null

Zasady obsługi klienta w Centrum Obsługi Podatnika w 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Centrum Obsługi Podatnika informuje, że decyzje dotyczące ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok będą wysyłane sukcesywnie od 14 stycznia 2022 roku. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i jest płatne po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, jeżeli:

  • decyzja została doręczona po terminie płatności raty albo
  • pomiędzy dniem doręczenia decyzji a dniem płatności raty jest mniej niż 14 dni.

Podatek można też zapłacić jednorazowo.

Podatek należy wpłacić:

  • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji,
  • w kasach urzędów dzielnic (przypominamy o całodobowym opłatomacie w wejściu głównym Urzędzu Dzielnicy Wawer - płatność kartą), w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, I piętro,
  • poprzez portal Moja Warszawa, https://moja.warszawa19115.pl

 

2. Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57. Ponadto, istnieje możliwość umówienia wizyty na stronie www.rezerwacje.um.warszawa.pl na wybrany przez Państwa termin.

Obsługa telefoniczna prowadzona jest przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem 19115.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - Podatki i opłaty lokalne - Warszawa 19115

 

3. Pisma i wnioski mogą Państwo składać do Centrum Obsługi Podatnika:

Drogą elektroniczną:

Drogą tradycyjną:

  • pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. Od 7 lutego 2022 r. na nowy adres: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57 – I piętro.

 

4. Jeżeli nastąpiły zmiany, które mają wpływ na wysokość podatku prosimy o wypełnienie formularzy podatkowych. W tym celu można:

  • Użyć przyjaznych kreatorów formularzy podatkowych, które znajdą Państwo w portalu Moja Warszawa.
  • Jeżeli mają Państwo profil zaufany: utworzyć konto na portalu, zalogować się i przesłać formularz.
  • Jeżeli nie mają Państwo profilu zaufanego: wydrukować i podpisać formularz. Przekazać go do Centrum Obsługi Podatnika drogą tradycyjną.

Druki formularzy podatkowych otrzymają Państwo w dowolnej dzielnicy lub w naszej siedzibie przy ul. Obozowej 57.

 

Dodatkowa informacja

W przypadku chęci otrzymywania z Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy korespondencji, w tym decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, za pośrednictwem platformy EPUAP, prosimy złożyć wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na skrytkę EPUAP Urzędu m.st. Warszawy (link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl) lub w wersji papierowej na adres Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. Od 7 lutego 2022 r. na nowy adres: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

 

Komunikat w sprawie decyzji ustalających wysokość podatku na 2022 rok na stronie BIP Warszawa