null

Nadleśnictwo Celestynów - zakup lasów i gruntów leśnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
las skąpany w słońcu

Nadleśnictwo Celestynów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów leśnych.

Poniżej publikujemy treść ogłoszenia od Nadleśnictwa Celestynów.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2023 poz.1356) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jeżeli:

  • jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub został ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia,
  • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls,
  • ma uregulowany stan prawny,
  • nie jest obciążony na rzecz osób trzecich,
  • nie występują spory graniczne.

Do kontaktów bezpośrednich służą pomocą:

Damian Panek - email: damian.panek@warszawa.lasy.gov.pl, telefon: +48 22 789 70 03 wew. 334

Ewa Dunal - email: ewa.dunal@warszawa.lasy.gov.pl, telefon: +48 22 789 70 03 wew. 33

mapa z oznaczeniem terenów zalesionych