• Artykuł

  Informujemy, że w dniu 05 lutego o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Dzielnicy Wawer. Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Transmisja ->>Porządek obrad:Otwarcie obrad.Dyskusja nad rozwiązaniem problemów lokalowych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i znalezieniem nowej lokalizacji.Sprawy różne.Zamknięcie obrad.Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego...

 • Artykuł

  Od 1 do 14 lutego wprowadzane są zmiany w dotychczasowych obostrzeniach:- Hotele pozostają zamknięte dla podróży służbowych tak jak do tej pory. Stoki pozostają zamknięte.- Nauczanie stacjonarne dla klas I-III. Pozostali uczniowie będą kontynuować zajęcia w trybie zdalnym. - Otwarte będą sklepy w galeriach handlowych.- Od 1 lutego otwarte będą muzea i galerie sztuki przy zachowaniu reżimu sanitarnego. - Zniesione będą godziny dla seniorów.

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 4 lutego o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Transmisja ->>Porządek obrad:Otwarcie obrad.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024.Przedstawienie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wraz z planami...

 • Artykuł

  Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać: - od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu https://empatia.mpips.gov.pl/, https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi oraz bankowości elektronicznej, - od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy ul Żegańska 1w godzinach od 8.00 do 16.00 ).Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu, począwszy od miesiąca...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 03.02.2021 r. zostało odwołane. Informujemy, że w dniu 03.02.2021, o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer.Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. TRANSMISJA ->>Porządek obrad:Otwarcie obrad.Planowane remonty i inwestycje w oświacie.Bieżące sprawy w oświacie.Sprawy różne zgłoszone przez członków Komisji.Zamknięcie obrad.Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce...

 • Artykuł

  Od dzisiaj w urzędzie dzielnicy możliwe jest korzystanie z samoobsługowego terminalu płatniczego, umożliwiającego dokonywanie płatności bezgotówkowych.Obsługa terminalu jest bardzo prosta – można w nim dokonać opłat z tytułu: opłaty komunikacyjnej, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązania podatkowe, zaświadczenia, opłaty lokalne, opłaty do Urzędu Stanu Cywilnego, ochrona środowiska, wypisy i wyrysy, karty miejskie, formularz wielojęzyczny.Wpłata jest...

 • Artykuł

  Pracujemy nad wprowadzeniem zmian do aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.Co to jest studiumStudium to dokument, który określa politykę przestrzenną całego miasta na wiele lat. Decyduje m.in. o tym, jakie będą funkcje terenów, gdzie będzie lokalizowana nowa zabudowa, jak ma wyglądać sieć drogowa w mieście.W Warszawie obowiązuje Studium z 2006 roku. Obecnie pracujemy nad nowym dokumentem. Procedura jego sporządzania odbywa się wieloetapowo....

 • Artykuł

  Przedmiot działania i zadania stałej Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy1) Wnioskowanie i opiniowanie spraw dotyczących tworzenia, utrzymania terenów zieleni, ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Dzielnicy Wawer;2) Opiniowanie wniosków Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer i mieszkańców Dzielnicy Wawer w zakresie działania Komisji;3) Inicjowanie i opiniowanie analiz z zakresu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, wody i gleby;4) Opiniowanie...

 • Artykuł

  Szanowni Seniorzy!Zapraszamy 26 stycznia (26.01) w godz. 18:00-19:30 na spotkanie w sprawie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM). CAM będzie Filią CAM Nowolipie i powstaje w Międzylesiu. Serdecznie zapraszamy, szczególnie tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji zabrać głosu w tej sprawie.Jesteśmy zainteresowani Państwa uwagami nt oferty tego miejsca i Państwa oczekiwań. W czasie spotkania krótko zaprezentujemy idee działania Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.Spotkanie na...

 • Artykuł

  22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, narodowy zryw skierowany przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu. Trwało aż do jesieni 1864 rZachęcamy oddania hołdu powstańcow styczniowym. Na terenie naszej dzielnicy znajdują się dwie mogiły weteranów 1863. W-wa Radość - mogiła weterana 1863 r. na cmentarzuW-wa Zerzeń - mogiła weterana 1863 r. na cmentarzuChociaż do wcześniejszego powstania listopadowego (1830-31) Polacy przystąpili, dysponując regularną armią z generalicją...

 • Artykuł

  Jeszcze tylko do końca stycznia będą przyjmowane zgłoszenia do 14. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. To wielkie wyróżnienie dla autorów i podpowiedź ciekawych lektur dla wszystkich, którzy lubią czytać. Każda i każdy z nas może pomóc w wyborze zwycięzców tego konkursu. Książki mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze, a także czytelniczki i czytelnicy. Propozycje tytułów z 2020 roku w kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca (tekst i ilustracje) i edycja...

 • Artykuł

  Zapraszamy do obejrzenia wideo podsumowujacy rok 2020 w Dzielnicy Wawer.

 • Artykuł

  Śnieg i lód potrafią być niebezpieczne - zwłaszcza, gdy zalegają na drogach czy chodnikach. Sól i inne substancje chemiczne stosowane do poprawiania warunków drogowych zimą mają zły wpływ na środowisko. Dlatego Warszawa ogranicza jej używanie do minimum. Za utrzymanie miejskiej infrastruktury zimą odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta – to 1500 km ulic – tych, po których kursują autobusy miejskie, 4 tys. przystanków, dojścia do stacji metra, schody, kładki i część chodników – w sumie 3,4 mln...

 • Artykuł

  Dzięki inicjatywie Dzielnicy Wawer tegoroczna akcja "Zimy w Mieście", mimo wiadomych utrudnień i ograniczeń, okazała się strzałem w dziesiątkę! Przez dwa tygodnie w zajęciach prowadzonych w sześciu szkołach przez Siemiankowo wzięło udział ponad 200 dzieci! Formuła sportowa opierała się o tematyczne bloki:” „Sportowe granice wyobraźni – zajęcia, w których próbowaliśmy dziwnych i nietypowych sportów oraz „Sportowe Igrzyska – rywalizacja w formule zbliżonej do programu „Od Zabawy do Sportu”....

 • Artykuł

  Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy (dzielnice Wawer i Wesoła). Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz m.in. trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Wścieklizna została potwierdzona u lisa, w miejscowości Izabela, na terenie gminy Wiązowna, w powiecie otwockim. W związku...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 25.01.2021 r. godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer. Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Transmisja online ->>Porządek obrad:Otwarcie posiedzenia.Omówienie realizacji budowy dwóch rond przy ul. Kadetów.Prezentacja drugiej koncepcji zabudowy w rejonie ulic Żegańskiej i Pożaryskiego w Międzylesiu. Propozycja uchwały odnośnie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wawer.Sprawy...

 • Artykuł

  Dziś na mapie jakości powietrza Wawer znajduje się w strefie zielonej. Oznacza to, że nie ma przeciwwskazań do aktywności na świeżym powietrzu.

 • Artykuł

  Ze względu na negatywny wpływ soli na środowisko, staramy się jej używać tylko tak gdzie to jest niezbędne. Dlatego posypywane solą są łuki i wzniesienia. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach. Największym problemem związanym z solą drogową jest jej wpływ na jakość wody. Sól nie znika, gdy topnieje śnieg i lód: jest ona zmywana do jezior i strumieni lub przedostaje się do zasobów wody gruntowej. Słona woda przenikająca do gruntu może prowadzić do zasolenia...

 • Artykuł

  Projekt Wsparcie Specjalistyczne Rodzin realizowany jest, od 11 stycznia 2021 roku, jako kontynuacja współpracy rozpoczętej w październiku 2020 roku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer z Fundacją Rozwoju Osobistego „Przystań”. Projekt wpisuje się w rzeczywiste zapotrzebowanie dzieci i ich rodzin z terenu Dzielnicy Wawer szukających wsparcia specjalistycznego z obszaru wzmacniania kompetencji psychospołecznych i wychowawczych. Cel projektu:Zapewnienie dzieciom w wieku 9-12 lat oraz...