null

Zmiana organizacji ruchu na ul. Mozaikowej od 9 kwietnia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z budową południowej obwodnicy Warszawy Firma Warbud informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Mozaikowej w rejonie ulicy Brodnickiej i Prasowej od 9 kwietnia.

Organizacja polegać będzie na krótkotrwałym zamknięciu jednego wlotu ulicy Prasowej i Brodnickiej oraz zwężeniu jezdni pomiędzy tymi ulicami z utrzymaniem ruchu pieszych. Wprowadzenie organizacji podyktowane jest koniecznością wykonania robót związanych z wykonaniem magistrali wodociągowej.

Załączniki: