null

XXXIX Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link do transmisji obrad

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 3. Informacja o zabiegach pielęgnacyjnych związanych z prowadzoną gospodarką leśną na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2022 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 231)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
  w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
   – ul. Wiązana (druk nr 228)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
  w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  – ul. Osterwy (druk nr 230)
 7. Podjęcie stanowiska w sprawie nowego systemu opłat za wywóz śmieci.
 8. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Załączniki: