Komisja ds. Kontaktu z Samorządami Uczniowskimi

Skład komisji:

 1. Mikołaj Mulik (przewodniczący)

 2. Maja Buczkowska

 3. Mirosława Cybulska

 4. Antoni Giera

 5. Jakub Pszczel

 6. Kacper Składanek

 7. Konrad Szymański


Zadania komisji:

 • kontakt i współpraca z Wydziałem Oświaty Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Komisją Oświaty Rady Dzielnicy Wawer,

 • kontakt i współpraca z Samorządami Uczniowskimi, Dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Dzielnicy Wawer oraz innymi środowiskami uczniowskimi,

 • współpraca z delegatami wawerskich szkół, którzy zasiadają w Radzie,

 • bieżące informowanie społeczności szkolnych na temat bieżących działań Rady,

 • bieżące informowanie Rady o potrzebach, problemach i oczekiwaniach wawerskich uczniów.