• Artykuł

  W związku z wprowadzeniem nowych opłat za wywóz odpadów komunalnych zwracamy uwagę na specyfikę naszej Dzielnicy. Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Społeczna podjęła uchwałę w sprawie opłat za wywóz śmieci. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 • Artykuł

  Radni województwa mazowieckiego przyjęli nowy Program Ochrony Powietrza (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu). Co zawiera program ochrony powietrza? Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa, a więc czterech stref: aglomeracji warszawskiej, Płocka, Radomia oraz strefy...

 • Artykuł

  Przedsiębiorcy, którzy opłacili miejsca handlowe pod cmentarzami w Warszawie, otrzymają zwrot wniesionych należności za zajęcie pasa drogowego. W tym celu proszeni są o przesłanie do Zarządu Dróg Miejskich odpowiedniego wniosku. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali decyzje na zajęcie pasa drogowego, aby prowadzić handel pod cmentarzami i z nich nie skorzystali, mogą wnioskować o zwrot wniesionej opłaty.Aby otrzymać zwrot środków, należy wypełnić i podpisać wniosek, który znajduje się Tutaj->>. ...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 10 listopada, o godz. 16:00 odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Wawer. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.TRANSMISJA ONLINE ->>Porządek obradOtwarcie obrad.Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok. (druk nr...

 • Artykuł

  Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.Badania będą odbywać się 3 grudnia w godz. 9-17 w Mammobusie, na terenie parkingu za Urzędem Dzielnicy Wawer, przy ul. Żegańskiej 1.Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś).Bezpłatnymi badaniami...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 5.11.2020, o godz. 16:00 odbędzie się podsiedzenie Komisji Kultury i Sportu. Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Transmisja online ->> Porządek obrad:Otwarcie obrad.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok w zakresie działania Komisji. (druk nr 150)Zaopiniowanie...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 5.11.2020, o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowe. Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Transmisja online ->>Porządek obrad: Otwarcie obrad.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok. (druk nr 150)Sprawy różne.Zamknięcie obrad.Z uwagi na zaistniałe okoliczności...

 • Artykuł

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji i postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2020r., Nr 79/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.WI-I.747.2.3.2020.EA(MP)

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 04.11.2020 r. godz.15:30, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Transmisja online ->>Porządek obrad:Otwarcie obrad.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok, w zakresie pracy Komisji. (druk nr 150)Sprawy różne zgłoszone przez członków...

 • Artykuł

  Dzięki współpracy Dzielnicy Wawer z Politechniką Warszawską, w wawerskich szkołach realizowany jest projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”, w ramach którego uczniowie otrzymują dostęp do platformy zeszyt.online, na której pod opieką sztucznej inteligencji podnoszą swoje umiejętności matematyczne. W naszych szkołach oraz uczniowie nie tylko realizują podstawę programową, ale są też przygotowywani do egzaminu ósmoklasistyWięcej informacji na temat projektu ->>

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 02.11.2020 r. godz. 17:00, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Transmisja online ->>Porządek obrad:Otwarcie posiedzenia.Omówienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zbytki.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do...

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 27.10.2020 12:24 Powyżej 30 tys. Euro 1 Numer 43/20 Termin składania ofert 06.11.2020 11:00 Tryb Przetarg nieograniczony Rodzaj dostawy

 • Artykuł

  Ponad 25 tys. wniosków przez e-PUAP wpłynęło do USC od początku tego roku. W analogicznym okresie (do 30 września) ubiegłego roku było to 6,5 tys. wniosków.Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy ze względu na epidemię koronawirusa działa w ograniczonym zakresie. Jednak wiele spraw można załatwić za pośrednictwem e-PUAP lub listownie, bez konieczności wizyty w urzędzie.Ślub? Para młoda, świadkowie i 1 gośćWarszawa znajduje się w czerwonej strefie. Wprowadzone ograniczenia w uroczystościach...

 • Artykuł

  W nocy z 26 na 27 października odbyło się czyszczenie ulic, przystanków i przestrzeni przy szpitalach i DPS'ach wodą wysokoozonowaną. W ramach prac zostało zdezynfekowanych:3398 m2 powierzchni przy DPSach (ul. Bachusa 7, ul. Przedwiośnie 1, ul. Odrębna 10, ul. Żegańska 34)8936 m2 ulic oraz parkingów przyszpitalnychPrzebieg trasy: od UD Wawer nie pomijając parkingów, do Ronda, Żegańska, Bursztynowa do „Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie”, powrót do (nie pomijając dróg i parkingów...

 • Artykuł

  W sobotę, 24 października zakończył się cykl wyścigów w ramach Poland Bike Marathon. Mimo trudności i obostrzeń udało się zakończyć ostatni z etapów, w którym ścigało się 450 osób. W kategorii MAX (44km) najlepsi byli Kamil Kuszmider i Barbara Marcelewicz, a w kategorii MINI (28 km) Magdalena Sobczak i Adrian Kuczyński. Gratulujemy! Uroczysta dekoracja odbędzie się w najbliższym możliwym terminie.

 • Artykuł

  W związku z wprowadzeniem w całej Polsce czerwonej strefy rząd wprowadził kolejne obostrzenia:Nauka zdalna w klasach IV-VIIIDzieci do lat 16 w godzinach 8:00-16:00 mogą poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłejRestauracje, puby i kawiarnie - mogą wydawać posiłki wyłącznie na wynosZgromadzenia wyłącznie do 5 osóbOsobom powyżej 70. roku życia zaleca się pozostać w domu.Przypominamy o konieczności zachowania dystansu społecznego oraz zasłanianiu nosa i ust.[mg_picker:12055]

 • Artykuł

  Kulturalne VOD Warszawskie teatry działają, mimo wprowadzonych obostrzeń epidemiologicznych. Część z nich już prezentuje swoją ofertę w Internecie. Wkrótce spektakli online będzie więcej, bo powstaje platforma VOD dla warszawskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Stołeczne teatry zmieniły zasady działania już w strefie żółtej, a obecnie w strefie czerwonej. Niektóre realizują ofertę stacjonarną w ramach dopuszczalnego ograniczenia widowni na sali do 25 proc.,...

 • Artykuł

  Rolnik z miasta też się musi spisać!Rolnicy mieszkający w miastach Mazowsza to wbrew pozorom spora społeczność liczona w tysiącach. Wielu z nich może nawet nie wiedzieć, że powinni wziąć udział w trwającym do końca listopada Powszechnym Spisie Rolnym.Aktywnych rolników można spotkać w mazowieckich miastach, w tych małych i nawet w tych największych. W Warszawie mieszka prawie 9 tys. użytkowników gospodarstw rolnych, w Radomiu blisko 3 tys., w Siedlcach 2 tys., zaś w Płocku 1,5 tys. Część z...

 • Artykuł

  W związku z ogłoszonymi dziś nowymi obostrzeniami rządowymi Warszawa-Wawer - Finał LOTTO Poland Bike Marathon 2020 w sobotę 24 października odbędzie się według następujących zasad bezpieczeństwa:● kolarskie miasteczko będzie zamkniętą strefą dla kibiców● wstęp do kolarskiego miasteczka mają tylko zawodnicy, w tym nieletni z jednym opiekunem● obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego● komunikat spikera o możliwości odsłonięcia ust i nosa nastąpi...

 • Artykuł

  Przedstawiamy raport z działań realizowanych przez MPWiK na terenie Dzielnicy Wawer. Raport jest aktualny na dzień 30.09.2020.

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 23.10.2020 13:23 Numer 23/20 Termin składania ofert 29.10.2020 12:00 Tryb Zamówienie poniżej 30 tysięcy euro Rodzaj roboty budowlane

 • Artykuł

  Dobry czas przeżywa Nadwiśle, szybko zmieniające się osiedle Wawra. Dzięki nowym inwestycjom powstaje tam centrum życia społecznego i kulturalnego okolicy. Czynna od września szkoła przy ulicy Cyklamenów 28, otoczona ogólnodostępnymi boiskami, placami zabaw i terenami rekreacyjnymi otwiera także sale na działalność kulturalną i realizację pomysłów mieszkańców.Po zakończeniu lekcji szkolnych i w niektóre soboty 80-metrowa sala użyczona WCK staje się małym domem kultury. Takie rozwiązania mogą...

 • Artykuł

  Wszystkich Świętych to dzień zadumy i symbolicznego spotkania z tymi, którzy odeszli. Tradycyjnie wielu mieszkańców i gości odwiedzi warszawskie nekropolie. W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, zwróćmy szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo.- Tegoroczne święto Wszystkich Świętych będzie inne niż zwykle. Ze względu na epidemię przede wszystkim musimy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dlatego od kilku tygodni przygotowujemy się na każdą ewentualność. Już wcześniej, bo od...

 • Artykuł

  Mieszkańcy stolicy i przedsiębiorcy mogą skorzystać z mediacji, zamiast czekać na wydanie decyzji administracyjnej albo rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem. To szybkie i efektywne rozwiązanie. Wprowadzenie mediacji umożliwiło warszawiakom i stołecznym przedsiębiorcom aktywny udział w rozwiązaniu spraw przy udziale niezależnego mediatora, co ma niebagatelne znaczenie, gdy między stronami istnieje potencjalny konflikt interesów. Wystarczy zgłosić się do urzędu (biura lub...

 • Artykuł

  Trwają konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024. Mieszkańcy mogą przekazać sugestie na temat kierunków działań stolicy na rzecz m.in. jakości powietrza, zieleni, jak i adaptacji do zmian klimatu. Celem programu jest zrównoważony rozwój Warszawy z zachowaniem cennej przyrody, a także poprawa stanu środowiska i ładu przestrzennego. W pierwszym etapie konsultacji, podczas spotkań oraz warsztatów, mieszkańcy przekazali różnorodne...

 • Artykuł

  Trwa modernizacja przepompowni wód opadowych przy Wale Miedzeszyńskim. Obecnie trwa wymiana najważniejszych części obiektu, czyli trzech pomp. Celem prac jest poprawa wydajności urządzeń hydrotechnicznych i uchronienie Wawra przed zalewaniem. Gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak ulewy i burze, mogą powodować zalania ulic. Aby uniknąć podtopień, prowadzone jest wiele działań. To m.in. dbanie o zieleń i dokonywanie nowych nasadzeń. Najważniejsze jest jednak utrzymywanie w należytym stanie...

 • Artykuł

  Zakończono modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Lucerny na odcinku od ul. Wapiennej do ul. Mrówczej.Po zmroku jest tam już jaśniej, a w skali roku będzie oszczędniej.Stare i wysłużone konstrukcje zostały zastąpione estetycznymi słupami aluminiowymi w szarym kolorze. W miejsce lamp sodowych o mocy 150W każda wstawiono 25 opraw ledowych o mocy 70W każda, które pochłaniają mniej prądu, a posiadają lepsze parametry oświetleniowe – ich temperatura barwowa wynosi 3 tys. kelwinów (barwa...

 • Artykuł

  Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z pomocy Warszawy w zakresie obniżki czynszu w lokalach użytkowych. Pozwala na to uchwała Rady m.st. Warszawy, która wydłuża okres niższego czynszu do zakończenia stanu epidemii Covid-19.Dotychczasowy mechanizm jednokrotnego obniżenia czynszu okazał się niewystarczający. Można było uzyskać bonifikatę z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych i to przez maksymalnie 3 miesiące w okresie 5 lat. Wcześniej obowiązujące...

 • Artykuł

  Andrzej Rukowicz zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone modernizmowi, które odbędzie się 21 października o godz. 18:00 w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a. Dr Anna Kostrzyńska- Miłosz, ekspertka z Instytutu Sztuki PAN opowie o przedwojennym wyposażeniu domów, rezydencji i pałaców. Wykład odbędzie się na żywo, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wstęp wolny.