• Artykuł

  Trwa kampania informacyjna prezentująca cele i potencjał stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – jednego z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. W ciągu 15 lat trwania programu m.st. Warszawa przyznało ponad 9000 stypendiów uczniom i studentom ze stołecznych szkół i uczelni. Bohaterami kampanii są obecni i byli laureaci stypendium. Ich historie pokazują, że poprzez udział w programie, młodzi otrzymują coś więcej, niż tylko wsparcie finansowe – mają szansę na...

 • Artykuł

  Od 1 marca 2021 roku będą obowiązywać nowe stawki czynszu w mieszkaniach komunalnych. Warszawska stawka bazowa wyniesie 8,94 zł za 1 m2 miesięcznie. W związku ze zmianą stawki bazowej czynszu (obowiązującej w strefie miejskiej) w mieszkaniach komunalnych zmieni się stawka dla strefy peryferyjnej - 8,05 zł/m² oraz strefy centralnej - 9,83 zł/m². Nieznacznie zmieni się również czynsz dla lokali z najmem socjalnym z kwoty 1,60 zł/m² na 1,76 zł/m2. 5x zmieniony czynsz przez pokoleniePrzez 21 lat...

 • Artykuł

  Zaproszenie do udziału w spotkaniach w sprawie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - porozmawiajmy o potrzebach seniorów, osób z niepełnosprawnościami z opiekunami, organizacji pozarządowych, pozostałych zainteresowanych mieszkańców. W czasie najbliższych 3 lat zostanie wybudowane Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM) między ul. Mrówczą a Patriotów w Międzylesiu. Będzie ono służyć mieszkańcom całego Wawra jak również dzielnic ościennych. W kompleksie tym znajdą się żłobek, ośrodek...

 • Artykuł

  Informujemy, że 9.12.2020, o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.Transmisja online ->>Porządek obrad:Otwarcie obrad.Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 102/XXV/2020 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14/III/2018 Rady...

 • Artykuł

  HarmonogramZgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.Ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia do 4 maja 2021 r.Składanie odwołań: od 4 do 11 maja 2021 r.Rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2021 r.Głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2021 r.Ogłoszenie wyników: 14 lipca 2021 r.Realizacja projektów: 2022 r.

 • Artykuł

  3,5 mln zł Warszawa przeznaczy na promowanie kultury i sztuki oraz działania przyczyniające się do budowania różnorodnej i otwartej społeczności. Ruszyły konkursy dla organizacji pozarządowych. Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenia w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Są to:1. Kulturalna oferta WarszawyCel: upowszechnianie kultury i rozwój...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwarcia on-line i dowiedz się więcej o nowej edycji budżetu obywatelskiego, które odbędzie się 1 grudnia. Poziom ogólnomiejski, początek godz. 17:00 Link do spotkania ->> Meeting ID: 833 2073 6958Passcode: 170023 Poziom dzielnicowy, początek godz. 18:30 Link do spotkania ->> Meeting ID: 846 8369 6392Passcode: 251508 Nie trzeba mieć aplikacji ZOOM żeby uczestniczyć w spotkaniu, można to zrobić przez przeglądarkę.

 • Artykuł

  "Dialog społeczny zaczyna się pośród sąsiadów. Można powiedziec, że sąsiedztwo to pierwszy krąg społeczeństwa obywatelskiego; tu obdarzamy się wzajemnie troską, ale równie często rozwiązujemy sąsiedzkie spory i razem pracujemy dla wspólnego dobra. Trudno jest budować dobre relacje w osiedlach i dzielnicy bez doświadczenia dobrej sąsiedzkości." Urząd Dzielnicy Wawer jest otwarty na propozycje działań lokalnych lub sąsiedzkich. Jeśli zechcą Państwo zostać liderami aktywności lokalnej...

 • Artykuł

  Informujemy o możliwości bezkontaktowego składania dokumentów w Urzedzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1. Przed Urzędem znajdą Państwo skrzynkę podawczą, dostępną 24/7, do której można składać pisma.

 • Artykuł

  Trwają wymiany pieców w wawerskich budynkach komunalnych. To nie jest łatwy rok dla takich inwestycji, które poprzedzić musiały wizyty pracowników ZGN i wykonawców. Dziękujemy naszym mieszkańcom za wyrozumiałość. Wiemy już, że w 2020 uda się wymienić 67 pieców. To pierwszy rok, w którym nie zainstalujemy w zamian żadnego pieca na paliwo stałe. Te 67 lokali zostanie wyposażonych w piece gazowe i różnego typu pompy ciepła. Najbardziej potrzebujące tego budynki przejdą termomodernizację. W tym...

 • Artykuł

  Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs na najlepsze projekty i programy edukacji kulturalnej. Jego organizatorem i fundatorem jest m.st. Warszawa, a głównym celem - wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorów, edukatorów oraz nauczycieli i realizowanych przez nich projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Gala Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej odbyła się 25 listopada br. w trybie online fanpage'u Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Do XI edycji WNEK zgłoszono...

 • Artykuł

  W tym roku słowo bezpieczeństwo odmieniamy na wszelkie możliwe sposoby. Straż Miejska stara się sama inicjować oraz włączać we wszelkie akcje mające na celu ochronę zdrowia i życia oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Jednym z nich jest bezpieczeństwo w ruchu ulicznym – zwłaszcza tych, którzy są najsłabiej chronionymi jego uczestnikami: pieszych. Nie od dziś wiadomo, że odblaski znacznie zwiększają widoczność, a co za tym idzie – znacząco poprawiają bezpieczeństwo na drodze....

 • Artykuł

  Opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody od kwietnia 2021 r. Ta metoda daje warszawiakom możliwość wpływu na wysokość swojej miesięcznej stawki za śmieci. Radni m.st. Warszawy przegłosowali zmiany w uchwale.– Przechodzimy na metodę „od wody”, ponieważ pozwala odzwierciedlić realną liczbę osób zamieszkujących lokal lub dom. Żadna z dopuszczalnych przez ustawę metod nie jest bezpośrednio powiązana z ilością produkowanych śmieci. Na tym systemie...

 • Artykuł

  Zapraszamy opiekunów/koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy na szkolenia on-line! Szkolenia odbędą się:2, 4 i 7 grudnia szkolenia dla opiekunów/koordynatorów - 18:00-20:00Tematyka:1. ustawa o wolontariacie, zawieranie umów o współpracy, ubezpieczenie, tworzenie wewnętrznych kodeksów obowiązków i przywilejów wolontariusza, zaświadczenia dla wolontariuszy;2. rekrutacja i promocja, przygotowanie oferty, rozmowa rekrutacyjna, wolontariusz w organizacji,3. praca projektowa, budowanie...

 • Artykuł

  Informujemy o możliwości składania ofert na realizację zadań publicznych w kategorii kultura i sport. Termin składania ofert:do czwartku 4 stycznia 2021 roku, do godz. 15:00KULTURA1. Kultura - http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/organizacja-wydarze-kulturalnych-i-artystycznych-w-dzielnicy-wawer-mst-warszawy-o-0SPORT1. Imprezy - http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/organizacja-imprez-sportowo-rekreacyjnych-w-dzielnicy-wawer-m-st-warszawy-w-2021-ro2. Szkolenie i doskonalenie kadr...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 02.12.2020, o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer. Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Transmisjia online ->>Porządek obrad:Otwarcie obrad.Podjęcie uchwały opiniującej Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer.Przedstawienie propozycji zmian w obwodach szkół na terenie Dzielnicy Wawer.Sprawy różne zgłoszone przez członków Komisji.Zamknięcie obrad.Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 3.12.2020 o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Dzielnicy Wawer. Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Transmisja z posiedzenia ->>Porządek obrad:Otwarcie obrad.Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w osiedlach Dzielnicy Wawer przez Policję i Straż Miejską.Sprawy różne.Zamknięcie obrad.Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19...

 • Artykuł

  Kapela Ze Wsi Warszawa powraca z nową płytą. "Uwodzenie" ukaże się już 30 listopada 2020. Urząd Dzielnicy Wawer jest Mecenasem tego wydawnictwa. Zespół ponownie odkrywa Mazowsze. Tym razem daje się ponieść nurtom rzeki, inspirując się tak Wisłą jak i Urzeczem - historycznym podwarszawskim mikroregionem etnograficznym, rozciągającym się po obydwu brzegach Wisły. „Rzeka ze swoimi dopływami jest jak część krwiobiegu, to wytchnienie współczesnego miasta. Chcieliśmy to uchwycić w muzyce -...

 • Artykuł

  Z przykrością informujemy, że w dniu 22.11.2020 r. zmarł zasłużony Wawerczyk, Pan Wiesław Domański. Wiesław Domański był Wiceburmistrzem Gminy Wawer w latach 1999–2003 (odpowiadał m.in. za inwestycje), Wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Wawer, długoletnim Radnym Dzielnicy Wawer, samorządowcem, społecznikiem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Społecznego Wawer, działaczem sportowym oraz prezesem Klubu Sportowego ZWAR Międzylesie. Msza żałobna odbędzie się w sobotę, 28 listopada, o godz....