Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

  1. Alicja Kuśmierz (przewodnicząca)

  2. Szymon Baprawski

  3. Jan Czarnecki


Zadania komisji:

  • kontrola zgodności działania Rady i poszczególnych radnych ze Statutem i Regulaminem,

  • kontrola wykonania uchwał przez Prezydium oraz

  • opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka lub członków Prezydium.