null

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy na posiedzenie XXXIV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się 13 września o godzinie 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 sala konferencyjna  nr 115  (I piętro-łącznik).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego  Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok (druk nr 160)
  4. Informacja na temat realizacji zadań wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe.
  5. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Norbert Szczepański