null

Zima w mieście 2023 w Wawrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

2 stycznia 2023 r. startują zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”. Tak jak co roku, w okresie ferii zimowych, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Poniżej prezentujemy listę Feryjnych Placówek Edukacyjnych, które wezmą udział w akcji „Zima w Mieście” w dniach 13-24 lutego 2023 r.

Szkoła Podstawowa

Adres i telefon

Szkoła Podstawowa nr 76

ul. Poezji 5                               

tel. 22 872 92 71

Szkoła Podstawowa nr 86

ul. Koryncka 33                         

tel. 22 812 01 28

Szkoła Podstawowa nr 109

ul. Przygodna 2       

tel. 22 277 11 23

Szkoła Podstawowa nr 124

ul. Bartoszycka 45/47                                 

tel. 22 277 10 21

Szkoła Podstawowa nr 128

ul. Kadetów 15     

tel. 22 671 93 87

Szkoła Podstawowa nr 138

ul. M. Pożaryskiego 2    

tel. 22 277 11 19

Szkoła Podstawowa nr 140

ul. Wilgi 19                

tel. 22 615 26 06

Szkoła Podstawowa nr 195

ul. Króla Maciusia 5

tel. 22 277 10 01

Szkoła Podstawowa nr 204

ul. Bajkowa 17/21  

tel. 22 615 73 43

Szkoła Podstawowa nr 218

ul. M. Kajki 80/82

tel. 22 812 03 93

Szkoła Podstawowa nr 404

ul. Cyklamenów 28

tel. 22 277 10 41

 

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2023 odbywają się w elektronicznym systemie zgłoszeń. 

Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz szczegółowy harmonogram zapisów znajdują się na na stronie: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.

Zapisy rozpoczną się 2 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 i potrwają do 15 stycznia 2023 r.

Oferty placówek organizujących Akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń zostaną opublikowane 22 grudnia 2022 r. o godzinie 16:00.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły.

Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 23 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 do 31 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.


2 stycznia 2023 r. o godzinie 8:00 rozpoczynamy zapisy za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń do Akcji „Wspólna Warszawska Zima”, organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci - UNICEF.

„Wspólna Warszawska Zima” to propozycja zajęć integracyjno-opiekuńczo-wychowawczych uzupełniających ofertę Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023.

Projekt finansowany jest przez UNICEF i adresowany do dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Procedura zapisów dzieci z Ukrainy do „Wspólnej Warszawskiej Zimy” jest analogiczna do zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2023.

Aby zapisać dziecko należy wejść na stronę warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, w zakładce „Dzieci z Ukrainy” zostaną zamieszczone wszystkie informacje (również w języku ukraińskim).


Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2023 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.