• Artykuł

  Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powyżej 65 r.ż. mogą wziąć udział w cyklu bezpłatnych zajęć z ekspertami z dziedziny finansów i zdrowia. Warsztaty, których organizatorem jest Fundacja im. Lesława Pagi, potrwają do grudnia. Fundacja uruchomiła również telefon zaufania, przy którym dyżuruje psycholog.Program Seniorzy 4.0 został objęty honorowym patronatem prezydenta Rafała Trzaskowskiego.- W Warszawie żyje blisko 370 tys. osób powyżej 65 r.ż. Jako miasto tworzymy warunki do działań promujących...

 • Artykuł

  W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO! Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń...

 • Artykuł

  W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o. Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier” Kto może korzystać z usług?Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu...

 • Artykuł

  Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), Działanie 8.1.O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Urzędzie...

 • Artykuł

  Informuje Państwa o planowanym, w dniu 13.10.2020 r., wdrożeniu czasowej organizacji ruchu na oddanie do użytkowania ulicy Patriotów Wschód z jednoczesnym zamknięciem ulicy Patriotów Zachód.

 • Artykuł

  Wydarzenie zostało odwołane z powodów niezależnych od organizatora. 17 października br. w godz. 10:00 - 15:00 w Szkole Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki odbędzie się XIII Turniej Szachowy im. Jana Brustmana. Do udziału zachęcamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 lat. Celem turnieju jest uczczenie pamięci trenera szachowego Jana Brustmana oraz popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży. W głównym turnieju A mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 6- 20 lat bez...

 • Artykuł

  10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To dla nas pretekst do kolejnych działań w tym obszarze, a także rozmów z młodzieżą o tym jak ważne jest pielęgnowanie naszego zdrowia psychicznego oraz szukanie pomocy specjalistów, kiedy czujemy taką potrzebę. W wawerskich placówkach oświatowych prowadzimy programy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem psychicznym między innymi „Widzę, reaguję, działam”, „Szkoła przyjazna prawom człowieka” oraz „Myślę pozytywnie” - prowadzony...

 • Artykuł

  Widoczność pieszych na pasach poprawiana jest poprzez instalację tzw. oświetlenia dedykowanego i wymianę słupów jeden do jednego. Ta pierwsza metoda polega na montażu dodatkowych słupów i opraw oświetleniowych, które są zaprojektowane tak, aby oświetlały pieszego na przejściu. Słupy te są niższe od typowych, 6-metrowych ulicznych latarń stojących przy jezdni, a znajdujące się na nich oprawy kierują światło pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Dzięki temu pieszy w trakcie...

 • Artykuł

  Już 9 października otworzymy oficjalnie mural inspirowany twórczością Stanisława Lema. Twórczość autora jest nam bliska w szczególności teraz - w niecodziennych czasach izolacji, w momencie przejścia na cyfrową pracę zdalną jak i czasach nowych wyzwań naukowych. Był wizjonerem a przede wszystkim świetnym pisarzem z którego dzieł można czerpać wiele mądrości. Rok 2021 jest rokiem 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema, tym bardziej chcieliśmy się włączyć w obchody. Otwarcie muralu jest naszym...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 14 października 2020 r. o godzinie 16:00. odbędzie się XXIV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy.Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.TRANSMISJA SESJI RADYPorządek obrad:Otwarcie obrad.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego...

 • Artykuł

  Przypominamy, że w dzielnicy wciąż można zasięgnąć porady ekoedukatorów! Z doradcami można się spotkać w urzędzie: ul. Żegańska 1 - pn, śr, pt w godzinach 8:00 - 16:00 Włókiennicza 54 - wt, czw w godzinach 8:00-16:00 Ekoedoradcy będą pomagać mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o dotacje na te cele oraz udzielać wszelkich informacji w tym zakresie. Chodzi głównie o programy miejskie tj. dofinansowanie na wymianę kopciuchów, instalacje odnawialnych źródeł energii (np. panele...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 13.10.2020 r. godz.15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. TRANSMISJA Z POSIEDZENIAPorządek obrad:Otwarcie obrad.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok w zakresie kompetencji Komisji. (druk nr...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 12.10.2020 r. godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. TRANSMISJA Z POSIEDZENIAPorządek obrad:Otwarcie posiedzenia.Omówienie zaawansowania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Wawer.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer...

 • Artykuł

  Wybór oferty Data zamieszczenia postępowania 06.10.2020 14:32 Numer 22/20 Termin składania ofert 13.10.2020 10:00 Tryb Zamówienie poniżej 30 tysięcy euro Rodzaj roboty budowlane

 • Artykuł

  Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia znalazła się wśród laureatów w konkursie "Bezpieczny powrót do szkoły". Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas pandemii koronawirusa.Wybrane w głosowaniach publiczne szkoły podstawowe otrzymają specjalną kamerę termograficzną do pomiaru temperatury, pozwalającą szybko wykryć osoby z gorączką, które być może są zakażone koronawirusem!

 • Artykuł

  Od 30 września ZUS na portalu PUE ZUS wdrożył nowe rozwiązania i ułatwienia. Uruchomiony został kreator do wniosków o wydanie zaświadczenia A1 w następujących sytuacjach:· delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,· czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,· wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub...

 • Artykuł

  Wybrano ofertę Data zamieszczenia postępowania 05.10.2020 15:21 Powyżej 30 tys. Euro 1 Numer 38/20 Termin składania ofert 17.11.2020 12:00 Tryb Przetarg nieograniczony Rodzaj roboty budowlane

 • Artykuł

  Mamy przyjemność ogłosić listę projektów, które dostaną dofinansowanie na realizację działań z okazji Dnia Nauczyciela. Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na efekty projektów!

 • Artykuł

  Zapraszamy na spotkanie "Bauhaus (1919-1933) i jego fenomen", które odbędzie się 7 października br. o godz. 18:00 w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a. Na spotkanie z Kazimierzem J. Nowakiem, architektem i zarazem znawcą architektury XX wieku zaprasza Andrzej Rukowicz, autor projektu ,,Wędrówka przez Wawer w poszukiwaniu ostańców modernizmu". Kazimierz J. Nowak- architekt, rysownik. W latach 1979-88 pracownik Wydziału Architektury Politechniki...