Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania:

 

Renata Potrzebowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania
Kontakt: 22 443-68-88

 • zarządzanie zespołem Wydziału Oświaty i Wychowania.
   

Renata Góral - Główny Specjalista
Kontakt: 22 443-68-93

 • nadzór nad publicznymi szkołami podstawowymi 76, 140, 204, 218,
 • rekrutacja do szkół podstawowych.
   

Hanna Kościelny - Główny Specjalista
Kontakt: 22 443-68-68

 • nadzór nad publicznymi szkołami podstawowymi 138, 216 i szkołami ponadpodstawowymi,
 • rekrutacja do szkół ponadpodstawowych,
 • doradztwo zawodowe,
 • projekty warszawskie: WIE, WARS i SAWA etc.
   

Edyta Michalczyk-Biarda - Główny Specjalista
Kontakt: 22 443-68-92

 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z bezpłatnymi podręcznikami i programem "Wyprawka Szkolna".
   

Joanna Kucharska - Główny Specjalista
Kontakt: 22 443-68-89

 • nadzór nad przedszkolami i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 9,
 • rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego.
   

Małgorzata Pawłowska-Suda - Główny Specjalista
Kontakt: 22 443-70-27

 • nadzór nad publicznymi szkołami podstawowymi nr 76, 109, 124, 195,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
 • Koordynator Dzielnicowy akcji Zima/Lato w Mieście
   

Joanna Pobudkiewicz – Inspektor
Kontakt: 22 443-68-90

 • prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i placówek.