null

Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

burmistrz Norbert Szczepański, uśmiecha się
 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Dzielnicy 

Norbert Szczepański


ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
tel.: 22 443 68 00
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

 • Wydziałem Architektury i Budownictwa;
 • Wydziałem Budżetowo-Księgowym;
 • Wydziałem Kadr;
 • Wydziałem Obsługi Mieszkańców;
 • Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy;
 • Wydziałem Organizacji i Obsługi Prawnej;
 • Wydziałem Oświaty i Wychowania;
 • Wydziałem Rozwoju i Komunikacji;
 • Zespołem Zamówień Publicznych;
 • Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej.

Koordynuje współpracę z:

 • Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Wawer;

 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty;

 • placówkami oświaty i wychowania.

 


 

Zastępca Burmistrza

Leszek Baraniewski


ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
tel.: 22 443 68 03
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

 • Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym;
 • Wydziałem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń;
 • Wydziałem Inwestycji;
 • Wydziałem Infrastruktury;
 • Wydziałem Kultury i Sportu.

Koordynuje współpracę z:

 • Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wawer;
 • Biblioteką Publiczną;
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer;
 • Wawerskim Centrum Kultury.

 


Łukasz Jeziorski, zastępca burmistrza Wawra, siedzi na krześle za biurkiem
 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza

Łukasz Jeziorski


ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
tel.: 22 443 68 03, 22 443 68 00
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

 • Wydziałem Informatyki;
 • Wydziałem Nieruchomości;
 • Wydziałem Ochrony Środowiska;
 • Wydziałem Spraw Społecznych i Świadczeń;
 • Wydziałem Zasobów Lokalowych.

Koordynuje współpracę z:

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer;
 • Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Dzielnicy Wawer;
 • Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Wawer.