Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania:

 

Renata Potrzebowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania
Kontakt: 22 443 68 88

 • zarządzanie zespołem Wydziału Oświaty i Wychowania. 

 

Marta Chmielewska - Inspektor
Kontakt: 22 443 68 91

 • nadzór nad publicznymi Szkołami Podstawowymi nr: 76, 140, 204, 218, 404,
 • rekrutacja do szkół podstawowych,
 • prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek.

 

Hanna Kościelny - Główny Specjalista
Kontakt: 22 443 68 68

 • nadzór nad publicznymi Szkołami Podstawowymi z Odziałami Integracyjnymi nr: 138, 216 i szkołami ponadpodstawowymi,
 • rekrutacja do szkół ponadpodstawowych,
 • doradztwo zawodowe. 

 

Edyta Michalczyk-Biarda - Główny Specjalista
Kontakt: 22 443 68 92

 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z bezpłatnymi podręcznikami i programem „Wyprawka szkolna”.

 

Joanna Kucharska - Główny Specjalista
Kontakt: 22 443 68 93

 • prowadzenie spraw z związanych z uroczystościami szkolnymi,
 • koordynowanie wydatków Wydziału Oświaty i Wychowania,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego.

 

Małgorzata Pawłowska-Suda - Główny Specjalista
Kontakt: 22 443 70 27

 • nadzór nad publicznymi Szkołami Podstawowymi nr: 86, 109, 124, 195,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
 • Koordynator Dzielnicowy akcji Zima/Lato w Mieście,
 • rekrutacja do szkół podstawowych.

 

Joanna Pobudkiewicz – Inspektor

Kontakt: 22 443 68 90

 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z kadrami dyrektorów.

 

Izabela Siander – Inspektor

Kontakt: 22 443 68 89

 • nadzór nad przedszkolami i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 9,
 • rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wawer,
 • projekty warszawskie: WIE, WARS i SAWA etc.