Lato/Zima w Mieście

Od 30 grudnia 2021 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Więcej informacji pod bezpośrednim linkiem do zapisów na platformie miejskiej: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl. 

 


Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 31 stycznia – 11 luty 2022 r.

 

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

 

  • Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

 

W ramach "Akcji Zima w mieście 2022" zaplanowano ogółem 300 miejsc w 7 Feryjnych Placówkach Edukacyjnych:
 


Szkoła Podstawowa


Adres


Termin

Szkoła Podstawowa nr 76

ul. Poezji 5                              
tel. 22 872 92 71

31.01-04.02.2022 

Szkoła Podstawowa nr 86

ul. Koryncka 33                         
tel. 22 812 01 28

31.01-11.02.2022

Szkoła Podstawowa nr 124

ul. Bartoszycka 45/47                                
tel. 22 277 10 21

 07-11.02.2022

Szkoła Podstawowa nr 138

ul. M. Pożaryskiego 2    
tel.22 277 11 19

31.01-11.02.2022

Szkoła Podstawowa nr 204

ul. Bajkowa 17/21  
tel. 22 615 73 43

31.01-11.02.2022

Szkoła Podstawowa nr 218

ul. M. Kajki 80/82
tel. 22 812 03 93

31.01-11.02.2022

Szkoła Podstawowa nr 404

ul. Cyklamenów 28
tel. 22 277 10 41

31.01-11.02.2022


Uczestnicy "Akcji Zima w mieście 2022"  będą mogli korzystać z ofert przygotowanych przez m. st. Warszawa np. ZOO, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Warszawy, Muzeum Polin.

W filiach Wawerskiego Centrum Kultury dla dzieci odbywać się będą spotkania warsztatowe rękodzieła, zimowe malarstwo sztalugowe, gry planszowe, spotkania muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne.

Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje zajęcia sportowe, artystyczne, edukacyjne oraz naukę i doskonalenie jazdy na łyżwach.

W Feryjnych Placówkach Edukacyjnych dla uczestników przygotowano różnorodną ofertę zajęć edukacyjno-wychowawczych, kulturalnych i sportowych.

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN.

 


Koordynatorem programu „Lato/Zima w Mieście” w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy jest Małgorzata Pawłowska – Suda.

Kontakt:
tel. 22 443 70 27
adres e-mail: mpawlowska@um.warszawa.pl