null

Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

Burmistrz Dzielnicy 

Norbert Szczepański


ul. Żagańska 1, 04-713 Warszawa
tel.: 22 443 68 00
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  • Wydziałem Organizacyjnym
  • Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy
  • Wydziałem Prawnym i Kadr
  • Wydziałem Budżetowo-Księgowym
  • Wydziałem Obsługi Mieszkańców
  • Wydziałem Oświaty i Wychowania
  • Wydziałem Architektury i Budownictwa
  • Zespołem Zamówień Publicznych
  • Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej

 

Koordynuje współpracę z:

  • Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer
  • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty
  • Placówkami oświaty i wychowania

 


 

Zastępca Burmistrza

Leszek Baraniewski


ul. Żagańska 1, 04-712 Warszawa
tel.: 22 443 68 03
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nazdór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  • Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym
  • Wydziałem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
  • Wydziałem Inwestycji
  • Wydziałem Infrastruktury
  • Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu

Koordynuje współpracę z:

  • Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wawer
  • Biblioteką Publiczną
  • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
  • Wawerskim Centrum Kultury

 


Łukasz Jeziorski
 

Zastępca Burmistrza

Łukasz Jeziorski


ul. Żagańska , 04-713 Warszawa
tel.: 22 443 68 03, 22 443 68 00
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  • Wydziałem Ochrony Środowiska
  • Wydziałem Nieruchomości
  • Wydziałem Informatyki
  • Wydziałem Spraw Społecznych i Świadczeń
  • Wydziałem Zasobów Lokalowych

Koordynuje współpracę z:

  • Komisjami Rady Dzielnicy
  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  • Specjalistyczną Poradnią Rodzinną
  • Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami