null

Zniesienie ograniczeń obsługi klientów w urzędzie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że od 16 maja 2022 r. nie ma już ograniczeń obsługi klientów w urzędzie dzielnicy. Bezpośrednia obsługa klienta jest także świadczona w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Włókienniczej 54.

Informacja Dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy:

Od 16 maja bezpośrednia obsługa klientów będzie świadczona łącznie w 11 lokalizacjach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

W lokalizacjach (nie obowiązuje rejonizacja):

 • ul. Falęcka 10 (Mokotów)
 • ul. Grochowska 274 (Praga-Południe)
 • ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)
 • ul. gen. W. Andersa 5 (Śródmieście)
 • ul. L. Kondratowicza 20 (Targówek)
 • pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
 • al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)
 • ul. Włókiennicza 54 (Wawer)
 • ul. S. Żeromskiego 29 (Bielany)

można załatwić w szczególności sprawy dotyczące:

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu);
 • zgłoszenia urodzenia;
 • uznania ojcostwa;
 • zgłoszenia zgonu;
 • złożenia dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem USC lub wyznaniowego.

Ponadto w poniższych lokalizacjach:

 • ul. T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego) – przyjmowane są wnioski dotyczące wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
   
 • ul. M. Flisa 6 (Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego) – można załatwić m.in. sprawy związane z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji, protokołów, oświadczeń i orzeczeń sądowych.

Sprawy dotyczące zmiany imion i nazwisk można załatwić wyłącznie w siedzibie przy ul. Andersa 5.

Załączniki: