Obsługa mieszkańców

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer prowadzi obsługę klienta w poniedziałki w godzinach: 8:00-18:00 i od wtorku do piątku w godzinach: 8:00-16:00.

Kasy są czynne w w poniedziałki w godzinach: 8:00 – 17:00 i od wtorku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00. Przerwa w godzinach 11:45 - 12:00.

Adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa


Kontakt:

Zachęcamy do umawiania wizyt przez stronę internetową:  rezerwacje.um.warszawa.pl. Rezerwacja wizyty gwarantuje szybkie i sprawne załatwienie sprawy (termin wizyty można ustalić maksymalnie miesiąc do przodu).

Dodatkowe informacje

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Poniedziałek w godzinach 8:00 – 18:00, wtorek - piątek w godzinach 8:00 – 16:00

Sprawdź status swojej sprawy

Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 

Urząd Stanu Cywilnego

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Siedziba: ul. Włókiennicza 54 pok. 113, 04-974 Warszawa

Kontakt:

Rejestracja urodzeń, sporządzenie aktu urodzenia noworodka22 443 41 88, pok. 114 (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

Rejestracja małżeństw22 443 12 88, pok. 114

Rejestracja zgonów22 443 12 89, pok. 114

Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz inne sprawy archiwalne USC m.st. Warszawy22 443 12 62, pok. 123

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawer (PIK)

Adres: ul. Żegańska 2C, 04-713 Warszawa 

Kontakt:

Prawnik – środa 13:00-18:00: 

Udziela porad i konsultacji o treści obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów oraz prawa karnego, również w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Psycholog – poniedziałek 9:00-14:00, piątek 13:00-18:00

Udziela porad w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy, udzielania wsparcia i informacji. Pomaga w rozwiązywaniu problemów osobistych z poradnictwem.

Specjalista terapii uzależnień – wtorek 13:00-18:00, czwartek 10:00-15:00

Udziela porad i konsultacji w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz motywowania do podjęcia leczenia.

Adres: Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1A, pok. 115 (1 piętro)

Adwokat – Magdalena Łokucijewska

Terminy dyżurów:

 • poniedziałek i wtorek w godz. 8:00-12:00,
 • środa w godz. 8:00-10:00.

Radca prawny – Sebastian Golan

Terminy dyżurów:

 • środa w godz. 10:00-12:00,
 • czwartek i piątek w godz. 8:00-12:00.

Adres: Wawerski Ośrodek Wsparciaul. Żegańska 2c

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej 

Doradcy obywatelscy: Marek Ners (poniedziałki), Barbara Guz (wtorek – czwartek), Małgorzata Borkowska-Koczyk (piątki)

Terminy dyżurów:

 • poniedziałek w godz. 15:00-19:00, 
 • wtorek-piątek w godz. 12:00-16:00.

Wyrobienie karty miejskiej, duplikat karty, karta młodego warszawiaka

Warszawska Karta Miejska - Warszawa 19115

Informacje o dokumentach wymaganych do wydania paszportu, wykazy punktów paszportowych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego wraz z godzinami przyjęć znajdują się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawe.

Informacje pod numerem tel. 22-695-73-45.

W celu skrócenia czasu oczekiwania na złożenie wniosku zachęcamy do dokonywania opłat przed wizytą w Punkcie Paszportowym


Czy wniosek paszportowy można złożyć przez pełnomocnika?

Wniosek o paszport składa się tylko i wyłącznie osobiście.

Czy wniosek o paszport trzeba składać w miejscu swojego zameldowania?

Nie, obecnie obowiązuje zasada "odmiejscowienia" wydawania paszportów i paszportów tymczasowych, w kraju i za granicą, która umożliwia ubieganie się o wydanie dokumentu paszportowego w dowolnym organie paszportowym w całym kraju i za granicą, niezależnie od miejsca zamieszkania/zameldowania. 


Lista najbliższych punktów paszportowych, w których można składać osobiście wnioski o wydanie paszportu:

 • Referat Paszportowy nr 1, ul. Krucza 5/11 w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30 (istnieje możliwość dokonania opłaty we wpłatomacie - płatność kartą płatniczą)
   
 • Referat Paszportowy nr 3 przy ul. Floriańskiej 10 w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30 (istnieje możliwość dokonania opłaty we wpłatomacie - płatność kartą płatniczą)
   
 • Referat Paszportowy nr 4, ul. KEN 61 w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bemowo w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bielany w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Ursus w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku, ul. Armii Krajowej 5 - faks 22 788 09 09 w poniedziałki w godz. 10:00-17:45, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:15 (bip.powiat-otwocki.pl)

Sprawdź status - obywatel.gov.pl.

Paszport należy odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku.