Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer

Obecnie trwa III kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która została zainaugurowana podczas I Sesji MRDWawer, 20 października 2023 roku.


Informacje na temat bieżącej działalności: Facebook i Instagram.

Kontakt:

 • mrdwawer@um.warszawa.pl
 • Przewodniczący MRDWawer, Bartosz Ciemiński  - mail:
  • Wiceprzewodnicząca – Maja Buczkowska
  • Wiceprzewodnicząca – Oliwia Trześniewska
  • Sekretarz – Aleksandra Fronczak
  • Skarbnik – Maja Skoniecka
  • Delegaci do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy – Mirosława Cybulska oraz Maja Buczkowska

Koordynator z Wydziału Obsługi Rady dla Urzędu Dzielnicy Wawer –  Paweł Pszkit - ppszkit@um.warszawa.pl