null

XXXI Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XXXI Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 21 czerwca br. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 17:00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (druk nr 149)
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (druk nr 150)
5. Informacja na temat projektu ,,Strategii #Warszawa2030”.
6. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

     Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

  Norbert Szczepański

Załączniki: