null

Zaproszenie na konferencję

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miło jest nam poinformować Państwa, że 1 marca 2012 r., w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Businessman Institute odbędzie się konferencja "Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna na terenie wybranych obszarów dzielnicy Wawer", na którą zapraszają  jej organizatorzy:  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz stowarzyszenia „Pas nadwiślański”, „Jeziorowa 67” i „EkoWawer”. Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski.

Celem konferencji jest m.ni.
• przedstawienie zagadnień dotyczących geobezpieczeństwa rejonu Dzielnicy Wawer m. st.
  Warszawy i strefy przywiślanej znajdującej się w granicach Warszawy,
• przedstawienie problemów związanych z powodziami i podtopieniami oraz monitorowaniem
  wałów przeciwpowodziowych

• przedstawione zagadnień dotyczących gospodarowania zasobami wód podziemnych,
• przedstawienie zagadnień dotyczących geologiczno-inżynierskich aspektów gospodarki
• przestrzennej, a także aktów prawnych, które regulują m.ni. gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz określają zasady ochrony środowiska.

Konferencja jest kolejnym etapem przygotowań do poprawy sytuacji hydrogeologicznej w rejonach Dzielnicy Wawer, najbardziej narażonych na podtopienia.

Pragniemy poinformować, że dział w konferencji jest bezpłatny, ale  też przestrzegamy, że  ilość miejsc jest ograniczona.

Załączniki: