null

XXXII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XXXII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 26 lipca 2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok.(druk nr 152)
4. Informacja na temat Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i jego realizacji w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (druk nr 153)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów – część II (druk nr 154)
7. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

 

       Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

  Norbert Szczepański

Załączniki: