Wawerski Przewodnik Sąsiedzki

"Dialog społeczny zaczyna się pośród sąsiadów. Można powiedzieć, że sąsiedztwo to pierwszy krąg społeczeństwa obywatelskiego; tu obdarzamy się wzajemną troską, ale równiez często rozwiązujemy sąsiedzkie spory i razem racujemy dla wspólnego dobra. Trudno jest budować dobre relacje w osiedlach i dzielnicy bez doświadczenia dobrej sąsiedzkości".

 

Urząd Dzielnicy Wawer jest otwarty na propozyje działań lokalnych lub sąsiedzkich.

Jeśli zechcą Państwo zostać liderami aktywności lokalnej to zapraszamy do kontaktu z pracownikami poszczególnych wydzialów Urzędu Dzielnicy. Otrzymają Państwo informację o ewentualnych możliwościach realizacji Państwa propozycji i szczególach proceduralnych. Zachęcamy do realizacji projektów wykorzystując takie narzędzia współpracy między mieszkańcami i urzędem jak Inicjatywa Lokalny, Budżet Obywatelski i granty konkursu "Po Sąsiedzku". Pracownicy chętnie zostaną ambasadorami Państwa pomyslów!

Pytania i zgłoszenia: wawer.sasiedzi@um.warszawa.pl, tel. 22 443 68 69

Przykłady projektów oraz sposoby ich realizacji znajduja się w "Wawerskim Przewodniku Sąsiedzkim". Publikację można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej lub odebrać w Urzędzie w formie papierowej.

Załączniki: