Kontakt

Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Wawer
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

Informacja: 22 443 70 0022 443 68 06
fax: 22 443 70 42
e-mail: wawer.urzad@um.warszawa.pl

Godziny otwarcia Urzędu:

  • poniedziałek w godz. 8:00-18:00,
  • wtorek-piątek w godz. 8:00-16:00.

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115
Czynne 24/7 | www.warszawa19115.pl | tel. 19115 | aplikacja mobilna Warszawa19115
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl

Obsługa mieszkańców:
Informacja – 22 443 70 00
Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców –  22 443 70 02
(przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów)

Naczelnik Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich – 22 443 70 05
(meldunki, dowody osobiste, rejestracja pojazdów)

Sprawy obywatelskie:
Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:
zameldowania/ wymeldowania/ składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych
22 443 69 75
22 443 69 80
22 443 69 81
22 443 69 77

Wydawanie dowodów osobistych:
22 443 69 82

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców / rejestru zamieszkania cudzoziemców:
22 443 69 76

Postępowania administracyjne z zakresu spraw meldunkowych:
22 443 69 86
22 443 69 85

Dział Rejestracji Pojazdów i Wydawania uprawnień do Kierowania pojazdami:
22 443 69 88
22 443 69 33
22 443 69 92
22 443 69 94
22 443 69 90
22 443 69 95

Wydawanie praw jazdy:
22 443 70 07

Postępowania administracyjne z zakresu spraw komunikacyjnych:
22 443 69 83
22 443 69 84

Geodezja: (ul. Sandomierska)
22 443 16 00
22 443 16 01

Architektura:
22 443 69 52
22 443 69 53

Infrastruktura:
22 443 68 81

Ochrona środowiska:
22 443 70 55

Gospodarka odpadami:
22 443 70 50
22 443 70 84
22 443 70 87

Podatki i opłaty lokalne:
(Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz opłata skarbowa - Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa)
22 443 09 00 
22 443 09 01

Opłaty lokalne:
(Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna – wpłaty oraz windykacja)
22 443 68 08

Wieczyste użytkowanie gruntu – wpłaty oraz windykacja:
22 443 68 56

Dzierżawy czasowe, opłata alkoholowa – wpłaty:
22 443 68 37

Gospodarka nieruchomościami:
22 443 70 10

Sprawy lokalowe:
22 443 69 05

Zezwolenia na alkohol:
22 443 69 36
22 443 69 37

Świadczenia społeczne:
22 443 70 90

Świadczenie 500+:
22 443 68 04
22 443 68 05
22 443 68 74
22 443 68 75

Karta Dużej Rodziny:
22 443 70 90

Karta Warszawiaka:
22 443 70 53
22 443 69 27

Działalność gospodarcza:
22 443 70 06

Punkt podawczy i wydawania dokumentów:
22 443 70 53
22 443 69 27

Kancelaria:
22 443 69 14
22 443 69 16
22 443 69 97

Kasy:
22 443 68 59
22 443 70 62

 

Rzecznik prasowy
Aleksandra Słowińska 
aslowinska@um.warszawa.pl
22 443 70 22
530 772 983

 

Patronat Honorowy Burmistrza

Jeśli organizujesz wydarzenie o charakterze kulturalnym, sportowym, naukowym lub lokalnym na terenie dzielnicy Wawer, możesz ubiegać się o patronat honorowy Burmistrza. 

  1. Zapoznaj się z Regulaminem.
  2. Wypełnij formularz (komputerowo lub w formie papierowej).
  3. Prześlij formularz wraz z załącznikami na adres: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl lub nadaj listem na adres Urzędu:

Urząd Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

Wniosek o patronat powinien zostać przesłany minimum 6 tygodni przed planowaną datą wydarzenia.

Załączniki:
formularz_patronat_honorowy_burmistrza.doc (36.5 KB)
regulamin_patronat_honorowy_burmistrza.pdf (38.11 KB)

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.