null

XXX Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XXX Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 24 maja 2017r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 17:00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego  Warszawy na 2017 rok (druk nr 147)
4. Informacja nt. Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2017”
5. Informacja na temat realizacji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wawer
6. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 

Załączniki: