Skład Prezydium

1. Kacper Składanek 

Osiemnastoletni Przewodniczący MRDWawer oraz członek Komisji ds. Promocji i Komisji ds. Kontaktu z Samorządami Uczniowskimi. Kacper Składanek jest uczniem klasy maturalnej w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Miguela de Cervantesa w Warszawie. Mieszka w Aleksandrowie od blisko 15 lat. Lubi angażować się społecznie, dlatego aktywnie włącza się w życie dzielnicy, bo zależy mu na jej równomiernym rozwoju. Interesuje się podróżowaniem, dziennikarstwem, stosunkami międzynarodowymi i polityką lokalną. Jego priorytetami są m.in. rozwój ścieżek rowerowych w dzielnicy, dialog z rówieśnikami, poznawanie nowych osób, a także organizacja imprez, dzięki którym będzie możliwa integracja sąsiedzka.

2. Konrad Szymański

Konrad jest Wiceprzewodniczącym MRDWawer i członkiem Komisji ds. Kultury i Sportu oraz Komisji ds. Kontaktu z Samorządami Uczniowskimi. Mieszka w Wawrze od urodzenia i chodził tutaj do szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Aktualnie uczęszcza do klasy maturalnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego. W trakcie trwania kadencji chciałby, by Wawer stał się dzielnicą przyjazną dla młodzieży. Trenuje szermierkę, a wolny czas lubi spędzać aktywnie np. jeździć na rowerze lub chodzić po górach.

3. Erwin Rabarijoely

Reprezentant Marysina Wawerskiego, Wiceprzewodniczący MRDWawer oraz członek Komisji ds. Ekologii i Ochrony Środowiska. Erwin Rabarijoely ma polsko - malgaskie pochodzenie, uczy się w klasie maturalnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV. Kocha naszą dzielnicę, ponieważ, jak mówi, jest ona pięknym i świetnym miejscem do życia, nauki, pracy w Warszawie, a jednocześnie do spokojnego odpoczynku; choć blisko, to jednak z dala od zgiełku centrum. Twierdzi także, że jest to cudowne miejsce do dorastania, dlatego z pasji do działania w społeczeństwie zdecydował się na działanie w MRDWawer. Oprócz tego jest też redaktorem na kanale myPolitics. Jego życiową pasją jest muzyka, a także polityka, historia najnowsza i liturgika.

4. Zuzanna Walenta

Zuzanna Walenta, podobnie jak w I kadencji, pełni funkcję Sekretarza Rady oraz jest Delegatką do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Uczęszcza do XXII Liceum Ogólnokształcącego im. José Martí, gdzie jest przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Prywatnie interesuje się żeglarstwem, uwielbia poznawać nowe języki oraz kulturę różnych krajów. W przyszłości chciałaby pracować w obszarze mediów: radio, telewizja, prasa, w których potrzebna jest umiejętność pracy z innymi ludźmi, czego uczy się działając w młodzieżowych radach. Działa na rzecz klimatu i uczestniczy w jak największej ilości warsztatów opowiadających o zmianach klimatu i zagrożeniu klimatycznym.

 
5. Maja Buczkowska
 

Maja Buczkowska jest Skarbnikiem MRDWawer z Marysina Wawerskiego. Uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia l. Jej pasją jest gra w piłkę nożną. Bardzo lubi w wolnym czasie czytać książki. Zawsze jest chętna do pomocy i współpracy z innymi. Chciałaby, aby Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer otrzymała rozgłos wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ma nadzieje, że dzięki wspólnej oraz ciężkiej pracy Dzielnica Wawer stanie się lepsza!

 

6. Damian Chmielewski

Damian jest Delegatem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy oraz aktywnie uczestniczy w pracach Komisji ds. Promocji, której jest Przewodniczącym. W trakcie I kadencji był Przewodniczącym Rady. Mieszka w Międzylesiu od 11 lat, a obecnie uczy się w XXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa. Lubi działać społecznie i chce angażować się w rozwój naszej dzielnicy. W czasie wolnym projektuje grafikę, maluje i słucha muzyki. Interesuje się też polityką, stosunkami międzynarodowymi i wspólnotą Unii Europejskiej.