej informacji.

 • Artykuł
 • Artykuł

  Od 1 do 14 lutego wprowadzane są zmiany w dotychczasowych obostrzeniach:- Hotele pozostają zamknięte dla podróży służbowych tak jak do tej pory. Stoki pozostają zamknięte.- Nauczanie stacjonarne dla klas I-III. Pozostali uczniowie będą kontynuować zajęcia w trybie zdalnym. - Otwarte będą sklepy w galeriach handlowych.- Od 1 lutego otwarte będą muzea i galerie sztuki przy zachowaniu reżimu sanitarnego. - Zniesione będą godziny dla seniorów.

 • Artykuł

  Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać: - od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu https://empatia.mpips.gov.pl/, https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi oraz bankowości elektronicznej, - od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy ul Żegańska 1w godzinach od 8.00 do 16.00 ).Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu, począwszy od miesiąca...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Od dzisiaj w urzędzie dzielnicy możliwe jest korzystanie z samoobsługowego terminalu płatniczego, umożliwiającego dokonywanie płatności bezgotówkowych.Obsługa terminalu jest bardzo prosta – można w nim dokonać opłat z tytułu: opłaty komunikacyjnej, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązania podatkowe, zaświadczenia, opłaty lokalne, opłaty do Urzędu Stanu Cywilnego, ochrona środowiska, wypisy i wyrysy, karty miejskie, formularz wielojęzyczny.Wpłata jest...

 • Artykuł

  Pracujemy nad wprowadzeniem zmian do aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.Co to jest studiumStudium to dokument, który określa politykę przestrzenną całego miasta na wiele lat. Decyduje m.in. o tym, jakie będą funkcje terenów, gdzie będzie lokalizowana nowa zabudowa, jak ma wyglądać sieć drogowa w mieście.W Warszawie obowiązuje Studium z 2006 roku. Obecnie pracujemy nad nowym dokumentem. Procedura jego sporządzania odbywa się wieloetapowo....

 • Artykuł

  Przedmiot działania i zadania stałej Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy1) Wnioskowanie i opiniowanie spraw dotyczących tworzenia, utrzymania terenów zieleni, ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Dzielnicy Wawer;2) Opiniowanie wniosków Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer i mieszkańców Dzielnicy Wawer w zakresie działania Komisji;3) Inicjowanie i opiniowanie analiz z zakresu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, wody i gleby;4) Opiniowanie...

 • Artykuł

  Szanowni Seniorzy!Zapraszamy 26 stycznia (26.01) w godz. 18:00-19:30 na spotkanie w sprawie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM). CAM będzie Filią CAM Nowolipie i powstaje w Międzylesiu. Serdecznie zapraszamy, szczególnie tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji zabrać głosu w tej sprawie.Jesteśmy zainteresowani Państwa uwagami nt oferty tego miejsca i Państwa oczekiwań. W czasie spotkania krótko zaprezentujemy idee działania Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.Spotkanie na...

 • Artykuł

  22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, narodowy zryw skierowany przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu. Trwało aż do jesieni 1864 rZachęcamy oddania hołdu powstańcow styczniowym. Na terenie naszej dzielnicy znajdują się dwie mogiły weteranów 1863. W-wa Radość - mogiła weterana 1863 r. na cmentarzuW-wa Zerzeń - mogiła weterana 1863 r. na cmentarzuChociaż do wcześniejszego powstania listopadowego (1830-31) Polacy przystąpili, dysponując regularną armią z generalicją...

 • Artykuł

  Jeszcze tylko do końca stycznia będą przyjmowane zgłoszenia do 14. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. To wielkie wyróżnienie dla autorów i podpowiedź ciekawych lektur dla wszystkich, którzy lubią czytać. Każda i każdy z nas może pomóc w wyborze zwycięzców tego konkursu. Książki mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze, a także czytelniczki i czytelnicy. Propozycje tytułów z 2020 roku w kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca (tekst i ilustracje) i edycja...

 • Artykuł

  Zapraszamy do obejrzenia wideo podsumowujacy rok 2020 w Dzielnicy Wawer.

 • Artykuł

  Śnieg i lód potrafią być niebezpieczne - zwłaszcza, gdy zalegają na drogach czy chodnikach. Sól i inne substancje chemiczne stosowane do poprawiania warunków drogowych zimą mają zły wpływ na środowisko. Dlatego Warszawa ogranicza jej używanie do minimum. Za utrzymanie miejskiej infrastruktury zimą odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta – to 1500 km ulic – tych, po których kursują autobusy miejskie, 4 tys. przystanków, dojścia do stacji metra, schody, kładki i część chodników – w sumie 3,4 mln...

 • Artykuł

  Dzięki inicjatywie Dzielnicy Wawer tegoroczna akcja "Zimy w Mieście", mimo wiadomych utrudnień i ograniczeń, okazała się strzałem w dziesiątkę! Przez dwa tygodnie w zajęciach prowadzonych w sześciu szkołach przez Siemiankowo wzięło udział ponad 200 dzieci! Formuła sportowa opierała się o tematyczne bloki:” „Sportowe granice wyobraźni – zajęcia, w których próbowaliśmy dziwnych i nietypowych sportów oraz „Sportowe Igrzyska – rywalizacja w formule zbliżonej do programu „Od Zabawy do Sportu”....

 • Artykuł

  Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy (dzielnice Wawer i Wesoła). Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz m.in. trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Wścieklizna została potwierdzona u lisa, w miejscowości Izabela, na terenie gminy Wiązowna, w powiecie otwockim. W związku...