null

Zmiany na kolejowej linii otwockiej. Od 13 grudnia pociągi wracają na oba tory

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z planowanym zakończeniem prac torowych na kolejowej linii otwockiej, od dnia 8 grudnia zostają wprowadzone poniższe zmiany:

W dniach 8 – 12 grudnia pociągi linii S1, które dotychczas kursowały do/z przystanku Warszawa Anin, będą kursowały na trasie skróconej do/ze stacji Warszawa Wawer,skąd dojazd do przystanku Warszawa Anin jest możliwy autobusami linii ZS7, 521 i 119. Kursowanie linii SKM S10 będzie zawieszone od 8 grudnia.

Od dnia 13 grudnia 2015 r. na linii Warszawa – Otwock będzie przywrócony standardowy poziom oferty pasażerskiej. Pociągi będą kursowały po obu torach na całym odcinku.

Autobusowa linia uzupełniająca ZS7 będzie kursowała do 12 grudnia 2015 r. włącznie.

Ze względu na zakończenie szczególnej organizacji ruchu pociągów, od 13 grudnia 2015 r. na linii Otwock – Warszawa – Pruszków obowiązują zasady honorowania biletów wynikające z oferty „Wspólny Bilet ZTM – KM – WKD”:

W pociągach SKM i innych środkach komunikacji miejskiej obowiązują wszystkie rodzaje biletów ZTM. Bilety KM nie są honorowane.

W pociągach KM obowiązują bilety KM oraz następujące bilety ZTM:

  • dobowe
  • weekendowe i weekendowe grupowe
  • 30-dniowe i 90-dniowe
  • seniora
  • dla dzieci z rodzin z trójką dzieci.

Pasażerowie posiadający nieaktywowany lub nieskasowany bilet ZTM, w celu aktywowania lub skasowania biletu ZTM w pociągu KM są obowiązani zgłosić się do kierownika pociągu, wsiadając pierwszymi drzwiami licząc od czoła składu.