null

Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

Burmistrz Dzielnicy 

Norbert Szczepański


ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
tel.: 22 443 68 00
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

 • Wydziałem Architektury i Budownictwa
 • Wydziałem Budżetowo-Księgowym
 • Wydziałem Kadr
 • Wydziałem Obsługi Mieszkańców
 • Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy
 • Wydziałem Organizacji i Obsługi Prawnej
 • Wydziałem Oświaty i Wychowania
 • Wydziałem Rozwoju i Komunikacji
 • Zespołem Zamówień Publicznych
 • Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej

 

Koordynuje współpracę z:

 • Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer
 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty
 • Placówkami oświaty i wychowania

 


 

Zastępca Burmistrza

Leszek Baraniewski


ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
tel.: 22 443 68 03
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nazdór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

 • Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym
 • Wydziałem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
 • Wydziałem Inwestycji
 • Wydziałem Infrastruktury
 • Wydziałem Kultury i Sportu

Koordynuje współpracę z:

 • Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wawer
 • Biblioteką Publiczną
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
 • Wawerskim Centrum Kultury

 


Łukasz Jeziorski, zastępca burmistrza Wawra, siedzi na krześle za biurkiem
 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza

Łukasz Jeziorski


ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
tel.: 22 443 68 03, 22 443 68 00
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

 • Wydziałem Informatyki
 • Wydziałem Nieruchomości
 • Wydziałem Ochrony Środowiska
 • Wydziałem Spraw Społecznych i Świadczeń
 • Wydziałem Zasobów Lokalowych

Koordynuje współpracę z:

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Specjalistyczną Poradnią Rodzinną
 • Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami