null

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 17:00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok.(druk nr 158)
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego.(druk nr 156)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.(druk nr 157)
6. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.


     Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

  Norbert Szczepański

Załączniki: