LEGENDA

- linia niebieska ciągła – wodociąg istniejący
- linia brązowa ciągła – kanalizacja istniejąca
- linia niebieska przerywana – wodociąg planowany
- linia brązowa przerywana – kanalizacja planowana
- linia zielona przerywana - planowane inwestycje drogowe