Obsługa mieszkańców

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer prowadzi obsługę klienta w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek - piątek 8:00 – 16:00

Kontakt: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Informacja: 22 443 70 00 | fax: 22 443 70 42
e-mail: wawer.urzad@um.warszawa.pl

Zachęcamy do umawiania wizyt przez stronę internetową: rezerwacje.um.warszawa.pl. Rezerwacja wizyty gwarantuje szybkie i sprawne załatwienie sprawy (termin wizyty można ustalić maksymalnie miesiąc do przodu).

Dodatkowe informacje

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Poniedziałek w godzinach 8:00 – 18:00, wtorek - piątek w godzinach 8:00 – 16:00

Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 

Zameldowania / wymeldowania / składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych: 22 443 69 75 | 22 443 69 80 | 22 443 69 81 | 22 443 69 77

Wydawanie dowodów osobistych22 443 69 82

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców/ rejestru zamieszkania cudzoziemców: 22 443 69 76

Postępowania administracyjne z zakresu spraw meldunkowych: 22 443 69 86 | 22 443 69 85

Rejestracja pojazdów22 443 69 94 | 22 443 69 33 | 22 443 69 92 | 22 443 69 90 | 22 443 69 91 

Wydawanie praw jazdy22 443 70 07

Postępowania administracyjne z zakresu spraw komunikacyjnych:   22 443 69 83 |  22 443 69 84

Urząd Stanu Cywilnego

Poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00

ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
pok.: 113
tel.:22 443 41 88 | 22 443 12 87 | fax: 22 44 34 187
sekretariat.usc@um.warszawa.pl

Rejestracja urodzeń, sporządzenie aktu urodzenia noworodka: 22 443 41 88, pok. 114 (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

Rejestracja małżeństw: 22 443 12 88, pok. 114

Rejestracja zgonów: 22 443 12 89, pok. 114

Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz inne sprawy archiwalne USC m. st. Warszawy: 22 443 12 62, pok. 123

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawer (PIK)

ul. Żegańska 2C,  04-713 Warszawa, tel. 515911857pik.wawer@op.pl

Prawnik – środa 13:00-18:00: 

Porady i konsultacje o treści obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów oraz prawa karnego, również w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Psycholog – poniedziałek 9:00-14:00, piątek 13:00-18:00

Porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy, udzielania wsparcia i informacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych z poradnictwem.

Specjalista terapii uzależnień – wtorek 13:00-18:00, czwartek 10:00-15:00

Porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz motywowanie do podjęcia leczenia.

Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1A, pok. 115 (1 piętro)

Adwokat – Martyna Matlak

Poniedziałek, wtorek w godz. 8:00-12:00, środa w godz. 8:00-10:00

Radca prawny – Karol Miłkowski

Środa w godz. 10:00-12:00, czwartek, piątek w godz. 8:00-12:00

Wawerski Ośrodek Wsparcia w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawyul. Żegańska 2c

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej poniedziałek w godz. 15:00-19:00, wtorek-piątek w godz. 12:00-16:00

Doradcy obywatelscy: Marek Ners, Małgorzata Borkowska-Koczyk (w piątki)

Wyrobienie karty miejskiej, duplikat karty, karta młodego warszawiaka

Warszawska Karta Miejska - Warszawa 19115

Informacje o dokumentach wymaganych do wydania paszportu, wykazy punktów paszportowych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego wraz z godzinami przyjęć znajdują się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawe.

Informacje pod numerem tel. 22-695-73-45.

W celu skrócenia czasu oczekiwania na złożenie wniosku zachęcamy do dokonywania opłat przed wizytą w Punkcie Paszportowym


Lista najbliższych punktów paszportowych, w których można składać osobiście wnioski o wydanie paszportu:

 • Referat Paszportowy nr 1, ul. Krucza 5/11 w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30 (istnieje możliwość dokonania opłaty we wpłatomacie - płatność kartą płatniczą)
   
 • Referat Paszportowy nr 3 przy ul. Floriańskiej 10 w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30 (istnieje możliwość dokonania opłaty we wpłatomacie - płatność kartą płatniczą)
   
 • Referat Paszportowy nr 4, ul. KEN 61 w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bemowo w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bielany w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Ursus w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w poniedziałki w godz. 10:00-17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:30
   
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku, ul. Armii Krajowej 5 - faks 22 788 09 09 w poniedziałki w godz. 10:00-17:45, od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:15 (strona internetowa)

Sprawdź status - obywatel.gov.pl.

Paszport należy odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku.