null

XXVI Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp dzielnicy Wawer

Informujemy, że w dniu 10 listopada, o godz. 16:00 odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Wawer. 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

TRANSMISJA ONLINE ->>

Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok. (druk nr 150)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część II – Zbytki. (druk nr 151)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 152)
  6. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w związku z art.15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) XXVI sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Osoby  chcące zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 9 listopada 2020 r. do godz. 16.00 na jeden z poniższych adresów mailowych:

bborzewska@um.warszawa.pl

arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer druku, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie sesji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji. Po zakończeniu wypowiedzi, automatycznie opuścicie Państwo zdalne posiedzenie Rady. Całe obrady można śledzić za pomocą transmisji online za pośrednictwem strony internetowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku  oraz treści wypowiedzi.