null

XXVII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp dzielnicy Wawer

Informujemy, że 9.12.2020, o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Transmisja online ->>

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 102/XXV/2020 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14/III/2018 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 154)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 103/XXV/2020 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 października 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/XV/2019 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 155)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 104/XXV/2020 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2018 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 156)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/III/2018 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 157)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 67/XV/2019 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 158)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2018 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 159)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 44/XI/2019 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 160)
 10. Podjęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu architektonicznego na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. (druk nr 161)
 11. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w związku z art.15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) XXVII sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Osoby  chcące zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 8 grudnia 2020 r. do godz. 16.00 na jeden z poniższych adresów mailowych:

bborzewska@um.warszawa.pl

arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer druku, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie sesji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji. Po zakończeniu wypowiedzi, automatycznie opuścicie Państwo zdalne posiedzenie Rady. Całe obrady można śledzić za pomocą transmisji online za pośrednictwem strony internetowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku  oraz treści wypowiedzi.