null

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 13 października 2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link do transmisji obrad

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok. (druk nr 220)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy Wawer do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (druk nr 221)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (druk nr 218)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
  w sprawie zniesienia nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - ulica Ogórkowa (druk nr 219)
 7. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Komunikat