null

Zmiany w ZTM

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zmiany, będą obowiązywać od 1 czerwca w sprawie realizacji Programu "Warszawska Karta Rodziny" oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka.

W związku ze zmianami w uchwale VI/103/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dzieci tych osób , które wejdą w życie od dnia 01.06.2022r., pragnę przypomnieć, iż istotne modyfikacje dotyczą procesu weryfikacji dokumentów, przyjmowania wniosków i nadawania uprawnień w poniższym zakresie:

Do przejazdów ze zniżką środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zwanego dalej „Miastem”, uprawnione będą:

  • osoby zameldowane w Mieście na pobyt stały albo zamieszkałe na terenie Miasta, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód, na podstawie zapisów cyfrowych w bazie danych o uprawnieniach prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy lub spersonalizowanej karty zbliżeniowej lub innych nośników fizycznych i wirtualnych oraz aplikacji mobilnych wprowadzonych lub zaakceptowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, zwanego dalej „ZTM”, zawierających oznaczenie potwierdzające uprawnienie do zniżki;
  • dzieci do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, zamieszkałe na terenie Miasta, jeżeli co najmniej jeden z ich rodziców/opiekunów prawnych jest zameldowany w Mieście na pobyt stały albo zamieszkuje na terenie Miasta i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to czy osiąga dochód;
  • studenci do ukończenia przez nich 26 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta, których co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest zameldowany w Mieście na pobyt stały albo zamieszkuje na terenie Miasta i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to czy osiąga dochód;
  • osoby, które rozliczyły podatek dochodowy za rok poprzedni, uprawnione są do korzystania z biletów ze zniżkami do dnia 31 grudnia roku następnego.