"Dbamy o mamy" - wawerski program wsparcia kobiet w ciąży

Grafika akcji Dbamy o mamy

„Dbamy o Mamy” to program stworzony z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Wawer. Jego głównym założeniem jest wzrost bezpieczeństwa kobiet w ciąży w przestrzeni publicznej oraz zwiększenie świadomości spolecznej dotyczącej faktu, że kobiety w ciąży mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach czy załatwiania spraw w urzędach.

Ustępowanie kobietom w ciąży wynika nie tylko z kultury osobistej, ale także ze względów medycznych, takich jak zwiększona ilość pompowanej przez serce krwi, czy zmienioną pracą układu odpornościowego. Program ma trafić również do kobiet w ciąży, które często nie mają śmiałości, by korzystać z przysługujących im praw i przywilejów. 

Kobiety w ciąży z Dzielnicy Wawer mogą bezpłatnie odebrać segregator medyczny stworzony przez Nicole Sochacki-Wójcicką znaną jako Mamaginekolog, lekarkę, edukatorkę i Warszawiankę Roku 2019 z wawerskiego Anina.

Gdzie mogę odebrać segregator?

Segregator można odebrać w Punkcie Informacjnym Urzędu Dzielnicy, który znajduje się na parterze budynku w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Jakie dokumenty muszę przedstawić aby odebrać segregator?

Aby otrzymać segregator należy okazać swój dowód osobisty oraz potwierdzenie rozliczenia podatku na terenie m.st. Warszawa.

Przydatne linki:
MamaGinekolog.pl
MamaPrawniczka.pl