• Artykuł

  Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Rozwiązania proponowane w przepisach tzw. Tarczy AntykryzysowejI. ...

 • Artykuł

  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu.Zamknięte pozostają też parki narodowe.Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 i 7...

 • Artykuł

  Kryzys uderza również w pracowników sektora kultury. Podejmujemy działania, by wpierać ludzi, którzy stracili dochody oraz zachować stabilność instytucji kultury i organizacji pozarządowych. To kolejny pakiet wsparcia, jaki przygotowała Warszawa w trudnym czasie epidemii koronawirusa. - Załamanie inwestycji w kulturę to straty dla społeczeństwa w perspektywie lat, a nawet dekad. Nie możemy do tego dopuścić, musimy zadbać o warszawską kulturę, dlatego przygotowaliśmy pakiet wsparcia....

 • Artykuł

  Obniżenie nastroju, negatywne myśli, obawy o przyszłość własną i najbliższych, napięcie doświadczane w kontakcie z domownikami – to tylko niektóre z negatywnych skutków psychologicznych pandemii koronawirusa.Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Warszawy mierzących się z tą kryzysową sytuacją, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer uruchomiliła zdalną pomoc psychologiczną w postaci rozmów telefonicznychi wideopołączeń przy użyciu komunikatora Skype.W ten sposób możecie Państwo...

 • Artykuł

  ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość...

 • Artykuł

  Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Kogo dotyczy?Osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID - 19. Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?Świadczenie postojowe w wysokości 2 080...

 • Artykuł

  Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów. Kogo dotyczy?Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o...

 • Artykuł

  Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Kogo dotyczy?osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki...

 • Artykuł

  Wciąż zachęcamy Was do pomocy sąsiadom, którzy w szczególności powinni pozostać w domach. Osoby starsze nie zawsze mogą liczyć na swoich najbliższych w tym trudnym dla wszystkich czasie.Sprawdź, komu możesz pomóc w:zakupachwyprowadzeniu psawyniesieniu śmieciSytuacja pokazała nam, jak ważna jest pomoc sąsiedzka, więc przyłącz się do akcji #PomagamwWawrze! Choć sam budynek urzędu Dzielnica Wawer jest ograniczony w dostępie - wewnątrz nie zwalniamy tempa. W Wawrze prace rozpoczął Dzielnicowy...

 • Artykuł

  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wawer otwiera możliwość konsultacji on-line dla osób:będących w kryzysie;uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;członków rodzin osób uzależnionych;doświadczających przemocy. Wsparcia w Punkcie udzielają: prawnik, psycholog oraz instruktor terapii uzależnień.Punkt tymczasowo udziela wsparcie tylko elektronicznie za pośrednictwem poczty: waw.pik@um.warszawa.plWszystkie konsultacje udzielane są anonimowo, prosimy w przesyłanych...

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 01.04.2020 14:04 Numer 6/20 Termin składania ofert 20.04.2020 10:00 Tryb Zamówienie poniżej 30 tysięcy euro Rodzaj usługi

 • Artykuł

  Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUSOchrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za...

 • Artykuł

  Od 1 kwietnia rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19. Ich celem jest maksymalne ograniczenie liczby osób, przebywających w jednym miejscu. Zmieniają się m.in. zasady przemieszczania się i robienia zakupów.Zasady dokonywania zakupów• Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płaceniaDo każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby...

 • Artykuł

  Informujemy, że została wydłużona rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym została ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00 pod adresem https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl.Do...

 • Artykuł

  Drogi Przedsiębiorco!Pamiętaj ze wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej możesz złożyć elektronicznie korzystając z E-usługePUAP. Wniosek o wpis złożysz w serwisie ceidg.gov.pl podpisany:bankowością elektronicznaprofilem zaufanymlub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ważne! Wniosek o zawieszenie lub wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej w CEiDG możesz złożyć w DOWOLNYM TERMINIE, wskazując datę rozpoczęcia, zawieszenia lub...

 • Artykuł

  W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu zaufanego: pobierz wzór deklaracji elektronicznej zapisz go na komputerze otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader wypełnij aktywny dokument deklaracji zapisz plik na komputerze w formacie pdf -> należy to uczynić zgodnie z komunikatem...

 • Artykuł

  Około tysiąca warszawskich rodzin nie złożyło wniosków rekrutacyjnych o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Warszawa podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji. Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru, będą mogli to zrobić do 23 kwietnia br.Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona w poniedziałek, 30...

 • Artykuł

  W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu zaufanego lub za pomocą kreatora online. Jak złozyć deklarcje w formie elektronicznej? Wejdź na stronę stronę kreatora - tutaj i krok po kroku wprowadź odpowiednie dane lub: pobierz wzór deklaracji elektronicznej: https://warszawa19115.pl/-/deklaracje ...

 • Artykuł

  W celu uzyskania nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail) należy przesłać skan podpisanego oświadczenia (format:.pdf lub.jpg) na adres mailowy wybranego punktu.

 • Artykuł