• Artykuł

  Warszawskie punkty szczepień powszechnych

 • Artykuł

  Serdecznie zachęcamy do udziału w rodzinnym wydarzeniu ekologicznym "Wawerskie Sprzątanie Lasu", które odbędzie się w sobotę 24 kwietnia 2021 r. Zbiórka: Szkoła Podstawowa nr 138 ul. Pożaryskiego 2, Czas trwania: 12:00 - 14:00 Obszar sprzątania: od ul. Pilawskiej do ul. Wolęcińskiej Wydarzenie kierowane jest do całych rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych Organizator zapewnia: worki, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, płyn dezynfekcyjny, odbiór zebranych odpadów. Dla uczestników...

 • Artykuł

  Zapraszamy do uczestnictwa w Wielkiej Wawerskiej Zbiórce Elektroodpadów, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00-15:00 na parkingu przy kościele w Zerzniu. Zbiórka organizowana jest przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 109, którzy przystąpili do ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Dobre Rady na Elektroodpady 2021”. Zachęcamy do oddawania niepotrzebnych elektroodpadów (lodówek, komputerów, telewizorów, kuchenek, silników, telefonów, pralek, kabli, mikrofalówek itd.)....

 • Artykuł

  Rozpoczęło się głosowanie w kolejnej edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy. W tym roku, ze względu na epidemię, formuła plebiscytu została zmieniona – kapituła oraz internauci wybiorą najlepszego i najpopularniejszego sportowca Warszawy ostatniego 10- i 20-lecia.

 • Artykuł

  15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 • Artykuł

  Do 31 marca można składać wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych czyli tzw. Małej retencji (skrzynki rozsączające, studnie chłonne, ogrody deszczowe, oczka wodne, zbiorniki retencyjne itp.) na inwestycje które planowane są do realizacji w bieżącym roku. Kolejna edycja przyjmowania wniosków rozpocznie się 1 września 2021 roku na realizację inwestycji planowanych w przyszłym roku. Wnioski mogą...

 • Artykuł

  Do końca 2021 roku dotacja na likwidację „kopciucha” może pokryć nawet 90 proc. kosztów inwestycji. Mieszkańcy uzyskają odpowiedzi na wszystkie pytania, dzwoniąc na specjalną infolinię urzędu. Wniosek o dotację i wszystkie związane z nim formalności można załatwić całkowicie zdalnie, bez wizyty w urzędzie. Warszawski program dotacji na likwidację „kopciuchów”, czyli przestarzałych pieców lub kotłów na paliwo stałe albo olej opałowy, działa od 2017 roku. Liczba wniosków z roku na rok rośnie –...

 • Artykuł

  Uchwałą Zarządu Dzielnicy Wawer zostały przyznane stypendia na rok 2021 dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Lista osób, którym przyznano stypendium na rok 2021: Łukasz Owczynnikow, projekt "Werwa Wawra"- 12 000zł Magdalena Stopa, projekt "Murowanka - historia pierwszej szkoły w Wawrze" - 12 000zł Jarosław Praszczałek, projekt "Kwiaty polskie" - 12 000zł

 • Artykuł

  Wawer to jedna z mniej zurbanizowanych dzielnic Warszawy. Jest tu znacznie więcej naturalnych, dzikich obszarów niż po drugiej stronie Wisły. Bardzo często jednak zielone enklawy zostają otoczone lub poprzecinane miejscami intensywnie użytkowanymi przez ludzi. Jak takie warunki wpływają na faunę i florę? Którym organizmom te kontrastowe warunki sprzyjają? Kto potrafi się do nich zaadaptować, a dla kogo to nieprzekraczalna granica? Odpowiedzi na te pytania poznamy wędrując po Zakolu Wawerskim....

 • Artykuł

  Na terenie dzielnicy Wawer powstało nowe Publiczne Przedszkole Europejskie II, przy ul. Bysławskiej 84. Przedszkole bierze udział w rekrutacji według zasad, kryteriów i w terminach obowiązujących przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy dzieci z roczników 2015-2018. Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji

 • Artykuł

  Od 12 do 26 lutego warunkowo zostaną złagodzone wybrane obostrzenia przy zachowaniu reżimu sanitarnego.W związku z tym zostaną wprowadzone następujące zmiany:Hotele dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego - 50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte.Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz...

 • Artykuł

  29 stycznia Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej na terenie m.st. Warszawy. Wyłożenie zmian studium potrwa do 19 lutego, a uwagi formalne można składać do 12 marca b.r. Zabudowa śródmiejska to możliwość budowy miasta z tradycyjnymi pierzejami i kwartałami. Aby w Warszawie...

 • Artykuł

  Zawiadomienie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 20 lipca 2020r. decyzji 79/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, WI-I.747.2.3.2020.EA(MP)

 • Artykuł

  Mieszkańców, którzy zastanawiają się co zrobić z poświątecznymi drzewkami zachęcamy do pozostawienia choinek w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych (odbiór zgodnie z harmonogramem dla danego budynku) lub dostarczenia jej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u, przy ul. Płytowej 1. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00 oraz w soboty od godz. 9.00-20.00. Przekazywane choinki powinny być...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 10 lutego, o godz. 17:00 odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Wawer. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. TRANSMISJA ->>Porządek obrad:Otwarcie obrad.Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. (Druk nr 172)Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady...

 • Artykuł

  MISIĘCZNA STAWKA NETTO CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA 1 m² STANOWISKA WYZNACZONEGO DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Z SAMOCHODU I OPŁATY DZIENNE na Targowisku Falenica w Warszawie przy ul. Trocinowej 1Załącznik do uchwały nr 1230 / 2021Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 26.01.2021 r.Lp. Wyszczególnieniestawka w PLNCzynsz dzierżawny1.Minimalna miesięczna stawka netto czynszu dzierżawnego za 1 m2 stanowiska wyznaczonego do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i...

 • Artykuł

  Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.Jak zgłosić uwagi?Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.Cel konsultacji...

 • Artykuł

  WYKAZ nr 2/2021Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z § 2 ust. 1 i 4 Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych , Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.Załącznik do Uchwały Nr 1231/2021Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawyz dnia 26.01.2021.r

 • Artykuł

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Od 1 lutego br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów chętnych do przeprowadzenia spisu. Nabór potrwa do 9 lutego br.Więcej informacji.

 • Artykuł