null

Zarządzenie nr 1558/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 31 sierpnia 2021 r. podpisane zostało Zarządzenie nr 1558/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

W wyniku tego konkursu od 1 września 2021 r. rozpocznie swoją działalność Niepubliczne Przedszkole Maleństwo i Przyjaciele przy ul. Rekruckiej 3, które będzie funkcjonowało na zasadach placówki publicznej.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP.