null

Pomoc obywatelom Ukrainy - zmiany w świadczeniu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 31 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o świadczenie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy obejmujące okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, do 1 lipca 2022 r.

Nowelizacja specustawy z 8 czerwca 2022 r. wprowadziła nieprzekraczalny termin do 15 lipca na złożenie wniosku o świadczenie 40 zł bez nr PESEL uchodźcy. Z tego terminu mogą skorzystać tylko osoby, które udzieliły pomocy uchodźcom przed 30 kwietnia 2022 r. Za okres późniejszy wniosek musi zawierać nr PESEL.


Zgodnie z programem pomocy dla Polaków przyjmujących uchodźców z Ukrainy, za jeden dzień zakwaterowania i wyżywienia osoby uciekającej przed wojną można otrzymać 40 zł. Pieniądze mogą być wypłacane za okres 120 dni od jej przybycia do Polski.


Wydłużenie wsparcia jest możliwe, jeśli pomaga się osobom, którym trudno byłoby podjąć pracę. Dotyczy to kobiet po 60. roku życia lub mężczyzn po 65. roku życia, ciężarnych, osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna, a także osób niepełnosprawnych.

Wniosek można pobrać z Dziennika Ustaw.