Wawer Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • KWI
  19

  Rekrutacja do 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

  5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej to jednostka, w której możesz służyć ojczyźnie, nie rezygnując z dotychczasowej pracy. Formacja umożliwia najbardziej optymalne połączenie służby wojskowej z życiem cywilnym. Szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy. Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników. Organizowane są kursy oficerskie Agrykola i podoficerskie Sonda, a także kursy ratownika pola walki. Na potrzeby szkolenia żołnierzy OT w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej został wdrożony innowacyjny - trzyletni system szkolenia, który jest skonstruowany w taki sposób alby umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego z służbą wojskową. Pierwszym etapem tego szkolenia są tzw. „szesnastki”, czyli 16-dniowe szkolenia podstawowe lub 8-dniowe szkolenia wyrównawcze. 16-dniowe szkolenia odbędą się w terminach: 1-16 lipca 2022 r. i 2-17 września 2022 r. Kontakt do Mobilnego Zespołu Rekruterów: ppor. Andrzej Wąsowski, tel. 515 257 308, e-mail: andrzej.wasowski@wot.ron.mil.pl Więcej informacji na stronie internetowej wojsko-polskie.pl/5bot oraz terytorialsi.wp.mil.pl (instrukcja krok po kroku jak zostać terytorialsem)

 • MAR
  24

  Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje o planowanej wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie m.st. Warszawy.

 • MAR
  07

  Informacja o stwierdzeniu nieważności uchwały nr XCII/2348/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej

  Informujemy, że 22 czerwca 2021 roku, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II OSK 2704/18) stwierdzający nieważność uchwały nr XCII/2348/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej. Plan miejscowy został wyeliminowany z obrotu prawnego poprzez stwierdzenie nieważności ww. uchwały. Stwierdzenie nieważności planu następuje ze skutkiem ex tunc, a więc uznania – na zasadzie fikcji prawnej – że plan nigdy nie wszedł w życie i od początku nie wywołał żadnych związanych z tym skutków prawnych. Wobec powyższego, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

 • STY
  12

  WawaShare - tworzymy miejski system dla ekonomii współdzielenia

  Zaczynamy kolejny rok działań w obszarze ekonomii współdzielenia. Zapraszamy do wspólnego budowania współdzielonej Warszawy.